24 Godzin, 3 Dni

Psychologia kierowania

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Uczestnik szkolenia potrafi rozpoznać, przyporządkować i wyjaśnić własne postępowanie i postępowanie innych za pomocą modelu postępowania człowieka, moderować prace w grupie, rozpoznać i wykorzystać konflikty w zarządzaniu, zaprezentować wyniki własnej pracy i pracy w grupie, włączyć się w pracę zespołu, aktywnie współpracować i ponosić odpowiedzialność za wyniki zespołu

  Szkolenie stanowi część seminarium Industrial Engineering

 • PREZENTACJA
  rodzaje i formy mowy, techniki mówienia, techniki wizualizacji, reguły prezentacji, fazy prezentacji

  KIEROWANIE
  zadania kierowania i zadania merytoryczne, właściwości kierownicze, sytuacje kierownicze, style kierowania, efektywność stylów kierowania

  MOTYWACJA
  modele motywacyjne, motywacja i problemy z motywowaniem, kierowanie pracownikami, wspolne działanie. kierowanie-motywacja-konflikt, rozwiązywanie konfliktów

  KOMUNIKACJA
  modele komunikacji, komunikacja swerbalna i niewerbalna, znaczenie Feedback, formalny i nieformalny system komunikacji, współpraca w grupie, zachowania komunikacyjne, formy prowadzenia dyskusji, kierowanie dyskusją

  MODERACJA
  zasady metody moderacji, technika moderacji, sporządzanie materiałów do zajęć zespołowych

  KONFLIKTY, ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW
  formy konfliktów, przebieg konfliktu, możliwości rozwiązywania konfliktów, zasady regulacji konfliktów, kierowanie mediacją

 • ceryfikat REFA

 • wykłady, warsztaty

 • osoby zarządzające personelem, liderzy grup, pracownicy działów HR

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

licencjonowani wykładowcy REFA

Szkolenia o podobnej tematyce