PRZEJMOWANIE KLIENTÓW KONKURENCJI

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • CEL WARSZTATÓW:
  -Zwiększenie efektywności handlowców dzięki poznaniu technik przejmowania Klientów konkurencji.
  -Rozwój efektywnych technik pozytywnego -oddziaływania na Klienta, zasady skutecznego komunikowania się z Klientem.
  -Prezentacji swojego produktu z uwzględnieniem „sprzedaży korzyści” dopasowanych do Klienta.
  -Warsztaty mają na celu ukazanie jak uzyskać przewagę rynkową dzięki obserwacji i analizie działań konkurentów.
  -Rozwój efektywnych technik pozytywnego oddziaływania na Klienta.

  PROGRAM WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH

  Komunikacja w relacji Klient/Sprzedawca
  Pierwsze wrażenie, nawiązanie kontaktu
  Jak wykorzystać sztukę efektywnej komunikacji aby odnieść sukces (komunikacja werbalna, niewerbalna)
  Przygotowanie i przebieg rozmowy sprzedażowej / spotkania z Klientem

  Analiza Potrzeb Klienta jako klucz do wzrostu sprzedaży
  Analiza cechy – korzyści prezentowanego produktu / usługi / idei
  Analiza przewagi konkurencyjnej (APK),
  Argumentacja na podstawie analizy przewagi konkurencyjnej

  Jak wykorzystać zasoby Twojej firmy do przejmowania klientów konkurencji?
  Jak rozmawiać z Klientem o konkurencji?
  Techniki przełamywania obiekcji Klienta, techniki zamknięcia sprzedaży
  Motywy postępowania, mechanizmy obronne, biologiczne podstawy
  Sztuka zadawania pytań pod kątem potrzeb i oczekiwań Klientów
  Rozpoznawanie potrzeb rozmówcy

  Prawa i techniki perswazji
  Budowanie skutecznej argumentacji motywującej partnerów do oczekiwanego działania

  Typologia słuchaczy - Różnice indywidualne w komunikacji, rozpoznawanie różnych typów Klientów i ćwiczenie dopasowania stylu wypowiedzi do typu Klienta

  Etyka handlowca
  Jak zdobyć i utrzymać lojalność Klientów:
  analiza postawy oraz stylu działania Klienta
  nawiązywanie i utrzymanie emocjonalnej więzi z Klientem
  jakość i fachowość obsługi
  obsługa reklamacji
  reguła wzajemności
  Klient dobrze obsłużony orędownikiem naszej Firmy
  Klient na całe życie – budowanie długotrwałych relacji z Klientem


  U NAS LICZĄ SIĘ REZULTATY!
  Ponad 15-letnie doświadczenie w skutecznym dostarczaniu kompleksowych rozwiązań szkoleniowych pozwoliło nam zaproponować Państwu pakiet gwarancji:

  - GWARANCJA PEWNY TERMIN SZKOLENIA
  - GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
  - GWARANCJA BEZTERMINOWEJ OPIEKI TRENERA

  Czym są nasze gwarancje? To obszary, w których pragniemy zapewnić Państwu najwyższą jakość oferowanych przez nas usług szkoleniowych, dać unikalne na rynku dodatkowe korzyści zabezpieczające ciągłość Państwa edukacji, gwarantujące komfort szkolenia oraz bezpłatną BEZTERMINOWĄ opiekę trenera.


  METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:
  Warsztaty VIDI Centrum Rozwoju Kadr są szkoleniami narzędziowymi. Co oznacza, że uczestnicy dostają do ręki gotowe narzędzia pracy, które mogą wykorzystać już następnego dnia.
  Szkolenie od samego początku ma postać praktyczną są to studia przypadków praktycznych. Odgrywanie ról, ćwiczenia, autoanaliza w oparciu o realizowane w trakcie treningu zadania.


  METODY SZKOLENIA:
  80 % czasu szkolenia- warsztaty, ćwiczenia, aktywizacja zawodowa.
  20 % czasu szkolenia- teoria (inspiracja) poparta przykładami z życia
  • ćwiczenia,
  • studia przypadków,
  • gry sytuacyjne,
  • mikro-wykłady,
  • symulacje
  • dyskusje moderowane,
  • autoprezentacje i odgrywanie ról.

  Ze względu na małą grupę szkoleniową, ale również na fakt, iż szkolenie poprowadzi doświadczony praktyk, zazwyczaj poruszane są również inne, indywidualne problemy zgłaszane przez uczestników. Nasze szkolenia są elastyczne i dostosowują się do potrzeb uczestników, tak aby każdy z nich odniósł jak największe korzyści, przyczyniając się w ten sposób do wzrostu efektywności.

 • Certyfikat Ukończenia Szkolenia VIDI

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do dni po szkoleniu
  elementy integracyjne

 • Finalna cena jest uzależniona od typu panela szkoleniowego, materiałów szkoleniowych (skrypty, scenariusze gier, etc.), głębokości dostosowania programu warsztatów do potrzeb Zleceniodawcy oraz zakresu raportu i wniosków po szkoleniowych.

Szkolenia o podobnej tematyce