6 Godzin, 1 Dni

Projektowanie interakcji człowiek-komputer. Human-Computer Interaction

4 000,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • CELEM SZKOLENIA jest przedstawienie w praktyce technik testowania i zapewnienia jakości użytkowej projektów informatycznych, przedstawienie metod doskonalenia ergonomii i użyteczności rozwiązań informatycznych oraz uporządkowanie wiedzy z zakresu projektowania interakcji człowiek - komputer.

 • A. Podstawy
  1. Użyteczność i HCI – definicja, normy
  2. User Centered Design – projektowanie zorientowane na użytkownika
  3. Użytkownik – percepcja, wyszukiwanie informacji
  4. Heurystyki jako pierwsze i nieformalne narzedzie HCI – omówienie na przykładach heurystyk Nielsena
  5. Heurystyczne testowanie strony WWW: test Kruga, listy kontrolne
  6. Ogólne zasady użyteczności wg Dona Normana
  B. Przegląd technik UCD
  1. Poznawanie użytkownika
  - Kwestionariusze
  - Wywiady indywidualne
  - Grupy fokusowe - zogniskowane wywiady grupowe
  - Persony
  - Diagramy pokrewieństwa (affinity diagrams) – sortowanie kart
  2. Projektowanie
  - Skrypty
  - Scenariusze zadań
  - Analiza zadaniowa (task analysis)
  - Analiza konkurencyjna i porównawcza
  - Diagramy interakcji
  - Wędrówka poznawcza
  C. Prototypowanie
  - Prototypy lo-fi (w tym metoda układania kart)
  - Prototypy Hi-Fi
  - Przewodniki stylu
  - Ocena heurystyczna
  - Testy laboratoryjne
  - Metody algorytmiczne
  D. Problem dostępności – analiza dostępności interfejsu dla różnych użytkowników
  1. Alternatywne przeglądarki www
  2. Alternatywne urządzenia
  3. Osoby starsze
  4. Niepełnosprawni

 • Certyfikat ukończenia szkolenia wystawiony przez CS KONCEPT

 • Każdy obszar tematyczny może być realizowany w formie:

  * wykładu połączonego z analizą case study

  * wykładu, po którym następują ćwiczenia praktyczne

 • Szkolenie adresowane jest do:

  * projektantów i menedżerów projektów informatycznych zajmujących się projektowaniem interfejsu stron www i aplikacji użytkowych.

 • 450 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • materialy szkoleniowe
  analiza potrzeb

 • wycena szkolenia jest ustalana indywidualnie dla każdego Klienta

 • 4000 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • wycena szkolenia jest ustalana indywidualnie dla każdego Klienta

dr inż. Katarzyna Jach, pracownik Zakładu Zarządzania Pracą Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz Laboratorium Ergonomii Politechniki Wrocławskiej ((http://www.ergonomia.ioz.pwr.wroc.pl). Pani dr inż. Katarzyna Jach zajmuje się m.in. zagadnieniami związanymi z użytecznością elektronicznego przekazu informacji. Tematyki tej dotyczyła również jej rozprawa doktorska obroniona w roku 2005. W ramach pracy badawczej współpracowała z portalem Wirtualna Polska, jest także współautorem treści serwisu internetowego poświęconego ergonomii pracy siedzącej (http://www.strefaergonomii.pl) oraz prelegentem na wielu konferencjach. Regularnie prowadzi szkolenia z dziedziny ergonomii, e-biznesu, marketingu internetowego oraz wykorzystania narzędzi informatycznych do zarządzania personelem.

Szkolenia o podobnej tematyce