16 Godzin, 2 Dni

Przestępstwa i nadużycia gospodarcze - mechanizmy identyfikujące, zapobiegawcze i zabezpieczające

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Słaba kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach ma niszczący wpływ dla finansów i reputacji firmy, co w konsekwencji obniża ogólną jej wartość. Niezwykle istotne jest więc podejmowanie działań i opracowanie systemu procedur mających na celu wzrost świadomości o istniejących zagrożeniach, wspomagających zarówno proces minimalizowania strat, jak i ułatwiających możliwe szybkie wykrywanie nadużyć.  Podczas szkolenia przedstawimy Państwu m.in.:  - czego obawiają się przedsiębiorcy? - polskie prawo wobec różnorodności nadużyć

  - które przypadki nadużyć są najczęściej wykrywane poprzez rutynowe działania nadzorcze kierownictwa spółki?

  - jakie są możliwości ograniczone przepisami prawa, w kreowaniu wyniku i wizerunku finansowego firmy?

  - które działania w obrocie pieniężnym i obrocie papierami wartościowymi są określane jako przestępstwo?

  - jakie są najczęstsze i najgroźniejsze przypadki naruszania przepisów Ustawy o zamówieniach publicznych?

  - jak zaplanować i wdrożyć właściwe działania korygujące i zapobiegawcze powstania nadużyć?

 • Pierwszy dzień szkolenia: 24 września 2007 r.

  1. Polskie prawo a przestępstwa finansowe - uwarunkowania i wyzwania
  2. Typy nadużyć gospodarczych w Polsce
  3. Przestępstwa menedżerskie
  4. Możliwości nadużyć i przestępstw na rynku kapitałowym
  5. Nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych - "kreatywna" księgowość

  Drugi dzień szkolenia 25 września 2007 r.

  1. Nadużycia i oszustwa z wykorzystaniem systemów informatycznych
  2. Przestępczość gospodarcza jako element nieuczciwej konkurencji
  3. Nadużycia i oszustwa w procesach zamówień publicznych i zakupów
  4. Odpowiedzialnośc karna za nadużycia gospodarcze
  5. Jak zwalczać przestępstwa gospodarcze? - mechanizmy zapobiegawcze i zabezpieczające
  6. Funkcje kontrolne przeciwdziałające powstawaniu nadużyć
  7. Już nas to spotkało i co dalej ? - plan działania w sytuacji wystąpienia nadużycia gospodarczego

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Wykłady, ćwiczenia, analiza przypadków, wymiana doświadczenia, dyskusje kierowane

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Specjaliści i praktycy z danego zakresu wiedzy

Szkolenia o podobnej tematyce