24 Godzin

Programowanie ASP MVC

więcej terminów () mniej terminów
 • Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z podstawami technologii ASP MVC. W części praktycznej uczestnicy będą tworzyli komponenty serwisu sieci WWW.
  Słuchacze nauczą się wytwarzać proste portale internetowe bazujące na technologii ASP MVC.
  Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach tego kursu można traktować jako wstęp do przygotowania studenta do egzaminu MS 70-486: Developing ASP.NET MVC Web Applications.

 • 1. Wzorzec MVC
  · Wzorzec projektowy MVC
  · Projektowanie rozwiązań w oparciu o wzorzec MVC
  2. MVC: Modele
  · Tworzenie modeli i łączenie ich ze źródłami danych
  · Atrybuty pól modeli i ich walidacja
  3. MVC: Kontrolery
  · Tworzenie kontrolerów i akcji
  · Praca z danymi
  · Filtry akcji
  4. MVC: Widoki
  · Typy widoków
  · Wykorzystanie HTML Helpers
  · Widoki częściowe
  5. Testowanie i zabezpieczanie aplikacji ASP MVC
  · Wykorzystanie testów jednostkowych
  · Reakcja na błedy podczas działania portalu
  · Konfiguracja routingu i nawigacji

 • Świadectwo PJATK ukończenia szkolenia

 • Warsztaty połączone z wykładami

 • Kurs adresowany dla programistów aplikacji internetowych, planujących wykorzystanie ASP MVC w praktyce, oraz dla osób, które planują dopiero zająć się tą tematyką.

dr Tomasz Borzyszkowski

Szkolenia o podobnej tematyce