0 Godzin, 0 Dni

PROJEKTOWANIE I OCENA BADAŃ RYNKU

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
  • Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności projektowania badań marketingowych oraz prowadzenia współpracy z zewnętrznymi wykonawcami tych badań. Coraz więcej przedsiębiorstw, posiadających nawet własne działy marketingu, przy prowadzeniu badań rynku korzysta ze wsparcia zewnętrznych firm lub specjalistów. Wynika to zarówno ze względów merytorycznych – współczesne metody badawcze wymagają szerokiej wiedzy i doświadczenia – jak i ekonomicznych – nie warto budować całego aparatu badawczego do jednego przedsięwzięcia. Nawet w przypadku całkowitego zlecenia badań na zewnątrz, zatrudnieni w przedsiębiorstwie specjaliści od marketingu odgrywają ważną rolę przy projektowaniu i ocenie badań. To właśnie umiejętność sprecyzowania swoich oczekiwań oraz właściwe zdefiniowanie zadania jest kluczem do powodzenia badań i efektywnego wykorzystania środków na nie przeznaczonych. Program kursu koncentruje się na problematyce projektowania badań marketingowych w tym przede wszystkim na ocenie przydatności stosowania określonych metod i technik badawczych. Przedstawiane są zasady współpracy z firmami badawczymi, kryteria ich wyboru i oceny zarówno przedstawionych projektów jak i wyników badań. Kurs ten przeznaczony jest przede wszystkim dla kierownictwa i właścicieli firm oraz szefów i personelu działów marketingu. Od uczestników szkolenia oczekuje się pewnej, przynajmniej elementarnej, wiedzy (lub doświadczeń) z zakresu badań marketingowych.
    Podstawowe zagadnienia: zasady i procedura projektowania badań rynku, metody opracowywania oferty zapotrzebowania na badania rynku, ocena i wybór projektów badawczych, zasady współpracy z partnerami zewnętrznymi.

  • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

  • ----

  • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

  • ----

Szkolenia o podobnej tematyce