0 Godzin, 0 Dni

Psychologia sprzedaży - poziom podstawowy

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Korzyści dla uczestników:

  ·umiejętność wzbudzania pozytywnego nastawienia znajomość klienta na początku wizyty handlowej

  ·umiejętność budowania długotrwałej relacji handlowej

  ·umiejętność przyjmowania roli doradcy klienta

  ·sprawne radzenie sobie z obiekcjami klientów

  ·uzyskanie dystansu emocjonalnego wobec różnych zachowań klientów – większe możliwości racjonalnego kierowania i kontroli nad sytuacją

  ·umiejętność stosowania użytecznych zwrotów, pozwalających pozytywnie sfinalizować sprzedaż

 • Tematy:
  ·umówienie się na spotkanie – autoprezentacja przez telefon i sposoby reagowania na odmowę kontaktu
  ·struktura spotkania sprzedażowego
  ·werbalny i niewerbalny poziom komunikacji z klientem
  ·umiejętność wywierania dobrego pierwszego wrażenia
  ·umiejętność budowania swojego autorytetu i wiarygodności w trakcie rozmowy
  ·style komunikowania się klientów i dopasowywanie się do nich
  ·kontrolowanie przebiegu rozmowy
  ·„sprzedażowe” techniki wywierania wpływu
  ·rozpoznawanie potrzeb jawnych i ukrytych
  ·prezentacja produktu
  ·reagowanie na obiekcje - wątpliwości i zastrzeżenia
  ·sposoby finalizowania sprzedaży
  ·obsługa posprzedażowa – utrzymywanie kontaktu z klientem

 • Metody pracy  Pracujemy metodami aktywnymi, stwarzając uczestnikom wiele okazji do trenowania nowych umiejętności i sprawdzania ich w doświadczeniu.  Podstawowe formy pracy to:

  ·symulowane sytuacje oparte na realnych doświadczeniach uczestników

  ·analiza zapisu video

  ·indywidualne informacje zwrotne

  ·praca w małych grupach – trening nowych umiejętności

  ·krótkie wykłady z przykładami praktycznych zastosowań wiedzy

  ·dyskusje umożliwiające wymianę doświadczeń uczestnikom szkolenia

  ·analiza przypadku  Typowy moduł pracy warsztatowej wygląda następująco:

  ·krótkie wprowadzenie i zdefiniowanie podstawowych pojęć

  ·diagnoza poziomu umiejętności z danego zakresu przy pomocy gry symulacyjnej, odgrywania ról, testu lub analizy przypadku

  ·omówienie i informacje zwrotne

  ·prezentacja lub wspólne wypracowanie z grupą optymalnych modeli i sposobów działania

  ·trening nowych zachowań w całym zespole lub w mniejszych grupach  Sposób prowadzenia szkolenia wymaga aktywności od wszystkich uczestników. Tworzymy maksymalną ilość okazji do uczestnictwa w doświadczeniach – zarówno na etapie diagnozy umiejętności, jak i trenowania nowych zachowań.

 • Adresaci oferty:

  ·przedstawiciele handlowi

  ·wszyscy, którzy prowadząc aktywną sprzedaż w kontakcie bezpośrednim lub przez telefon chcą sprzedawać zaspokajając rzeczywiste potrzeby klienta i budując z nim długofalową dobrą relację handlową

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Doświadczeni trenerzy, stali członkowie zespołu Laboratorium Psychoedukacji.

Szkolenia o podobnej tematyce