14 Godzin, 2 Dni

Radzenie sobie ze stresem, kontrolowanie emocji oraz równowaga praca-życie

Wrocław Trwa nabór 1 290,00 PLN + VAT
Szczecin Trwa nabór 1 290,00 PLN + VAT
Warszawa Trwa nabór 1 290,00 PLN + VAT
Gdańsk Trwa nabór 1 290,00 PLN + VAT
Białystok Trwa nabór 1 290,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Zdobycie przez uczestników:

  Świadomości przyczyn stresu w życiu zawodowym i prywatnym.

  Umiejętności rozpoznawania sygnałów stresu.

  Zrozumienie przebiegu reakcji stresowej.

  Umiejętności identyfikacji czynników stresujących w otoczeniu prywatnym zawodowym oraz w sobie.

  Umiejętności radzenia sobie ze stresem na poziomie „bieżącym” oraz „perspektywicznym”.

  Nabycie umiejętności regeneracji energii.

 • Pojęcie “stresu” – pozytywne i negatywne następstwa jego występowania:

  czym jest stres?
  typowe objawy stresu – w jaki sposób szybko na nie reagować?
  w jaki sposób może wpływać na nasze myślenie i działanie?
  jakie zmiany wywołuje stres w zachowaniach i fizjologii?


  Doraźne i błyskawiczne metody antystresowe:

  „swobodne krzesła”,
  „ 3-krotny oddech”,
  wizualizacja,
  zmiana kontekstu lub fizyczna


  Typowe źródła stresu:

  eustres i dystres,
  wewnętrzne źródła związane z typem osobowości,
  co to jest osobowość typu A – wpływ na zdrowie,
  niska samoocena i jej wpływ na kształtowanie obrazu naszej rzeczywistości,
  sposoby radzenia sobie z krytyką,
  zewnętrzne źródła stresu,
  przekonania nabyte i jak „odebrać im moc”?
  czy rządzę moim wewnętrznym krytykiem?
  sytuacje stresogenne – analiza skali Holmesa określającej wielkość stresu,
  stres wywołany niewłaściwą komunikacją interpersonalną,
  dlaczego inni nas stresują? – rozpoznawanie różnych typów osobowości, indywidualne wzorce myślenia,
  w jaki sposób zwalczać zjawisko “wypalenia” w pracy? – ćwiczenia motywacyjne.


  Sposoby redukcji stresu – początek:

  Motywacja czyli po co Ci RÓWNOWAGA DOM – RODZINA
  techniki relaksacyjne – ćwiczenia Dennisona i Cooka,
  „koło wpływu”
  kręgosłup w stresie – napięcia i dysfunkcje międzykręgowe – profilaktyka,
  ćwiczenia i zabawy ruchowe
  jak stosować “szczepionkę antystresową”?
  systemy oddechowe – tor przeponowy i piersiowy,


  Antystresowy styl życia, czyli jak kontrolować emocje i zapobiegać zbyt wysokiemu poziomowi stresu:

  postawy i ich funkcje a własne wartości – regulacja emocji,
  inteligencja emocjonalna w praktyce,
  techniki asertywne dla nieasertywnych,
  trening w warunkach inicjowanego konfliktu,
  kotwiczenie pozytywnych emocji,


  Sposoby redukcji stresu – kontynuacja:

  trening wewnętrzny i zewnętrzny – Tai Chi,
  MINDFULNESS – praktyka uważności,
  ZEN system medytacji w czasie rzeczywistym,
  odpoczynek, sen i sposób odżywiania,
  JOGA ŚMIECHU,
  techniki Jacobsona,
  muzyka relaksująca – częstotliwości regulujące mózg – mantra,
  techniki umysłowe – trening wizualizacji, fantazji sterowanych,
  Feedback – budowanie pozytywnych wzmocnień.,

 • dyplom Effect Group

 • Miniwykłady.

  Dyskusje.

  Praca w grupach.

  Techniki relaksacyjne, praca z ciałem, techniki redukcji stresu na poziomie fizjologicznym, emocjonalnym i poznawczym.

 • Warsztat skierowany jest do wszystkich, którzy chcą zrozumieć stres i świadomie wykorzystywać go dla polepszania swojego codziennego funkcjonowania. Zajęcia – oparte na niezbędnej ilości wiedzy na temat stresu – dają Uczestnikom narzędzia analizy i autoanalizy, dzięki którym zwiększają świadome podejście do stresu. Uczestnicy otrzymują praktyczne narzędzia, które pomogą im minimalizować negatywne skutki stresu w ich życiu.

 • 1 290,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Marta Bober-Lal

Szkolenia o podobnej tematyce