8 Godzin, 1 Dni

Przygotowanie do kontroli PIP - warsztaty

2 500,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie jest realizowane w formie seminarium w ciągu 8 godzin lekcyjnych. Pozwala to uczestnikom na zdobycie potrzebnej wiedzy z zakresu procedur kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy.

 • Program szkolenia obejmuje następujace zagadnienia:
  1. Zakres uprawnień PIP oraz podstawy prawne działalności inspektorów pracy.
  2. Zakres kontroli - procedury.
  3. Zakres kontroli - listy kontrolne.
  4. Procedura odwoławcza.

 • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje stosowne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 • Szkolenie realizowane jest w podziale na część teoretyczną i warsztatową.

 • Szkolenie skierowane jest do pracodawców, menedżerów, pracowników działów kadr oraz członków związków zawodowych i rad pracowniczych.

 • 2500 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • program szkolenia, ilość uczestników, termin i miejsce szkolenia.

Praktyk, wieloletni pracownik PIP.

Szkolenia o podobnej tematyce