16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 18

PRZYWÓDZTWO W OPARCIU O WARTOŚCI

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • wiedza
  - znajomość uwarunkowań psychospołecznych współczesnego zarządzania
  - wiedza merytoryczna na temat zarządzania, etyki, konfliktu, komunikacji, zmiany i motywacji

  umiejętności
  - przeprowadzanie ludzi przez zmianę
  - przeprowadzenie ludzi przez kryzys relacji i konflikt
  - motywowanie w odwołaniu do wartości

  postawy
  - zmiana paradygmatu zarządzania
  - odwaga i otwartość w relacjach z podwładnymi
  - konsekwencja w sprawowaniu roli przywódczej

 • 1. Otwarcie zajęć
  - odwołanie do celów, uruchomienie procesu dydaktycznego, ustalenie reguł i zasad pracy
  2. Przywództwo w XXI wieku
  - realia płynnej nowoczesności - kondycja i nastroje społeczne, stosunek do pracy i kariery, napięcia międzypokoleniowe, zmiany standardów komunikacji
  - kryzys tradycyjnego przywództwa - redefinicja autorytetu, potrzeby i aspiracje pracowników, paradoks władzy i wolności
  - pojęcie przywództwa - przywództwo z zarządzanie; fenomen przywództwa organizacyjnego
  - wartości jako jeden z filarów efektywnego zarządzania i przywództwa - wartości osobiste i wartości organizacji; wartości jako wzorce zachowań
  3. Kształtowanie postaw i zachowań przywódczych w praktyce zarządzania
  - praca z ludźmi w zmianie - „przepychanie” a „przeciąganie” przez zmianę; komunikacja w zmianie; praca z oporem; zmiana jako kontynuacja i rozwój; uszanowanie zmiany jako straty
  - praca z ludźmi w sytuacji kryzysu relacji i w konflikcie - inteligencja emocjonalna lidera; napięcia w relacjach z ludźmi; rozumienie dynamiki powstawiania i przebiegu konfliktów; konstruktywne aspekty konfliktów; facylitowanie i mediowanie w konfliktach
  - motywowanie i korygowanie zachowań - motywowanie w oparciu o korzyści i wartości; wartości osobiste z wartości organizacji; ryzyka błędów motywacji - cynizm, wypalenie, roszczeniowość, anomia; praca z ludźmi ukierunkowania na wzrost samodzielności, motywacji i efektywności
  4. Postawa przywódcza
  - moja droga do przywództwa - jak daleko, jak blisko?
  - ryzyka wynikające ze zmiany paradygmatu zarządzania - asertywność szefa i dylematy lidera
  5. Podsumowanie i zamknięcie zajęć
  - podsumowanie i uzupełnienie treści zajęć
  - planowanie zmiany i rozwoju w wymiarze indywidualnym
  - ewaluacja na poziomie reakcji
  - wręczenie certyfikatów

 • Uczestnicy otrzymują imienne certyfikaty ukończenia zajęć

 • - praca z doświadczeniem - symulacje i analizy
  - metody dramy stosowanej i techniki paradramowe
  - metody projekcyjne
  - ćwiczenie praktyczne w parach i małych grupach
  - elementy treningu psychologicznego
  - elementy coachingu grupowego
  - dyskusje i polemiki
  - metody podawcze: prezentacje, wykłady
  Zajęcia realizowane są w oparciu o dynamikę procesu dydaktycznego i psychologiczne bezpieczeństwo członków grupy, co w praktyce oznacza, że trener będzie przede wszystkim warsztat moderować, porządkować, uzupełniać merytorycznie zajęcia, podążając za potrzebami uczestników i tym co się aktualnie dzieje „tu i teraz”. Podstawowym zadaniem trenera jest tworzenie środowiska, które sprzyja rozwojowi uczestników i grupy, zmniejsza opór przed zmianą postaw, pozwala zastępować stare, mniej konstruktywne zachowania nowymi, korzystnymi i efektywnymi w życiu i pracy uczestników.
  Bieg procesu dydaktycznego, stojące za nim potrzeby i preferencje uczestników mogą spowodować, że proporcje między modułami programu mogą się zmieniać; w takiej sytuacji trener, zgodnie ze swoimi kompetencjami, będzie dostosowywać program ad hoc, mając na uwadze cele zajęć i dobro uczestników.

 • Menadżerowie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

 • Liczba uczestników Czas trwania zajęć Termin

Krzysztof Manthey

Praktyk zarządzania i pracy z klientem. Trener, coach, konsultant i nauczyciel akademicki. Racjonalista, humanista i pragmatyk. Skoncentrowany na zrozumieniu i na rozwiązaniach. Prowadzi zajęcia w programie MBA Executive w INE PAN. Jest wykładowcą Family Business Academy przy Politechnice Warszawskiej - Szkole Biznesu. Pracuje ze studentami w Collegium Civitas. Realizuje zajęcia dla liderów samorządów lokalnych w ramach programu Council of Europe „Leadership Academy for Good Local Governance”. Edukacyjnie i doradczo wspiera biznes: od małych rodzinnych firm po międzynarodowe korporacje. Do grona jego klientów należą między innymi: AXA, Medicover, ING S.A., PKN ORLEN, PEKAES S.A., PPL, Pratt& Whitney. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z kompetencjami menadżerskimi i przywódczymi: pracą w zmianie, pracą z konfliktem, negocjacjami, motywacją i motywowaniem; etyką w pracy menadżera; budowaniem i rozwojem zespołów; komunikacją, asertywnością; wystąpieniami publicznymi; twórczym myśleniem i działaniem.

Szkolenia o podobnej tematyce