14 Godzin, 2 Dni

grupa max. 14

Psychologia negocjacji i wywierania wpływu - elementy pracy z trudnym klientem

Wrocław Termin pewny 1 350,00 PLN + VAT
Zakopane Trwa nabór 1 350,00 PLN + VAT
Warszawa Termin pewny 1 350,00 PLN + VAT
Katowice Trwa nabór 1 350,00 PLN + VAT
Poznań Trwa nabór 1 350,00 PLN + VAT
Warszawa Trwa nabór 1 350,00 PLN + VAT
Wrocław Trwa nabór 1 350,00 PLN + VAT
Warszawa Trwa nabór 1 350,00 PLN + VAT
Kraków Trwa nabór 1 350,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Cele indywidualne i poznawcze:

  Uświadomienie uczestnikom wiedzy dotyczącej obszaru negocjacji
  Pokazanie skuteczności wybranych technik prowadzenia negocjacji
  Podniesienie efektywności podejmowanych działań
  Nabycie umiejętności skutecznych negocjacji
  Przekazanie narzędzi do poprawy jakości pracy i zadowolenia klientów

  Cele dla organizacji – behawioralne i empiryczne:

  Nauczenie pracowników precyzyjnego komunikowania werbalnego i niewerbalnego
  Przekazanie narzędzi do prowadzenia efektywnych negocjacji
  Umiejętność wywierania wpływu przez pracowników
  Umiejętność zmiany przekonań u rozmówcy
  Zdobycie skutecznych technik i narzędzi do wywierania perswazji
  Wypracowanie modeli zachowań zapobiegających konfliktom i niedomówieniom
  Nauczenie pracowników efektywnego i profesjonalnego prowadzenia obsługi klienta, dbania o prawidłowy wizerunek firmy

 • Proces negocjacji
  Cztery elementy procesu negocjacji
  Składowe i wynikowe procesu negocjacji

  Negocjacje pozycyjne versus negocjacje integracyjne:
  Strategie negocjacyjne
  Komunikacja w negocjacjach nastawionych na współpracę
  Korzyści wynikające ze stosowania obu taktyk negocjacyjnych
  Stereotypy interakcji

  Przygotowanie się do procesu negocjacji:
  Proces równoważenia wskaźników sił w negocjacjach – jak go uzyskać?
  Współczesne podejście do procesu negocjacyjnego
  Analiza celów, motywacji i argumentacji własnej
  Analiza celów, motywacji i argumentacji partnera
  Ustalenie obszarów porozumienia
  Opracowanie możliwości korzystnych dla obu stron

  Komunikacja w negocjacjach:
  Zasady skutecznego porozumiewania się
  Kontr taktyki wobec gier
  Odkrywanie wspólnych interesów

  Komunikacja niewerbalna:
  Znaczenie mimiki, gestów, postaw ciała
  Strefy gestów
  Spójność komunikatów werbalnych i niewerbalnych

  Metody rozwiązywania trudnych sytuacji negocjacyjnych:
  Impas w negocjacjach – radzenie sobie z nim
  Przyjmowane postawy emocjonalne
  Cechy dobrego negocjatora

  Techniki wywierania wpływu oraz chwyty psychologiczne:
  Stosowanie i wykrywanie praw perswazji
  Typowe techniki i taktyki negocjacyjne
  Techniki wykrywania i przeciwdziałania manipulacjom
  Techniki perswazji

  Długofalowe strategie negocjacyjne:
  Zrozumienie systemu motywacji drugiej strony
  Budowanie silnych relacji partnerskich
  Dążenie do relacji ,,Win-Win”

  Podsumowanie szkolenia.

 • dyplom Effect Group

 • Szkolenie prowadzone jest metodą treningu umiejętności, metodą interakcyjną z wykorzystaniem elementów psychologii procesu.
  Szkolenie rozpoczyna się tzw. Kontraktem, ustalającym zasady współpracy i zachowania na zajęciach, uczestnicy otrzymują skrypt z treścią merytoryczną szkolenia. Szkolenie podzielone jest na moduły, dotyczące pojedynczych zagadnień. Każdy moduł zawiera niezbędną, minimalną ilość teorii oraz praktykę (w formie warsztatów, gier i ćwiczeń) dla całej grupy uczestników, podgrup i indywidualnych. Zastosowanie technik interakcyjnych i interaktywnych stwarza optymalne warunki dla rozwinięcia w uczestnikach zaangażowania, pozwala na szybkie przyswojenie niezbędnych informacji i umiejętności. Każdy z uczestników praktycznie ćwiczy nowe techniki w warunkach symulujących środowisko pracy. Uczestnicy stymulowani i aktywizowani są do samodzielnej pracy, do wytworzenia wewnętrznej motywacji, do samodzielnego szukania rozwiązań na każdym z poziomów a także wdrażania w życiu przetestowanych na szkoleniu metod.

  Formy przekazu informacji i utrwalania zdobytych umiejętności:

  Przystępne, interaktywne przekazanie treści merytorycznych
  Opis i wyjaśnienie konkretnej techniki czy metody
  Praktyczne trenowanie poznanych technik
  Wspólna analiza przypadków i symulacje rzeczywistych sytuacji i zdarzeń zawodowych z zastosowaniem nowych wzorców zachowań
  Tematyczne gry i zajęcia grupowe wspomagane przez trenera
  Zadania indywidualne wspomagane przez trenera

 • Szkolenie skierowane jest do:

  Pracowników i zespołów prowadzących rozmowy, negocjacje
  Pracowników działów obsługi klienta, działów sprzedaży
  Przełożonych, zarządzających zespołem
  Pracowników różnych działów współpracujących ze sobą
  Osób nastawionych na rozwój własnych kompetencji i umiejętnośc

 • 1 350,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

Ilona Rajchel

Posiadam kilkunastoletnie (od 2000r) doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla odbiorców indywidualnych i biznesowych, w tym trzyletnie w prowadzeniu szkoleń w projektach EFS. Przez 5 lat Członek Zarządu Spółki Akcyjnej – z uprawnieniami do podejmowania decyzji strategicznych, przez 5 lat Dyrektor Działu Szkoleń w Spółce Akcyjnej – zarządzający zespołem od kilkunastu do stu kilkudziesięciu osób. Od 2008 roku stała współpraca z firmą szkoleniową Effect Group. Moje kwalifikacje obejmują świadczenie usług doradczych, prowadzenie treningów, szkoleń oraz coachingu z zakresu zarządzania miękkimi zasobami własnymi oraz zespołami ludzkimi. Tematy obejmują szeroki aspekt doskonalenia umiejętności menedżerskich, komunikacji interpersonalnej w tym asertywności, prowadzenia wystąpień publicznych i zebrań, zarządzania czasem, konfliktem, kreatywnością, stresem, pozyskiwania i obsługi klientów (programy autorskie szkoleń i treningów menedżerskich z ww. obszarów).

Szkolenia o podobnej tematyce