7 Dni

Psychologia zaburzeń osobowości. Poznawczo- behawioralne i psychoanalityczne podejście do zaburzeń osobowości - szkolenie on-line.

59,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Zapoznanie uczestnika z kryteriami rozpoznawania zaburzeń osobowość. Ponadto, kursant poznaje kluczowe kliniczne teorie zaburzeń osobowości, poprzez, które uświadamia sobie patomechanizmy tych zaburzeń.

 • Zapoznanie uczestnika z kryteriami rozpoznawania zaburzeń osobowość. Ponadto, kursant poznaje kluczowe kliniczne teorie zaburzeń osobowości, poprzez, które uświadamia sobie patomechanizmy tych zaburzeń.

 • Szkolenie kończy się uzyskaniem dwóch zaświadczeń:

  - Doskonalenia zawodowego
  - Nabycia umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej

 • Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Szkolenie realizowane jest indywidualnie w modelu asynchronicznym. Oznacza to, że naukę można rozpocząć w dowolnym momencie i pracować w dogodnym dla siebie czasie. Nad szkoleniem czuwa nauczyciel, który motywuje uczestnika szkolenia poprzez ocenianie jego prac oraz odpowiada na jego pytania. Uczestnik szkolenia, podobnie jak w tradycyjnych formach kształcenia, może wykorzystać kontakt z nauczycielem zadając mu pytania, prosząc o wyjaśnienia, itp.

 • nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy

 • 59 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • Cena kursu dla jednego uczestnika.

• Doktorantka w Instytucie Psychologii UMCS.
• Magister psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w zakresie specjalności: psychologia kliniczna i neuropsychologia oraz druga specjalność - psychoprofilaktyka.
• Praktyki w Ośrodku Leczenia Uzależnień.
• Pracowała z nieletnimi uzależnionymi od narkotyków, którzy przebywali w Dziennym Ośrodku Terapii.

Szkolenia o podobnej tematyce