5 Godzin, 1 Dni

Przyłącza i urządzenia wod.-kan. w postępowaniach przed UOKiK. Narzucanie warunków umów, w zakresie utrzymania przyłączy i urządzeń wod.-kan. przez gminy lub przedsiębiorstwa wod.-kan. istniejące zagrożenia

więcej terminów () mniej terminów
 • 1. Zakres definicji legalnych przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego na gruncie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z uwzględnieniem dotychczasowego orzecznictwa.
  2. Posiadanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, wybudowanych przez odbiorców usług, a obowiązki przedsiębiorstw wod.-kan. lub gmin w zakresie ich utrzymania.
  3. Przykłady postępowań przez Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  - wyłączenia przez przedsiębiorstwo wod.-kan. lub gminę obowiązku utrzymania przyłączy stanowiących własność odbiorcy;
  - pobieranie opłat za tzw. wcinki do sieci oraz za warunki przyłączenia;
  - przekazywanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
  4. Przekazywanie na podstawie art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Praktyczne przykłady pozwów kierowanych wobec gmin lub przedsiębiorstw oraz przykłady rozstrzygnięć w poszczególnych sprawach.
  5. Przekazywanie na podstawie art. 49 Kodeksu cywilnego Praktyczne przykłady pozwów kierowanych wobec gmin lub przedsiębiorstw oraz przykłady rozstrzygnięć w poszczególnych sprawach.
  6. Dopuszczalność prawna uczestnictwa mieszkańców w kosztach budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

  Uwaga: Materiały będą obejmowały m.in. stosowane w praktyce wzory rożnych dokumentów związane z problematyką poruszaną na szkoleniu.

 • ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA

 • wykłady, analizy przypadków

 • Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, pracownicy urzędów zajmujących się wodociągami, przedsiębiorcy i samorządowe zakłady budżetowe dostarczające wodę do właścicieli nieruchomości

Partner w kancelarii prawnej BOJAR & KRZYSZCZAK specjalizującej się w obsłudze sektora gospodarki komunalnej, konsultant prawny Forum Wodociągów Polskich, wykładowca w Studium Zarządzania Przedsiębiorstwem Komunalnym przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, autor Komentarza do ustawy oraz wielu innych publikacji z zakresu regulacji prawnych sektora wodociągowo-kanalizacyjnego m.in. w Monitorze Prawniczym, Przeglądzie komunalnym, Gazecie Samorządu i Administracji, Wspólnocie; były członek Zespołu Prawnego Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

Szkolenia o podobnej tematyce