14 Godzin, 2 Dni

Przejmowanie klientów konkurencji

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Uczestnicy szkolenia:

  Nauczą się analizować poczynania konkurencji i wyciągać wnioski, które posłużą do przygotowania lepszej i atrakcyjniejszej oferty

  Dowiedzą się, jak opracować własną strategię przejęcia klienta konkurencji

  Przygotują się do prowadzenia rozmowy handlowej z klientem konkurencji

  Uświadomią sobie zagrywki stosowane przez klienta w celu osłabienia handlowców

 • Kim jest Klient i czym kierują się Klienci przy dokonywaniu zakupów
  Planowanie przejmowania Klientów konkurencji
  Jak wygląda proces sprzedaży – elementy składowe
  Diagnoza zasobów własnej firmy – analiza SWAT jako przygotowanie do procesu przejmowania klientów konkurencji
  Lista Klientów konkurencji
  Analiza potencjału i potrzeb Klientów
  Analiza porównawcza naszych produktów/usług z produktami konkurencji

  Kluczowe elementy procesu sprzedaży Klientowi konkurencji
  Rozeznanie dotychczasowych relacji i działań konkurencji u Klienta
  Pozyskanie istotnych informacji o mocnych stronach i słabych punktów w tej relacji
  Przygotowanie scenariusza nawiązania kontaktu, zbudowania trwałej relacji i stopniowego rozwijania sprzedaży u Klienta

  Technika prowadzenia rozmów z Klientami konkurencji
  Typologia zajętych klientów
  Radzenie sobie z obiekcjami Klienta – retoryka i język perswazji
  Rozwiązania na wyjście z impasu w rozmowach
  Zamykanie procesu przejęcia sprzedaży

 • Szkolenie podzielone jest na moduły, dotyczące pojedynczych zagadnień. Każdy moduł zawiera niezbędną, minimalną ilość teorii oraz praktykę (w formie gier, ćwiczeń i warsztatów) dla całej grupy uczestników i podgrup. Każdy z uczestników praktycznie ćwiczy przyswojone umiejętności w warunkach symulujących środowisko pracy.

  Uczestnicy stymulowani i aktywizowani są do samodzielnej pracy, do wytworzenia wewnętrznej motywacji w poprawianiu efektywności kontaktów z klientem i efektów spotkań sprzedażowych.

  Formy przekazu informacji i utrwalania zdobytych umiejętności: wykład, dyskusja, wspólna analiza przypadków, praca grupowa, gry i ćwiczenia.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce