14 Godzin, 2 Dni

Projektowanie procesów kontroli - warsztaty

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • • Opracowanie i wdrożenie procedur KJ dla wielkości geometrycznych od momentu wyboru charakterystyk na podstawie rysunku poprzez dobór sprzętu pomiarowego i jego walidację po przygotowanie planu kontroli wraz z instrukcją kontroli.

 • Program:
  • źródła błędów i zmienności w pomiarach, metody ich eliminacji i kompensacji,
  • wymagania i wytyczne przy doborze przyrządów pomiarowych,
  • walidacja systemów pomiarowych dla charakterystyk mierzalnych i dyskretnych, zdolność systemu pomiarowego,
  • ocena przydatności procesu/procedury pomiarowej dla danego zadania pomiarowego,
  • opracowanie dokumentacji związanej z pomiarem (plan kontroli, isntrukcja kontroli, zapisy),
  • ocena systemu pomiarowego pod kątem kontroli, statystycznego sterowania procesem czy nowych projektów.

  Ćwiczenia:
  • dobór przyrządu pomiarowego na podstawie wstępnych założeń, rysunku i oceny ryzyka dla kontroli,
  • modelowanie pomiaru i ocena przydatności procesu pomiarowego dla danego zadania pomiarowego,
  • opracowanie planu kontroli, instrukcji kontroli i zapisów,
  • wyznaczanie i interpretacja współczynnika zdolności systemy pomiarowego Cg/Cgk - pomiary na wzorcuSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniei „skalibrowanej sztuce produkcyjnej”, wyznaczanie zdolności, interpretacja uzyskanych wyników,
  • wpływ rozróżnialności (rozdzielczości) przyrządu pomiarowego na zdolność systemu pomiarowego – pomiary przyrządami o różnej rozdzielczości, wyznaczanie i ocena zdolności systemu pomiarowego odniesionej do pola tolerancji mierzonej charakterystyki i do zmienności procesu,
  • doskonalenie systemu pomiarowego na podstawie analizy systemu pomiarowego – ocena systemów pomiarowych po wykonaniu serii pomiarów różnymi przyrządami pomiarowymi na wyrobie, podlegającemu kontroli zgodnie z Planem Kontroli,
  • wyznaczenie stabilności przyrządu pomiarowego na podstawie przyjętego czasookresu wzorcowanie i historii wzorcowania,
  • ocena wpływ powtarzalności i odtwarzalności systemu pomiarowego na zdolność procesu – wyznaczenie rzeczywistej zdolności procesu na podstawie obserwowanej zdolności procesu i zdolności systemu pomiarowego,
  • wpływ zdolności systemu pomiarowego na interpretację karty kontrolnej X-R – pomiary detali systemami pomiarowymi o róznej zdolności, wypełnianie i analiza karty kontrolnej X-R,

  Ćwiczenia dodatkowe realizowane po uzgodnieniu z uczestnikami szkolenia (alternatywa dla powyższych ćwiczeń):
  • doskonalenie systemu pomiarowego opartego na kontroli wizualnej (analiza dyskretnnego systemu pomiarowego metodą Kappa) – przeprowadzenie kontroli wizualnej i/lub za pomocą sprawdzianu GO/NOGO, przeprowadzenie anaizy systemu pomiarowego, poprawa skuteczności dyskretnego systemu pomiarowego na podstawie uzyskanych danych,
  Metodyka:
  wykład
  ćwiczenia
  warsztaty

 • Certyfikat Uczestnictwa w szkoleniu - TQMsoft

 • wykład+ćwiczenia+warsztaty

 • • osoby zajmujące się nadzorowaniem wyposażenia do monitorowania i pomiarów, • osoby zajmujące się doborem wyposażenia pomiarowego i doskonaleniem systemów pomiarowych, • pracowników izb pomiarowych, • pracownicy działu jakości, • osoby prowadzące projekty, w tym projekty w metodologii six-sigma, • auditorzy wewnętrzni systemu zarządzania jakością.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Trenerzy TQMsoft

Szkolenia o podobnej tematyce