8 Godzin, 0 Dni

PZ1 Aspekty prawne w zakupach

więcej terminów () mniej terminów
 • - pokazanie wpływu prawa cywilnego na kształtowanie się obrotu towarowego, także przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji

  - wskazanie podstawowych zasad zabezpieczenia transakcji w obrocie handlowym

  - przedstawienie typów umów wykorzystywanych w handlu towarowym

 • - pojęcie oświadczenia woli a wady oświadczenia woli
  - chwila złożenia oświadczenia woli
  - oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej:
  Konstrukcja umowy
  Oznaczenie stron
  Definiowanie przedmiot umowy
  Zobowiązania stron
  Wynagrodzenie
  Zasady współpracy
  Zabezpieczenia umowne
  Ograniczenie lub rozszerzenie odpowiedzialności stron
  Czas trwania umowy
  Postanowienia końcowe
  - Tryby zawarcia umowy
  Tryby ofertowy
  Negocjacje
  Aukcje

 • Dyplom ukończenia szkolenia

 • Szkolenie prowadzone jest metodami aktywnymi i interaktywnymi. Każdy z tematów szkolenia obejmuje zarówno część teoretyczną, jak i realizację przez jego uczestników praktycznych ćwiczeń opartych na analizie konkretnych przypadków.

  Stosowane formy szkolenia:

  - Prezentacja trenerska

  - Studium przypadku

  - Omówienie i dyskusje grupowe

 • Warunki uczestnictwa w szkoleniu

  Wymagane:

  - Podstawowa wiedza z zakresu realizacji procesu zakupów,

  - Udział w realizacji zakupów i własne doświadczenia będą istotną pomocą.

Szkolenia o podobnej tematyce