0 Godzin, 0 Dni

PRZEKONUJ Z UŚMIECHEM - POZNAJ ZAAWANSOWANE STRATEGIE PERSWAZJI w PROCESIE SPRZEDAŻY i OBSŁUGI KLIENTA

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów


  1. Cele – czyli naucz się:   • Jak cieszyć się uśmiechem i zaufaniem klienta


   • Jak utrzymać zainteresowanie w trakcie całej rozmowy


   • Jak niezauważalnie odkryć filtry decyzyjne klienta


   • Jak błyskawicznie „zapomnieć” o porażkach


   • Jak rozbroić „opór”, zanim się pojawi
   • Korzyści:    Wracając z treningu pracownik wie jak:   • NATYCHMIAST WDROŻYĆ wybrane strategie perswazji i wywierania wpływu w procesie komunikowania się z klientem począwszy od nawiązania kontaktu, poprzez prezentację oferty, aż po finalizację transakcji.


   • SKUTECZNIE KONTROLOWAĆwłasne stany emocjonalne przed w trakcie i po rozmowie biznesowej.


   • SKUTECZNIE ZBUDOWAĆ ATMOSFERĘ wzajemnej sympatii o zaufania podczas rozmowy z klientem   1. MODUŁ I: Strategie zarządzania stanem emocjonalnym przed, w trakcie i po spotkaniu z klientem

   2. Strategia „30 Sekund” - jak skutecznie zapanować nad stresem i uruchomić sprzyjającą sprzedaży postawę emocjonalną.

   3. Strategie „Ucz się na błędach” - jak szybko wyciągnąć wartościowe wnioski po nieudanej rozmowie handlowej, wykorzystując mało znaną umiejętność umysłu

   4. Strategia Amnezji: jak zapomnieć o nieudanej rozmowie handlowej i odbudować optymalną postawę emocjonalną, nawet w ciągu 90 sekund.    MODUŁ II: Strategie budowania kontaktu z klientem, opartego na wzajemnej sympatii i zaufaniu

   1. Strategia Zaufania – jak przez cały czas trwania cieszyć się uśmiechem rozmowy , zwłaszcza tzw. trudnego klienta

   2. Strategia „Wciągającego” tematu – jak już na początku rozmowy zobaczyć w oczach klienta szczerze zainteresowanie tym co mówisz.

   3. Strategia Potwierdzania – kiedy wykorzystasz prawidłowo tę strategię, skuteczność Twoich próśb lub sugestii wzrośnie przynajmniej o 100%

   4. Strategia „Twój Model Świata” - Jak przestać sabotować rozmowy handlowe, czyli odkryj i zneutralizuj własne ograniczenia w komunikowaniu się z innymi

   5. Strategia „Model Świata Klienta - Jak odkryć i wykorzystać na każdym etapie rozmowy handlowej wiodący system sensoryczny nieświadome filtry decyzyjne klienta

   6. Strategia „Zwierciadła” - jak podczas rozmowy z klientem wykorzystać system wskazówek wzrokowych.    MODUŁ III: Strategie kierowania procesem decyzyjnym klienta

   1. Generator Korzyści – jak prowadząc prezentację handlową w niezauważalny sposób przejąć kontrolę nad procesem wyobrażeniowym i decyzyjnym klienta.

   2. Strategia „Charyzmatycznej Intonacji” - jak uruchomić w umyśle klienta tryb automatycznego wykonywania Twoich poleceń w niezauważalny sposób,

   3. Strategia „Z Archiwum X” – jak skutecznie obudzić zaintrygowanie i ciekawość na początku rozmowy i skutecznie utrzymać je do końca.

   4. Strategia „ZERO zastrzeżeń” – Jak skutecznie rozbroić „opór” klienta, nawet zanim zdąży się jeszcze pojawić.

   5. Strategia „Foto-perswazji” – Jak posługiwać się słowami, aby namalować w umyśle klienta zachęcający go do podjęcia określonej decyzji obraz.

   6. Strategia „Piramidy” - Jak wydobyć od klienta indywidualne kryteria podejmowania decyzji.

   7. Strategia „NOA” – Jak od pierwszych minut rozmowy „przyzwyczaić” klienta do wykonywania próśb i poleceń

   8. Strategia „Iluzji Czasu” – jak „zamknąć” transakcję, wykorzystując mało znaną właściwość umysłu klienta


   9. Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

     • Mini-wykłady wprowadzające


     • Trening indywidualny i grupowy
     • Wszystkie stanowiska kierownicze i nie kierownicze, których celem sprzedaż i profesjonalna obsługa klienta

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Wartością firmy DUMEL jest kapitał intelektualny ludzi z nią związanych. Kadrę firmy stanowią wysokiej klasy specjaliści oraz praktycy zawodowo związani z określoną dziedziną wiedzy: pracownicy naukowi prestiżowych polskich uczelni, m.in. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego; specjaliści, eksperci i doradcy zatrudnieni w ministerstwach, urzędach administracji centralnej oraz bankach.

Szkolenia o podobnej tematyce