0 Godzin, 0 Dni

PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA: MEDYCYNA PREWENCYJNA W BIZNESIE.

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Oferujemy Państwu cykl zajęć poświęcony promocji zdrowia i profilaktyce medycznej w celu zapobieżenia groźnym niebezpieczeństwom: zawałowi serca, niewydolności układu krążenia, nowotworom oraz zaburzeniom związanym ze stresem i nadmiernym pobudzeniem emocjonalnym.

 • 1. Człowiek jako całość - kompleksowe podejście do pełnego zdrowia.
  Wyjaśnienie zależności pomiędzy sferą fizykalną a psycho-emocjonalną człowieka. Omówienie tych chorób, które wynikają z zaburzeń w sferze psycho-emocjonalnej i z zaburzonych więzi międzyludzkich.
  Cel: uświadomienie współzależności w funkcjonowaniu różnych sfer i pomoc w umiejętnym kontrolowaniu tych dziedzin zdrowia i życia, na które mamy wpływ.

  2. Jak uniknąć zawału serca i syndromu „wypalenia się”?
  Przedstawienie wszystkich czynników ryzyka, które mogą doprowadzić do zawału serca lub za-łamania psycho-emocjonalnego.
  Cel: uświadomienie zagrożeń i nieprawidłowości oraz podanie skutecznych sposobów elimino-wania ich.

  3. Program optymalnego odżywiania się.
  Mądry wybór sposobu odżywiania - różnorodność i właściwe proporcje. Znaczenie błonnika, mikroelementów, cukrów, tłuszczów, białka oraz odpowiedniej ilości płynów i kalorii w prawi-dłowej, zdrowej diecie.
  Cel: zastosowanie zdrowego modelu odżywiania się.

  4. Zalety aktywności ruchowej.
  Program zapewniający sprawność układu mięśniowo-kostnego, giętkości kręgosłupa i elimino-wanie wad postawy. Przełamywanie negatywnych nawyków odpowiedzialnych za zmniejszenie sprawności i występowanie uciążliwych bólów przeszkadzających w niezakłóconym funkcjono-waniu. Fitness program.
  Cel: umotywowanie do regularnej aktywności ruchowej.

  5. Wczesna diagnostyka zagrożeń profilaktyce zdrowotnej - zakres badań, częstotliwość i efekty .
  Zakres koniecznych działań aby nie utracić zdrowia. Co można zrobić zanim pojawi się choroba. Rozpoznanie możliwości zapobiegania chorobom. Czynnik ekonomiczny: profilaktyka jest tańsza niż leczenie. Zdrowi pracownicy to lepsza kondycja finansowa firmy.
  Cel: uprzedzenie choroby, dotarcie do grupy ryzyka.

  6. Cholesterol - wróg czy przyjaciel.
  Znaczenie cholesterolu w organizmie człowieka. „Dobry” i „zły” cholesterol. Prawidłowe warto-ści we krwi. Jak kontrolować poziom cholesterolu. Cel: podniesienie poziomu świadomości zdrowotnej i zapobieganie chorobom.

  7. Rozładowanie nadmiernego stresu.
  Jak umiejętnie pozbawić się wszystkich toksycznych, niszczących efektów działa-nia stresu, by nie dopuścić do przeciążenia i załamania w organizmie.
  Omówienie symptomów depresji oraz skutecznych form pomocy osobie w tym stanie.

  8. Panowanie nad emocjami.
  Praktyczna pomoc w zdefiniowaniu własnych emocji i umiejętności właściwego opanowania ich i wyrażania. Szczególnie pomocna jakość dla osób pracujących z różnymi zespołami ludzkimi, na stanowiskach kierowniczych i decyzyjnych.

  9. Poznanie siebie i własnych możliwości.
  Rozpoznanie własnego temperamentu, własnych mocnych i słabych stron. Sposoby rozwijania naturalnych predyspozycji i eliminowania niekorzystnych cech. Zaacep-towanie własnego profilu osobowości w celu doskonalenia i poczucia spełnienia w satysfakcjonujących działaniach i pracy zawodowej. Rozwój asertywności.

 • Tak

 • warsztaty

 • Program przeznaczony jest w szczególności dla menedżerów, ludzi biznesu, indywidualnych osób oraz zespołów, które budując sukces zawodowy nie zamierzają zaniedbywać zdrowia, właściwej kondycji psycho-fizycznej i dobrego samopoczucia.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Henryk Wieja

Założyciel i dyrektor Ośrodka Medycyny Prewencyjnej i Opieki Kompleksowej. Od 1989 realizuje Program Promocji Zdrowia poprzez kompleksową opiekę w ramach czterech działów: diagnostyka i terapia - ze szczególnym uwzględnieniem osób zdrowych, aby uprzedzić chorobę, rehabilitacja - powrót do zdrowia, dział fitness - utrzymanie zdrowia i poradnictwo w problemach osobowościowych, sytuacjach kryzysowych. Specjalizację z medycyny prewencyjnej zrobił w USA w Institute of Aerobics Research / Cooper Clinic.

Alina Wieja

Prowadzi poradnictwo rodzinne i poradnictwo w sytuacjach kryzysowych w Ośrodku Medycyny Prewencyjnej i Opieki Kompleksowej. W ramach Instytutu Poradnictwa prowadzi szkolenia dla różnych grup zawodowych i organizacji. Jest redaktorem naczelnym czasopisma „Nasze Inspiracje”. W ramach szkoleń specjalistycznych ukończyła między innymi Education Sessions on the Family, certified by American Psychological Association w USA.

Szkolenia o podobnej tematyce