11 Godzin, 2 Dni

RĘKOJMIA I GWARANCJA - nowe, rewolucyjne zasady od 25 grudnia 2014 r.

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie ma na celu krok po kroku przeprowadzić uczestników przez proces poprawnego zawierania umów w obrocie gospodarczym, ich zabezpieczania, wykonania, kończąc na etapie windykacji należności. Na szkoleniu zostaną zaprezentowane wzory klauzul umownych, które pomagają w późniejszym egzekwowaniu wykonania umów przez kontrahentów, a także przykłady klauzul, które utrudniają przyszłą windykację.

 • 1. Prezentacja i omówienie na przykładach zmian wchodzący w życie 25 grudnia 2014 r. w zakresie rękojmi i gwarancji.

  a. Nowa definicja pojęcia „wady fizycznej”.

  b. Przeniesienie ciężaru odpowiedzialności za nieprzydatność rzeczy do wskazanego przez kupującego użytku z kupującego na sprzedawcę.

  c. Odpowiedzialność sprzedawcy za nieprzydatność rzeczy do wskazanego przez kupującego użytku.

  d.W jaki sposób aktywnie reagować na uwagi klienta odnoście celu zakupu aby nie narazić się na zarzut, że sprzedany towar jest niezgodny z umową?

  e. Nieprawidłowy montaż lub uruchomienia jako wada fizyczna.

  f.Modyfikacja uprawnienia kupującego do żądania obniżenie ceny. W jakich sytuacjach i w jaki sposób kupujący będzie mógł dokonać jednostronnego obniżenia ceny?

  g. Modyfikacja uprawnienia sprzedawcy do przeciwdziałania złożonemu przez kupującego oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Kiedy sprzedawca będzie mógł doprowadzić do uchylenia takiego oświadczenia?

  h.Wydłużenie oraz przebudowa sposobu liczenia terminów obowiązywania rękojmi.

  i. Całkowita nowość - Roszczenie o zwrot poniesionych kosztów przez poprzednich sprzedawców.
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  j. Zmiana przepisów o gwarancji przy sprzedaży

  k. Niepotrzebny dokument gwarancyjny. Udzielenie gwarancji w reklamie. Jak się zabezpieczyć interes firmy? Wydłużenie termin obowiązywania gwarancji
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  l. Nowy termin na wykonanie obowiązków przez gwaranta.

  2. Rękojmia za wady – w ujęciu praktycznym, prezentacja na podstawie konkretnych przykładów i w oparciu o wykładnię Sądu Najwyższego. Interaktywne case study dla Uczestników szkolenia.
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  a. Funkcja rękojmi; odpowiedzialność absolutna
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  b. Wady fizyczne
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie(i) Należyta jakość rzeczy sprzedanej
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie(ii) Braki ilościowe
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie(iii) Wadliwość rzeczy a opakowanie
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  c. Wady prawne
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  d. Odpowiedzialność sprzedawcy
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  (i) Wada znana kupującemu
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie(ii) Ciężar dowodu
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie(iii) Wada jawna i ukryta
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie(iv) Umowna modyfikacja odpowiedzialności
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie(v) Granice modyfikacji
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  e. Zawiadomienie o wadzie - akty staranności

  f.Uprawnienia kupującego

  (i) Rozróżnienia rodzajów rzeczy sprzedanej
  (ii) Wymiana rzeczy wadliwej
  (iii) Usunięcie wady
  (iv) Odstąpienie od umowy
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  g. Terminy dotyczące kupującego z tytułu wad fizycznych
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  h. Przejście uprawnień z rękojmi
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  i. Odpowiedzialność odszkodowawcza
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  j. Terminy dochodzenia uprawnień
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  k. Zarzut z rękojmi
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  l. Skutki podstępu

  3. Gwarancja jakości - w ujęciu praktycznym, prezentacja na podstawie konkretnych przykładów i w oparciu o wykładnię Sądu Najwyższego. Interaktywne case study dla Uczestników szkolenia.
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  a. Pojęcie i charakter prawny
  b. Gwarancja a rękojmia
  c. Przesłanki odpowiedzialności
  d. Uprawnienia kupującego z tytułu gwarancji
  e. Umowy o przejęcie obowiązku wykonywania świadczeń gwarancyjnych
  f. Naprawienie szkody
  g.Tzw. Umowy serwisowe – jak je realizować?, jakie są uprawnienia i obowiązki stron ? - przykłady

  4. Procedura reklamacyjna
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  a. Sposoby składania reklamacji
  b. Treść zgłoszenia reklamacyjnego
  c. Czas rozpatrywania reklamacji
  d. Postępowanie w razie nie uznania reklamacji

  5. Interaktywne case study dla Uczestników szkolenia.

 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 • Zajęcia prowadzone są w oparciu o liczne przykłady, omawiane są problemy praktyczne, rozwiązywane kazusy, wykład wzbogacony o techniki multimedialne (prezentacja).

 • Szkolenie polecamy:

  osobom odpowiedzialnym za sprzedaż lub zakupy w przedsiębiorstwie,

  pracownikom działów handlowych i działów zamówień,

  pracownikom działu obsługi klienta,

  wszystkim osobom, które w swojej pracy spotykają się z problemami wynikającymi z realizacji uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji - zarówno po stronie sprzedawcy jak i po stronie nabywcy towarów i usług.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Monika Drab-Grotowska, radca prawny, wspólnik w Kancelarii Drab-Grotowska, Juszczyńska, Achler. Ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, jest radcą prawnym od 2004 r. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako prawnik w Departamencie Domów Maklerskich Komisji Papierów Wartościowych i Giełd – obecnej Komisji Nadzoru Finansowego (1998r.-2001r.), a także będąc zastępcą Dyrektora Zespołu Kontroli Wewnętrznej i Finansowej w Agencji Prywatyzacji (2001r.-2002r.), jak również zasiadając w radach nadzorczych spółek prawa handlowego, takich jak: „Daewoo Engineering & Construction Poland Sp. z o. o." siedzibą w Warszawie (lipiec 2001r.-maj 2002r.), „Pilmet S.A." z siedzibą we Wrocławiu (marzec 2002r.-luty 2003r.), „Huta Szkła Ujście S.A." z siedzibą w Ujściu (listopad 2003r.-czerwiec 2004r.), a także zarządzając spółką inwestycyjną (luty 2003r.-sierpień 2004r.). Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej firm, specjalizuje się w prawie pracy, prawie cywilnym oraz szeroko pojętym prawie gospodarczym, reprezentuje strony w wielu postępowaniach sądowych. Wiedza merytoryczna poparta doświadczeniem sprawia, że jest wykładowcą, prelegentem na wielu konferencjach i szkoleniach. W lutym 2001r. ukazała się książka, której jest współautorką, zatytułowana „Papiery wartościowe i prawa pochodne - aspekty prawne i rachunkowe".Uczestniczyła kompleksowo w restrukturyzacji pracowniczej m. in. takich grup jak Sara Lee Household and Body Care Poland Sp. z o. o., ABG Spółka Akcyjna i innych, a także Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala w Skarżysku – Kamiennej.Prowadzi pełną obsługę prawną wszystkich procesów sądowych, w tym procesów o nadwykonania oraz procesów o błędy w sztuce lekarskiej na rzecz Instytutu Zdrowia Matki i Dziecka w Warszawie. Jest Prezesem Zarządu spółki świadczącej usługi doradztwa z zakresu prawa żywnościowego IGI Food Consulting Sp. z o. o. Prowadzi pełną obsługę prawną wielu podmiotów działających jako producenci, sprzedający, czy zamawiający.

Szkolenia o podobnej tematyce