7 Godzin, 1 Dni

Prowadzenie rozmów oceniających w ramach systemu ocen pracowniczych

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest podwyższenie umiejętności kierowniczych w zakresie prowadzenia ocen pracowników, szczególnie tych ocen, które są związane z rozwojem pracowników – ze szczególnym naciskiem na kwestie umiejętności prowadzenia rozmów oceniających.

 • Rozmowa oceniająca – jeden z najważniejszych elementów systemu ocen okresowych pracowników

  Zakres i metody przygotowania się oceniającego do przeprowadzenia rozmowy
  Oceniającej
  Przygotowanie się ocenianego pracownika do rozmowy: samoocena
  Podstawowe zasady komunikacji przydatne podczas rozmowy oceniającej
  a/ zwroty rozpoczynające i kończące rozmowę oceniającą
  Metody przekazywania pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej
  Zamiana negatywnej informacji zwrotnej na informację motywującą pracownika
  Trzy formuły rozmowy oceniającej: zamknięta, otwarta, coaching
  Najważniejsze zasady przeprowadzania rozmowy oceniającej
  Etapy i schemat rozmowy, ze szczególnym uwzględnieniem planu działania dla
  pracowników otrzymujących oceny wymagające poprawy
  Zasady prowadzenia poprawnej i efektywnej dla obu stron rozmowy oceniającej

  Najczęstsze problemy i błędy popełniane w trakcie ocen
  Psychologiczne pułapki oceniania

 • Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowo-ćwiczeniowej, wzbogaconej symulacjami najistotniejszych sytuacji, z którymi spotykają się lub mogą się spotkać uczestnicy w codziennej praktyce.

  Przykładowe metody szkoleniowe:

  Dyskusje moderowane

  Ćwiczenia z wykorzystaniem metod symulacyjnych

  Działania w grupach zadaniowych

  Odgrywanie ról

 • Szkolenie adresowane jest dla wszystkich kierowników uczestniczących w ocenach i polityce rozwoju podwładnych, dla wszystkich prowadzących rozmowy oceniające z pracownikami, a także dla menedżerów i pracowników komórek HR zajmujących się ocenami, rozwojem pracowników i szkoleniami.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce