2 Dni, 13 Godzin

grupa max. 10

Racjonalizacja Procesów Magazynowych.

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z profesjonalną organizacją funkcjonowania magazynów, procesami składowania i manipulacji towarów oraz innych zagadnień, dotyczących zarządzania magazynami, a które mogą przyczyniać się do redukcji strat w tym obszarze. Decydującym elementem wpływającym na realizację powyższych zagadnień jest struktura i poziom zapasów utrzymywanych w magazynach.

  Umiejętności zdobywane przez uczestników:
  - opracowanie zakresu zadań i odpowiedzialności pracowników gospodarki materiałowej i magazynowej,
  - dokonanie podziału zapasów na grupy znaczeniowe (według metod ABC, XYZ),
  - obliczanie wielkości zapasów bieżących, maksymalnych i zapasów bezpieczeństwa, ekonomicznej wielkości partii dostaw, czasu zamawiania i organizacji ich przepływu,
  - kontrola i koordynacja przepływów zapasów w całym łańcuchu logistycznym,
  - postępowanie w przypadku zagospodarowania zapasów zalegających i nierotacyjnych,
  - planowanie organizacji funkcjonowania magazynów,
  - określanie czynności operacyjnych w poszczególnych fazach działalności magazynu,
  - analiza i ocena różnych rozwiązań poprawiających funkcjonowanie magazynów.

 • 1. Struktura organizacyjna gospodarki materiałowej:
  - rola i miejsce gospodarki materiałowej w strukturze logistyki i strukturze przedsiębiorstwa,
  - relacje pomiędzy poszczególnymi komórkami,
  - zakresy zadań i odpowiedzialności,
  - obieg informacji,
  - uwarunkowania funkcjonowania,
  - struktura organizacyjna gospodarki materiałowej i magazynowej.

  2. Podział i asortyment zapasów:
  - podział zapasów według kryteriów ważności (metody ABC, XYZ),
  - charakterystyka zapasów oraz jej wpływ na przyjęte metody składowania.

  3. Analiza poziomów (wielkości) zapasów
  - czynniki wpływające na wielkość zapasów poszczególnych pozycji asortymentowych,
  - wielkość zapasów bieżących,
  - poziom zapasów bezpieczeństwa,
  - ocena punktu złożenia zamówienia (kiedy zamówić?),
  - wpływ poziomu obsługi klienta na wielkość utrzymywanych zapasów magazynowych.

  4. Ekonomika dostaw:
  - ekonomiczna wielkość dostawy (EWD) - optymalizacja dostaw dla poszczególnych pozycji zapasów (ile zamówić?),
  - wielkość zapasów maksymalnych.

  5. Zagospodarowanie zapasów zalegających i nierotacyjnych:
  - wielkość zapasów zalegających i nierotacyjnych,
  - sposoby postępowania z zapasami zalegającymi i nierotacyjnymi.

  6. Mierniki i wskaźniki oceny zapasów magazynowych:
  - podział mierników i wskaźników wykorzystywanych w ocenie zapasów,
  - wskaźniki rotacji zapasów magazynowych,
  - możliwości i potrzeby oceny struktury i poziomów zapasów.

  7. Miejsce, rola i zadania magazynów w przedsiębiorstwie w realiach gospodarki rynkowej:
  - zadania magazynów w zintegrowanych łańcuchach dostaw.

  8. Technologia operacji magazynowych:
  - charakterystyka technologicznego procesu magazynowania,
  - organizacja prac magazynowych w przedsiębiorstwie,
  - dostosowanie operacji magazynowych do rodzaju magazynów i poszczególnych ich elementów.

  9. Odpowiedzialność materialna pracowników za powierzone mienie:
  - dokumenty normujące odpowiedzialność materialną,
  - uwarunkowania prawne normujące kwestie odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie,
  - praktyczne rozwiązania dot. odpowiedzialności materialnej.

  10. Inwentaryzacja składników majątku w gospodarce magazynowej:
  - rodzaje inwentaryzacji stosowane w gospodarce magazynowej,
  - dokumenty normujące sposób przeprowadzenia inwentaryzacji,
  - metody i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji,
  - realizacja procedur inwentaryzacyjnych,
  - błędy w realizacji procesów inwentaryzacyjnych.

  11. Metody rozmieszczenia i kompletacji zapasów:
  - metoda stałych miejsc składowych,
  - metoda wolnych miejsc składowych,
  - metody mieszane,
  - metody kompletacji zapasów.

  12. Metody składowania zapasów:
  - organizacja tradycyjnych metod składowania,
  - nowoczesne rozwiązania składowania zapasów,
  - rozmieszczenie zapasów w magazynach.

  13. System znakowania i identyfikacji miejsc składowania, towarów w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych:
  - zasady znakowania ładunków w magazynach,
  - oznakowanie miejsc składowania zapasów,
  - organizacja systemu kodów kreskowych zgodna z systemem EAN,
  - wykorzystanie fal radiowych do identyfikacji towarów w magazynach - technika RFID.

  Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Bezpłatnie pomożemy w dopełnieniu wszelkich formalności związanych z dofinansowaniem i złożeniem wniosku!

  Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt.

 • Zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem.

 • wykład, warsztaty, konsultacje, studia przypadków

 • Szkolenie skierowane jest do pracowników odpowiadających za prawidłowe funkcjonowania magazynów różnych branż, w tym kierowników działów zaopatrzenia i magazynów, ich zastępców oraz pozostałych pracowników.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb

 • Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób - jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt. Szkolenie zamknięte może zostać przeprowadzone dla dowolnej grupy pracowników Państwa Firmy (grupy szkoleniowe już od 5 osób!). Cena szkolenia zostanie uzgodniona indywidualnie. Cena szkolenia będzie zawierać przygotowanie i dostosowanie programu do Państwa potrzeb, przygotowanie i wysłanie materiałów szkoleniowych z długopisami, zaświadczeń odbycia szkolenia, realizację szkolenia przez trenera. Szkolenie może zostać zrealizowane w dowolnie wybranym przez Państwa miejscu. Zapewniamy: - wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, - materiały szkoleniowe (w segregatorze, długopis), - możliwość konsultacji w trakcie i po szkoleniu, - zaświadczenie ukończenia szkolenia,

Ryszard Petrykowski.
Praktyk, konsultant. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w logistyce. Pracował w firmach handlowych, tworząc analizy bezpośredniej dochodowości (DDP), analizy asortymentu, koordynował technologię i standardy obsługi zamówień oraz pracy magazynu. W firmach PACK-PLAST (obecnie Sarantis), a następnie WURTH i COMPLEX odpowiadał za procesy zakupów, zaopatrzenia, gospodarkę magazynową i obsługę zamówień Klientów.

Jako dyrektor Logistyki i Zakupów odpowiadał za tworzenie i realizację strategii działania firmy. Konsultant, trener z wieloletnim doświadczeniem. Wspomaga realizacje strategii poprzez wdrożenia BSC, wyznaczanie kluczowych wskaźników efektywności, szkolenia z umiejętności projektowego podejścia do wprowadzania zmian związanych z realizacja celów długoterminowych firmy.

Posiada certyfikat Zarządzania Projektami oraz Zarządzania Zmianą. Jest od wielu lat członkiem Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki (PSML). Pełnił w tej organizacji funkcję Prezesa a także Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Szkolenia o podobnej tematyce