16 Godzin, 2 Dni

Programowanie urządzeń mobilnych

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Microsoft Visual Studio oraz .NET Compact Framework to pełne środowisko służące do projektowania zaawansowanych aplikacji przeznaczonych do uruchomienia na urządzeniu mobilnym pracującym pod kontrolą systemu Microsoft Windows Mobile. Szkolenie przeznaczone jest dla programistów, którzy potrzebują tworzyć aplikacje biznesowe z uwzględnieniem urządzeń przenośnych.

 • Program szkolenia obejmuje:
  Wprowadzenie do Windows Mobile
  Omówienie zasad tworzenia aplikacji dla urządzeń mobilnych
  Wprowadzenie do .NET Compact Framework
  Omówienie dostępnych narzędzi pomocniczych
  Wprowadzenie do pracy z emulatorem
  Omówienie procesu uruchomieniowego aplikacji
  Budowa aplikacji:
  projektowanie interfejsu użytkownika
  praca z kontrolkami
  tworzenie własnych kontrolek
  praca z oknami dialogowymi
  reagowanie na zdarzenia
  Omówienie dostępu do systemu plików:
  listowanie plików lub folderów
  operacje na plikach lub folderach
  praca z plikami tekstowymi
  Omówienie zdarzeń systemowych
  Omówienie dostępu do danych
  Wprowadzenie do ADO.NET
  Praca z różnymi źródłami danych:
  praca z plikiem XML
  praca z usługą WebService
  praca z MS SQL Server Mobile Edition
  Omówienie Microsoft SQL Server Mobile Edition:
  instalacja i konfiguracja
  tworzenie i edycja bazy danych
  synchronizacja danych
  Omówienie dostępu do rejestru systemowego
  Omówienie możliwości dostępu do urządzeń zewnętrznych:
  omówienie komunikacji Bluetooth oraz pakietowej transmisji danych
  praca z modemem GSM
  praca z odbiornikiem GPS
  Wprowadzenie do POOM (Pocket Outlook Object Model):
  listowanie kontaktów
  dodawanie, modyfikacja, usuwanie kontaktów
  czytanie wiadomości
  wysyłanie wiadomości e-mail oraz SMS
  Budowa bibliotek zewnętrznych
  Omówienie zasad reagowania na błędy
  Omówienie zasad debugowania aplikacji
  Tworzenie pakietów instalacyjnych

 • Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

 • wykład, zajęcia prowadzone w formie warsztatów, opartych na rzeczywistych przykładach z praktyki biznesowej (Case studies). Ćwiczenia wykonywane są na nowoczesnym sprzęcie z pełnym oprogramowaniem.

 • Uczestnik przystępujący do tego szkolenia powinien znać i rozumieć poniższe zagadnienia:

  dobra znajomość języka C# lub Visual Basci.NET

  podstawowa znajomość bazy MS SQL

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Certyfikowani trenerzy - praktycy z wieloletnim doświadczeniem w biznesie.

Szkolenia o podobnej tematyce