REKLAMACJA I OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTA

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • REKLAMACJA I OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTA


  Reklamacja i obsługa trudnego Klienta to temat, który dotyczy każdego w biznesie, dlatego tak ważnym elementem staje się profesjonalne podejście do tego tematu.
  Czy wiesz, że aż 65% wszystkich rezygnacji z usług wynika z niezadowalającej obsługi?

  Potrzeby i oczekiwania klientów ulegają nieustannym zmianom. Aby dostosować się do tych zmian, ludzie zarządzający firmami poszukują nowych technik obsługi klienta i radzenia sobie z jego obiekcjami oraz zastrzeżeniami.

  Reklamacja pozwala na identyfikację problemu oraz niezadowolonych klientów. Klient, który składa reklamację i zostanie dobrze obsłużony staje się najwierniejszym Klientem i reklamodawcą Państwa firmy.

  Niezwykle ważne jest by organizacja potrafiła nie tylko sprzedać, ale również obsłużyć swoich Klientów. Podstawą jest też, by pracownicy Państwa organizacji potrafili spokojnie złagodzić negatywne emocje Klienta i zniwelować stres związany z obsługą trudnego Klienta.

  To szkolenie pozwoli Państwu stosować odpowiednie techniki rozmowy aby klient wysłuchał argumentacji, nauczy jak radzić sobie ze stresem w sytuacjach konfliktowych. Dowiedzą się Państwo również jak reagować na zarzuty ze strony klienta i profesjonalnie radzić sobie z tematem reklamacji.

  Zdobądź „kod dostępu” do każdego Twojego klienta!

  KORZYŚCI DLA CIEBIE:

  - zdobędziesz umiejętność prowadzenia i kontrolowania rozmowy reklamacyjnej
  - zmotywujemy Cię do pracy związanej z obsługą reklamacj
  - zwiększymy Twoją świadomość jak ważna jest reklamacja w strategii firmy
  - nauczysz się konstruktywnego zachowania w trudnych sytuacjach interpersonalnych

  PROGRAM WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH:

  Wprowadzenie
  Reklamacja – szansa czy przegrana?
  Rola i odpowiedzialność działu obsługi reklamacji.
  Reklamacja jako kluczowy element badania jakości obsługi Klienta.
  Obsługa reklamacji jako narzędzie budowania zadowolenia Klienta i wizerunku marki.

  Prawne aspekty obsługi reklamacji
  Omówienie najważniejszych aktów prawnych dotyczących reklamacji oraz terminologii prawniczej.
  Rękojmia i gwarancja w obrocie B2B - odmienność praw dotyczących konsumentów i przedsiębiorców oraz różnice w instytucji rękojmi i gwarancji.
  Formy odpowiedzialności przedsiębiorcy.
  Odpowiedzialność sprzedawcy za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową.
  Uprawnienia konsumenta i sprzedawcy.
  Terminy do wniesienia i rozpatrzenia reklamacji.
  Reklamacja przecenionego towaru.
  Odpowiedzialność z tytułu gwarancji – gwarancja sprzedawcy i usługodawcy, a gwarancja wytwórcy.
  Umowa o wykonanie usługi a odpowiedzialność usługodawcy za wadliwe wykonanie usługi.
  Zadatek i zaliczka – różnice w odpowiedzialności.
  Dochodzenie praw w sprawach niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową - rzeczoznawcy, organizacje konsumenckie, sądownictwo polubowne i powszechne.

  Psychologiczne aspekty obsługi reklamacji
  Algorytm przyjmowania reklamacji.
  Potrzeby psychologiczne Klientów.
  Typy Klientów - style komunikowania się oraz zwroty zakazane.
  Typowe i zaskakujące zachowania Klientów.
  Sposoby na nawiązanie porozumienia - zasada win-win.
  Kontrola emocji i radzenie sobie z przejawami agresji i zachowań intruzyjnych Klientów.
  Twoje prawa i prawa Klienta - partnerstwo a stawianie granic Klientowi.
  Asertywność w kontakcie z Klientem, radzenie sobie z krytyką i przeciwdziałanie manipulacjom.
  Asertywne odmawianie Klientom w przypadku nieuzasadnionej reklamacji.
  Przyjęcie reklamacji i co dalej?
  Obciążenia emocjonalne obu stron - jak przygotować się do trudnej rozmowy?


  SPOSÓB PROWADZENIA WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH:

  Warsztaty VIDI Centrum Rozwoju Kadr są szkoleniami narzędziowymi. Co oznacza, że uczestnicy dostają do ręki gotowe narzędzia pracy, które mogą wykorzystać już następnego dnia. Szkolenie od samego początku ma postać praktyczną są to studia przypadków praktycznych. Odgrywanie ról, ćwiczenia, autoanaliza w oparciu o realizowane w trakcie treningu zadania.

  METODY SZKOLENIA:

  80 % czasu szkolenia- warsztaty, ćwiczenia, aktywizacja zawodowa.
  20 % czasu szkolenia- teoria (inspiracja) poparta przykładami z życia
  ćwiczenia,
  studia przypadków,
  gry sytuacyjne,
  mikro-wykłady,
  symulacje
  dyskusje moderowane,

  Ze względu na małą grupę szkoleniową, ale również na fakt, iż szkolenie poprowadzi doświadczony praktyk, zazwyczaj poruszane są również inne, indywidualne problemy zgłaszane przez uczestników. Nasze szkolenia są elastyczne i dostosowują się do potrzeb uczestników, tak aby każdy z nich odniósł jak największe korzyści, przyczyniając się w ten sposób do wzrostu efektywności.
  Na szkolenie można zgłaszać zagadnienia które chcą Państwo poruszyć z danego zakresu tematycznego.

  U NAS LICZĄ SIĘ REZULTATY!

  Ponad 15-letnie doświadczenie w skutecznym dostarczaniu kompleksowych rozwiązań szkoleniowych pozwoliło nam zaproponować Państwu pakiet gwarancji:
  GWARANCJA PEWNY TERMIN SZKOLENIA
  GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
  GWARANCJA BEZTERMINOWEJ OPIEKI TRENERA

  Czym są dla CIEBIE nasze gwarancje?To obszary, w których pragniemy zapewnić TOBIE najwyższą jakość oferowanych przez nas usług szkoleniowych, powierzyć dodatkowe korzyści zabezpieczające ciągłość TWOJEJ edukacji, gwarantujące komfort szkolenia oraz bezpłatną BEZTERMINOWĄ opiekę trenera.

  Czas trwania: 8h szkoleniowych (9.00 – 16.30)

  KOSZT INWESTYCJI:

  STANDARDOWY KOSZT SZKOLENIA: 990,00 zł/os. + 23% VAT
  Zgłoszenie powyżej 30 dni przed terminem: 790,00 zł netto/os + 23% VAT
  Zgłoszenie powyżej 15 dni przed terminem: 890,00 zł netto/os + 23% VAT
  Zgłoszenie 2 tygodnie przed terminem: 990,00 zł netto/os + 23% VAT
  II , III i IV osoba z firmy - 690,00 netto + 23% VAT V osoba – gratis

  CENA ZAWIERA:
  Konsultacje z ekspertem VIDI po szkoleniu (e-mail oraz telefonicznie) – bezterminowo,
  materiały szkoleniowe,
  certyfikat ukończenia szkolenia,
  2x przerwa kawowa, obiad,
  pomoc i doradztwo po szkoleniu.

  Jeśli chcesz rozwijać swoje umiejętności skontaktuj się z nami !!! www.superszkolenia.pl

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce