12 Godzin, 2 Dni

Quality Tools - narzędzia jakości

więcej terminów () mniej terminów
 • CELE SZKOLENIA
  ​Praktyczne cele i sposoby zastosowania narzędzi jakości, w tym 7 klasycznych i 7 nowych narzędzi jakości. Zbiór 7 klasycznych narzędzi jakości zaprezentowany zostanie jako skuteczne narzędzie ciągłego doskonalenia. Narzędzia z tego zbioru ukazane zostaną jako metody i techniki pomocnicze w ramach realizacji zasady KAIZEN i przy wykorzystaniu Cyklu PDCA. Zestaw 7 nowych narzędzi TQM przedstawiony zostanie jako kompleksowy mechanizm rozwiązywania problemów w organizacji.

 • PROGRAM I ĆWICZENIA
  Dzień 1

  1. Techniki menedżerskie w TQM – klasyczne narzędzia jakości:
  • Arkusz zbierania danych
  • Schemat blokowy
  • Histogram
  • Wykres Pareto
  • Wykres przyczynowo – skutkowy Ishikawy
  • Diagram korelacji
  • Karta kontrolna
  • Burza mózgów
  • Metoda grupy eksperckiej

  2. Wykorzystanie klasycznych narzędzi TQM w procesie ciągłego doskonalenia – w oparciu o cykl PDCA

  3. Ćwiczenia praktyczne związane z zastosowaniem klasycznych narzędzi jakości (oparte na PDCA)

  Dzień 2

  1. Siedem nowych narzędzi jakości:
  • Diagram pokrewieństwa (metoda KJ)
  • Diagram relacji
  • Diagram systematyki
  • Diagram macierzowy
  • Macierzowa analiza danych
  • Wykres programowania procesu decyzyjnego (PDPC)
  • Diagram strzałkowy

  2. Możliwości kompleksowego wykorzystania 7 nowych narzędzi jakości w procesie zespołowego rozwiązywania problemów

  3. Ćwiczenia praktyczne dotyczące kompleksowego wykorzystania 7 nowych narzędzi jakości w procesie rozwiązywania problemów


  Uwagi dotyczące szkoleń otwartych:

  - w ramach ćwiczeń w pierwszym dniu szkolenia zrealizowana zostanie faza planowania (Plan) cyklu PDCA dla umówionego wcześniej z uczestnikami projektu poprawy.
  - w ramach ćwiczeń w drugim dniu szkolenia analizie za pomocą 7 nowych narzędzi jakości poddane zostaną problemy uzgodnione przed szkoleniem z jego uczestnikami

 • Certyfikat Uczestnictwa w szkoleniu - TQMsoft

 • otwarta lub zamknięta (na życzenie Klienta)

 • •pracownicy wszystkich działów i szczebli kierowania zainteresowani ciągłym usprawnianiem własnego stanowiska pracy, obsługiwanych przez siebie procesów oraz samodoskonaleniem,
  •pracownicy wszelkich działów i szczebli zarządzania zainteresowani udziałem w zespołowym rozwiązywaniu problemów swoich organizacji.

Tagi Quality

Szkolenia o podobnej tematyce