16 Godzin, 2 Dni

Psychologia sprzedaży

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Ogólne cele szkolenia:

  • uświadomienie roli mechanizmów psychologicznych wykorzystywanych w sprzedaży,

  • identyfikacja kluczowych elementów oddziaływania na klientów.  Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

  • wykorzystać mechanizmy wpływu w kontakcie z klientem,

  • konstruktywnie reagować na presję i atak ze strony klienta,

  • rozpoznawać potrzeby i prezentować korzyści,

  • reagować na zastrzeżenia klientów,

  • profesjonalnie przygotować i poprowadzić rozmowę telefoniczną z klientem.

 • Na czym polega psychologia sprzedaży: sprzedaż z punktu widzenia klienta i handlowca, wiedza i nastawienie klientów do naszego produktu, postępowanie z różnymi typami klientów.

  Motywy podejmowania decyzji: potrzeba-chęć-decyzja, argumentacja logiczna, emocjonalna, jedno- i dwustronna.

  Sprzedaż poprzez zaspokajanie potrzeb klienta: różne poziomy postrzegania produktu, słowniczek handlowca, zamiana zalet na korzyści.

  Umiejętność komunikacji telefonicznej: pierwsze wrażenie przez telefon, ćwiczenie intonacji głosu i tempa mówienia.

  Techniki postępowania z klientem: pięć prostych pytań, podstawowe mechanizmy wpływu.

  Trudne sytuacje: techniki konstruktywnego reagowania na różne formy krytyki i ataku, modele zachowań.

  Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z zastrzeżeniami: rodzaje zastrzeżeń, reakcje na zastrzeżenia.

 • Dyskusja, ćwiczenia grupowe, wykład, przykłady, ćwiczenia w parach i indywidualne, odgrywanie ról, symulacje sytuacji zawodowych, dyskusja, nagrywanie i analiza scenek video z udziałem uczestników szkolenia.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • materiały, certyfikaty
  analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Jeden z doświadczonych trenerów Instytutu

Szkolenia o podobnej tematyce