24 Godzin, 3 Dni

Prognozowanie Popytu

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie „Prognozowanie Popytu” (Demand Forecasting) obejmuje najważniejsze zagadnienia dotyczące prognozowania w przedsiębiorstwie – jako części zintegrowanego systemu planistycznego w łańcuchu dostaw. Poruszane tematy omawiają zasady prawidłowego budowania prognoz i zarządzania prognozą.  Cele i korzyści:

  Zrozumienie potrzeby prognozowania sprzedaży (popytu)

  Zrozumienie wpływu prognoz na priorytety przedsiębiorstwa: poziom obsługi Klienta, wielkość i strukturę zapasów oraz planowanie produkcji i zdolności produkcyjnych

  Nabycie praktycznych umiejętności:

  - przygotowania prognozy z użyciem metod ilościowych  - uwzględnienia w prognozie wiedzy rynkowej (Market Intelligence) i planowanych wydarzeń marketingowych  - oceny wiarygodności prognozy  - budowania zaufania do prognozy i włączania w prognozowanie pozostałych uczestników procesu  Poznanie metod wyboru priorytetów w procesie prognostycznym

  Poznanie potencjału usprawnienia procesów, które niosą ze sobą metody wspólnego planowania w łańcuchu dostaw (CPFR)

  Poznanie dobrych praktyk dotyczących aktualizacji i korygowania prognoz

  Zrozumienie, jak odzwierciedlić priorytety przedsiębiorstwa budując miarę jakości procesu prognostycznego

  Poznanie metod prognozowania produktów w różnych fazach cyklu życia

  Poznanie zaawansowanych metod prognostycznych wspierających zarządzanie popytem sporadycznym, zamiennikami, popytem przetargowym oraz popytem w sytuacji ograniczonej podaży

  Poznanie najlepszych praktyk i wskazówek dotyczących projektowania, wdrażania i zarządzania procesem prognostycznym w przedsiębiorstwie

 • Cele prognozowania w przedsiębiorstwie produkcyjnym i handlowym
  Wpływ prognoz na zapasy, sprzedaż, obsługę Klienta i uzyskiwane koszty wydajności procesów produkcyjnych
  Metody pomiaru błędów i jakości prognoz
  Metody ilościowe w prognozowaniu
  Praktyczne ćwiczenia prognostyczne z wykorzystaniem rzeczywistych danych z przedsiębiorstw
  Metody jakościowe w prognozowaniu – oczyszczanie historii i praca ze zdarzeniami
  Wprowadzanie wiedzy rynkowej do prognoz (Market Intelligence)
  Miejsce prognoz w strukturze planowania
  Identyfikacja priorytetów w procesie prognostycznym
  Metody wspólnego planowania i prognozowania w łańcuchu dostaw (CPFRŸ)
  Zmiany prognoz i korygowanie prognoz
  Biznesowe miary jakości procesu prognostycznego
  Prognozowanie a cykl życia produktów
  Planowanie popytu związanego z promocjami
  Zarządzanie popytem w sytuacji ograniczonej podaży (Demand Management)
  Zaawansowane techniki szczegółowe – planowanie popytu przetargowego, planowanie popytu sporadycznego i planowanie popytu zamienników
  Projektowanie, wdrażanie i zarządzanie procesem prognostycznym – najlepsze praktyki

 • 24 godzin lekcyjnych w ciągu 3 dni. Prezentacje, studia przypadków z przedsiębiorstw, ćwiczenia praktyczne i zadania oparte o rzeczywiste dane, dyskusje.

 • Szkolenie jest skierowane do kierowników logistyki, supply chain, pracowników działu marketingu oraz sprzedaży, analityków sprzedaży, osób zaangażowanych w przygotowanie prognoz oraz planowanie i budżetowanie sprzedaży oraz osób zarządzających procesem prognostycznym w firmie i koordynujących prognozy, pragnących budować i udoskonalać proces prognozowania w oparciu o najwyższe światowe standardy.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Bogusz Dworak

W MPM Productivity Management od marca 2008 prowadzi szkolenia otwarte oraz zamknięte warsztaty dedykowane. Specjalizuje się w prognozowaniu popytu, planowaniu produkcji i zarządzaniu zapasami. Doświadczenie zawodowe w obszarze logistyki oraz zarządzania operacyjnego zdobywał na stanowiskach analitycznych i planistycznych w handlu i przemyśle. Projektował, wdrażał i rozwijał systemy planowania operacyjnego w przedsiębiorstwach takich jak Smyk oraz Baxter Healthcare, w fazie ich dynamicznego rozwoju w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Jest członkiem APICS. Posiada certyfikat CPIM i bierze aktywny udział w ciągłym doskonaleniu kwalifikacji trenerskich zgodnych z wymogami APICS. Zrealizował projekty i szkolenia dla takich firm jak Coca – Cola, Corning Cable Systems Polska, Eaton, Henkel, Jabil, Korona, Maspex, Polska Telefonia Komórkowa – Centertel, Ruukki, Smurfit Kappa, Tetra Pak Russia, Valeo, Wabco, Wielton i innych. Interesuje się nowoczesnymi metodami usprawniania planowania i integracji łańcuchów dostaw. W wolnym czasie uprawia łucznictwo sportowe. Biegle włada językiem angielskim, zna również francuski, ukraiński oraz rosyjski.

Szkolenia o podobnej tematyce