16 Godzin, 2 Dni

PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO OBROTOWI GOSPODARCZEMU I W OBROCIE GOSPODARCZYM.

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie ma na celu przybliżenie prawnych aspektów legalności obrotu gospodarczego w odniesieniu do grupy przestępstw stypizowanych w kodeksie karnym. Odbiorca nie tylko zostanie wprowadzony w konstrukcje teoretyczne, ale także w zagadnienia praktyczne ze szczególnym wskazaniem zasad postępowania w okolicznościach postawienia zarzutu popełnienia przestępstwa gospodarczego (w tym także prawa i obowiązki osoby oskarżonej oraz elementy procedury karnej). Szkolenie jest oparte na regulacjach polskiego prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności na kodeksie karnym, kodeksie postępowania karnego i innych ustawach.  Korzyści ze szkolenia:

  • Pozyskanie wiedzy umożliwiającej w porę wykrycie nieuczciwych zamiarów kontrahenta

  • Pozyskanie wiedzy umożliwiającej zablokowanie nielojalnych działań kontrahentów

  • Pozyskanie wiedzy prawnej z zakresu przestępstw gospodarczych i weryfikacji kontrahentów (wywiadu gospodarczego)

  • Pozyskanie podstawowych umiejętności gromadzenia materiału dowodowego na potrzeby procesu sądowego lub śledztwa

  • Poznanie sposobu interpretacji doniesień o popełnieniu przestępstwa przez prokuratorów i sądy (omijanie najczęstszych błędów)

 • Dzień I
  • Przestępczość gospodarcza na świecie i w Polsce
  • Dane dotyczące polskiej przestępczości gospodarczej
  • Stanowiska i funkcje zagrożone największym ryzykiem

  • Definicja – przedmiot i podmiot przestępstwa gospodarczego
  • Składniki przedsiębiorstwa zagrożone przestępstwami gospodarczymi
  • Typy nadużyć gospodarczych w Polsce
  • Istota i rodzaje przestępstw gospodarczych
  • Oszustwo jako przestępstwo przeciwko mieniu
  • Oszustwo kredytowe, subwencyjne i w zakresie zamówień publicznych
  • Przestępstwa menedżerskie
  • Oszustwo asekuracyjne
  • Przestępstwa związane z egzekucją - zaspokojenia wierzyciela, udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela przez
  • zagrożonego niewypłacalnością dłużnika, umyślne bankructwo, inne….
  Dzień II
  • Zwalczanie przestępstw gospodarczych – mechanizmy
  • zapobiegawcze i zabezpieczające
  • Audyt śledczy
  • Funkcje kontrolne przeciwdziałające powstawaniu nadużyć
  • Rola kontroli wewnętrznej w ocenie możliwości popełnienia nadużyć
  • Wykrywanie przestępstw gospodarczych
  • Plan działania w sytuacji wystąpienia nadużycia gospodarczego -jakie działania należy podjąć w sytuacji wystąpienia nadużyć – współpraca z organami sprawiedliwości,
  • Realizacja uprawnień procesowych przez poszkodowany podmiot
  • Odpowiedzialność karna za przestępstwa gospodarcze

 • Certyfikat Business Bridge Group

 • Osoby samodzielnie prowadzące (lub zamierzające prowadzić) działalność gospodarczą, członkowie organów spółek etc.

  Temat jest obszerny i bardzo szeroki – modułowo można zbudować na jego bazie jeszcze wiele innych tematów (przykładowo – przestępstwa w działalności gospodarczej, jak się bronić przez zarzutami karnymi w działalności gospodarczej, poznaj swoje prawa w sądzie – jak się bronić w procesie etc)

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Prawnik, pedagog, wykładowca akademicki, trener urzędników administracji publiczne i przedsiębiorców prywatnych. Specjalista z zakresu prawa gospodarczego, administracyjnego, karnego, oraz urzędniczego. Manager wyższego szczebla spółki prawa handlowego z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym.

Absolwentka Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego gdzie kontynuuje naukę i pracę naukową na doktoranckich studiach prawniczych w zakresie odpowiedzialność karnej funkcjonariuszy publicznych i urzędników.

Współpracownik wielu instytucji edukacyjno – szkoleniowych między innymi Towarzystwa Edukacji Bankowej, Ogólnopolskiego Ośrodek Doskonalenia Zawodowego PROGRES w Warszawie, Centrum Futura Edukacja czy Centrum Kształcenia AVANTI, oraz wykładowca uczelni wyższych min. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Służb Publicznych Asesor we Wrocławiu.

Konsultant Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w zakresie szeroko pojętych zagadnień prawno-administracyjnych. Stypendystka Hochschule Lausitz (The University of Applied Sciences in Cottbus) skierowana w ramach programu Leonardo da Vinci do pracy jako wolontariusz w SOS Wioski Dziecięce we wschodnich Niemczech.

Prywatnie pasjonatka dobrej kuchni, niebanalnego kina, egzotycznych podróży i aktywnego spędzania czasu z rodziną.

Szkolenia o podobnej tematyce