0 Godzin, 0 Dni

Przywództwo

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • 1. Efektywne przywództwo – moduł podstawowy
  -czym jest przywództwo a czym zarządzanie
  -sytuacje wymagające przywództwa
  -wpływ i oddziaływania – niezbędne założenia i warunki
  -strategie przyjmowane w kontaktach z ludźmi (gra interakcyjna)
  -strategia Walta Disney’a
  -elastyczność działania przywódcy
  -radzenie sobie z krytyką
  -tworzenie planów działania
  -przewodzenie oparte na wartościach

  2. Efektywne przywództwo i meta przywództwo – moduł zaawansowany
  -formowanie strategicznej wizji
  -poziomy przywództwa
  -wyrażanie wizji wobec zespołu
  -inżynieria twojej wyobraźni
  -inspirowanie i motywowanie członków zespołu (współtworzenie)
  -współpraca generatywna
  -efektywne przywództwo wg. R. Hackmana
  -pokonywanie trudności – Podróż Bohatera
  -skuteczne przygotowanie się do wyzwań i działań w stanie niepewności
  -harmonizowanie posiadanych zasobów w spójny system
  -budowanie pomostu między wartościami

 • Programy szkoleniowe realizowane są w formie interaktywnych warsztatów, z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania, takich jak treningi umiejętności.  W trakcie szkoleń stosowane są najczęściej takie formy ćwiczeniowe jak::

  ćwiczenia grupowe,

  ćwiczenia indywidualne,

  „burza mózgów”,

  analizy przypadków

  odgrywanie ról  Dzięki takim metodom:

  trenerzy ułatwiają i kierują działaniami grup,

  wiedza jest w posiadaniu zarówno wykładowców jak i uczestników szkolenia,

  aktywność, atmosfera i interakcje w grupach są jednym z najistotniejszych

  czynników przyswajania wiedzy i umiejętności.  Większość z omawianych składowych elementów szkoleń przyswajana jest przez uczestników poprzez wykonywanie praktycznych ćwiczeń i zadań.

  To, co wyróżnia metodologię naszych szkoleń spośród innych, to ciągłe utrzymywanie na wysokim poziomie uwagi i zaangażowania uczestników. Dodatkową zaletą jest analiza dotychczasowych form zachowań i przećwiczenie nowych, z możliwością otrzymania informacji zwrotnej od prowadzącego warsztaty.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Jakub Lewandowski

Absolwent Zarządzania i Marketingu SGH oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie ludźmi” ALK. Jest ekspertem w obszarach przywództwa, zarządzania, sprzedaży. Ma talent do inspirowania ludzi, a jego entuzjazm jest zaraźliwy. Największe sukcesy to: fantastyczny zespół trenerski - ludzie z prawdziwą pasją życiową, zdobycie nagrody - Trener Sprzedaży w 2008 w konkursie „Polish National Sales Awards”

Szkolenia o podobnej tematyce