14 Godzin, 2 Dni

Protokół dyplomatyczny i savoir-vivre w urzędzie, biznesie i życiu codziennym

8 000,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Znajomość savoir-vivre to w wielu wypadkach klucz do budowania swojego wizerunku jako kulturalnego „obytego w świecie” człowieka, a także szefa, współpracownika czy partnera w biznesie. To wiedza, która jest przydatna we wszystkich obszarach życia i pomoże odnaleźć się w wielu okolicznościach unikając zakłopotania i popełnienia gafy.

  Podczas dwudniowego szkolenia uczestnicy poznają zasady savoir-vivre w różnych sytuacjach codziennych, biznesowych czy urzędowych. Dowiedzą się jak m. in. właściwie zachowywać się podczas przyjęć, spotkań z kontrahentami, jakie są zasady precedencji, jak przygotować się na wizytę czy delegację. Obszerna część szkolenia zostanie poświęcona protokołowi dyplomatycznemu, umiejętnościom poruszania się w środowisku władz państwowych, wizyt na szczeblu międzynarodowym itp. Omówione zostaną również zasady savoir-vivre podczas rozmów telefonicznych, korespondencji tradycyjnej i elektronicznej.

 • POJĘCIE DYPLOMACJI I PROTOKOŁU DYPLOMATYCZNEGO

  pojecie, źródła i historia protokołu dyplomatycznego
  organizacja protokołu dyplomatycznego
  protokół dyplomatyczny w tradycji polskiej
  polski protokół dyplomatyczny – tradycja i współczesność
  protokół dyplomatyczny w stosunkach międzynarodowych


  ETYKIETA I DOBRE OBYCZAJE

  przestrzeganie zasad etycznych
  zasada wzajemności, zasada uszanowania prywatności, zasada starszeństwa, zasada tolerancji, zasada dyskrecji, zasada punktualności, zasada zdrowego rozsądku
  zasada pierwszeństwa – wprowadzenie


  NAWIĄZYWANIE KONTAKTÓW

  pozdrawianie
  powitanie i pożegnania
  uścisk dłoni, podawanie rąk, całowanie w rękę
  przedstawianie się
  tzw. powitania ‘dyplomatyczne’


  USTALANIE PIERWSZEŃSTWA

  precedencja państwowa, dyplomatyczna, biznesowa
  prawa strona – lewa strona
  na ulicy, w samochodzie, na maszcie
  spotkania, konferencje, rozmowy, negocjacje
  umowy - zasada alternatu
  rozsadzanie gości przy stole – „zarządzanie pierwszeństwem”, „zarządzanie przestrzenią”
  ćwiczenie praktyczne – przykładowe rozsadzenie gości przy stole oraz na koncercie


  KORESPONDENCJA – CZY NA PEWNO WIEMY WSZYSTKO?

  podstawowe zasady korespondencji
  zasadnicze części listu oficjalnego, służbowego i prywatnego
  faks i poczta elektroniczna
  tytulatura a tytułomania


  BILETY WIZYTOWE

  rodzaje i funkcje
  zasady używania wizytówek
  korespondencja za pomocą wizytówek
  wizytówki przy kwiatach i upominkach
  jak powinna wyglądać moja wizytówka ?


  SPOTKANIA I PRZYJĘCIA – ORGANIZACJA I UCZESTNICZENIE

  formy przyjęć i ich miejsca
  zaproszenia – redagowanie i odczytywanie
  ćwiczenie praktyczne – zaprojektowanie zaproszenia
  dobór gości
  menu oraz dobór alkoholi i napoi
  oprawa i obsługa
  rola i obowiązki gospodarza i gościa
  aperitif/posiłek/digestif – zachowanie
  błędy w etykiecie i w języku stołu
  dress code


  OKAZJA A UBIÓR

  ubiór stosowny
  dobrze ubrany pan
  dobrze ubrana pani
  dobrze ubrani państwo
  ubiór niestosowny – podstawowe uchybienia pań i panów


  Obiad szkoleniowy - stół i nakrycia – instrukcja obsługi

  WIZYTY I DELEGACJE – ORGANIZACJA I OBSŁUGA

  ELEMENTY MIĘDZYNARODOWEGO SAVOIR – VIVRE

  rodzaje i formy delegacji: państwowe, oficjalne i robocze, biznesowe
  przygotowanie i realizacja programu: redakcja, podział obowiązków i koordynacja działań, zarządzanie czasem
  „infrastruktura” – finanse, transport i zakwaterowanie, tłumacze
  elementy zasadnicze: rozmowy i negocjacje, wizyty i spotkania, sporządzanie
  podpisywanie umów, konferencje prasowe i wywiady, zwiedzanie firmy, przyjęcia
  posiłki
  elementy dodatkowe: program prywatny, kulturalno-rozrywkowy, współmałżonkowie
  kwiaty i upominki: gadżety firmowe a prezenty „zobowiązujące”; kwiaty dla mężczyzn i dla kobiet
  MEDIA – na co uważać w kontaktach z dziennikarzami?  CODZIENNY SAVOIR-VIVRE: telefon, e-mail

  telefoniczny savoir-vivre
  netykieta
  sztuka aktywnego słuchania
  mowa ciała
  jak reagować na gafy ?


  Sesja pytań – jakie gafy popełniamy najczęściej i jak ich uniknąć ?

 • imienne zaświadczenie o uczestnictwie

 • seminarium

 • szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które chcą poznać zasady savoir-vivre i protokołu dyplomatycznego niezbędne do poruszania się w świecie biznesu, instytucji państwowych i w życiu codziennym. W szczególności dedykujemy je kadrom kierowniczym urzędów i instytucji, władzom samorządowym, menedżerom, członkom zarządów i innym osobom reprezentującym firmy i instytucje.

 • 8000 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • czas trwania, lokalizacja szkolenia, inne elementy dodatkowe związane z organizacją szkolenia

W Ministerstwie Spraw Zagranicznych zajmowała odpowiedzialne stanowiska w Protokole Dyplomatycznym. Przez cztery lata była Naczelnikiem Wydziału Przywilejów i Immunitetów Dyplomatycznych, przez sześć lat Zastępcą Dyrektora Protokołu Dyplomatycznego.Pracowała także w polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych w Finlandii (8 lat), w Stanach Zjednoczonych (ponad 5 lat), w Australii (5 lat).Brała udział w wielu wizytach najwyższego szczebla oraz towarzyszyła współmałżonkom głów państw, szefów rządów i ministrów spraw zagranicznych. Uczestniczyła i organizowała oficjalne przyjęcia i uroczystości zarówno w Polsce jak i zagranicą. Specjalista w zakresie prawa dyplomatycznego.Szkoli z protokołu dyplomatycznego pracowników MSZ oraz urzędników administracji publicznej. Wykłada na wielu uczelniach wyższych oraz , w tym w Krajowej Szkole Administracji Publicznej (KSAP), w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych i w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.Prowadzi zajęcia z zakresu etykiety biznesowej i savoir-vivre oraz ich zastosowania w Polsce i w środowisku międzynarodowym, współpracując z wieloma firmami m.in. Ogólnopolskim Centrum Edukacji Samorządu i Administracji (OCESIA), Gremium IDK, Europejska Akademią Dyplomatyczną (EAD), Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.

Szkolenia o podobnej tematyce