80 Godzin, 10 Dni

Rachunkowość zarządcza i analiza ekonomiczna wraz z elementami prawa spółek / międzynarodowy egzamin EBC*L !

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompletnej wiedzy z zakresu zasad sporządzania bilansu, analizy wskaźników sytuacji gospodarczej firmy, rachunku i kalkulacji kosztów oraz prawa spółek.

  Po ukończeniu kursu, uczestnicy mogą przystąpić do międzynarodowego egzaminu kompetencji biznesowych EBC*L. Certyfikaty EBC*L są honorowane przez pracodawców Unii Europejskiej.  Zajęcia wyposażą uczestników w wiedzę na temat stosowania mechanizmu racjonalnego podejmowania decyzji w stosunku do rynku, klientów, konkurencji oraz kosztów własnych i zysków w przedsiębiorstwie. Uwieńczeniem szkolenia jest możliwość przystąpienia do egzaminu Europejskiego Kuratorium Kompetencji Biznesowych i uzyskania europejskiego certyfikatu EBC*L potwierdzającego umiejętności ekonomiczne.  Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił samodzielnie sporządzić bilans, jak również wyjaśnić zależności pomiędzy poszczególnymi elementami bilansu oraz rachunku zysków i strat. Nauczy się analizować i interpretować sprawozdania finansowe, a także identyfikować poszczególne składniki sprawozdań finansowych niezbędnych do analizy wskaźnikowej. Samodzielnie obliczy i zinterpretuje wybrane wskaźniki ekonomiczne, jak również będzie potrafił analizować cele i zamierzenia firmy na postawie analizy wskaźnikowej. Uczestnicy szkolenia nauczą się bezbłędnie stosować zasady budowy rachunku kosztów, nauczą się również przeprowadzać proste kalkulacje cenowe oraz kalkulacje marż. Ponadto uczestnicy szkolenia przyswajają sobie zasady funkcjonowania oraz wady i zalety poszczególnych spółek handlowych, jak również podstawowe regulacje prawne w zakresie m.in. reprezentacji przedsiębiorcy, ochrony firmy, udzielania pełnomocnictwa, prokury.

 • 1. Bilans i inne sprawozdania finansowe jako źródła informacji o firmie
  2. Analiza wskaźników sytuacji gospodarczej firmy
  3. Rachunek i kalkulacja kosztów firmy
  4. Podstawy prawne działalności gospodarczej i elementy prawa spółek

 • Certyfikat inMedia Polska oraz certyfikat EBC*L (Europejskiego Kuratorium Kompetencji Biznesowych)

 • Wykłady połączone z ćwiczeniami praktycznymi. Zajęcia prowadzone są w trybie weekendowym.

 • 1920 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • materialy szkoleniowe
  egzaminy certyfikujące

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce