16 Godzin, 3 Dni

Profesjonalny sekretariat - zajęcia z wizażystką

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Pożądane rezultaty po szkoleniu:

  - Wzmocnienie pierwszego wrażenia w kontaktach biznesowych.

  - Nabycie umiejętności działania w sytuacjach trudnych i

  stresujących.

  - Poznanie zasad savoir – vivre w biznesie.

  - Nabycie technik komunikacyjnych w kontaktach biznesowych.

  - Pogłębienie umiejętności zarządzania czasem pracy

  sekretariatu.

  - Zdobycie umiejętności - m.in. jak zorganizować

  zebranie, konferencję, imprezę firmową.

  - Poznanie zasad informacji pisemnej w kontaktach

  z klientem zewnętrznym i wewnętrznym.

  - Nabycie umiejętności kreowania profesjonalnego

  wizerunku w biznesie.

 • Program szkolenia

  1.Pozycja i rola Sekretarki, Asystentki na tle kultury organizacyjnej.
  • Kompetencje i obowiązki, styl pracy.

  2. Sprawna komunikacja interpersonalna.
  • Rozwijanie precyzji w komunikacji.
  • Techniki poprawiające porozumiewanie się.
  • Bariery komunikacyjne i sposoby ich likwidowania.
  • Sposoby na zwiększenie własnej wiarygodności.
  • Techniki argumentowania i kształtowania stosunków
  międzyludzkich.
  • Niewerbalna płaszczyzna komunikacji - „język ciała” .
  • Trudne sytuacje w życiu zawodowym a etykieta
  w pracy (konflikty w gronie współpracowników, kwestie
  sporne z klientami i kontrahentami).

  3. Radzenie sobie ze stresem.
  • Jakie są najczęstsze źródła stresu zawodowego.
  • Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach.
  • Redukowanie stresu.

  4. Zarządzanie czasem sekretariatu.
  • Zasady organizacji pracy.
  • Planowanie i efektywne zarządzania czasem.
  • Koordynacja własnego przebiegu dnia pracy z dniem pracy przełożonego.

  5. Standaryzacja dokumentów:
  zasady porozumiewania się na piśmie: notatki, umowy,
  listy, dokumenty służbowe...

  6. Savoir - Vivre w Biznesie.
  • Formy grzecznościowe w pracy:
  - Przestawianie, powitanie, pozdrawianie, karty, wizytowe, upominki
  - Reguły pierwszeństwa, etykieta biurowa, kultura obsługi
  interesantów, kultura obsługi gości.
  - Zasady etykiety korespondencji.
  - Etykieta telefoniczna.
  • Zasady savoir - vivre w kontaktach biznesowych
  (m.in. zasady i organizacja przyjęć biznesowych,
  oficjalne spotkania itp.)

  7. Profesjonalny wizerunek w biznesie.
  • Sekrety profesjonalnej prezentacji.
  • Etyka ubioru służbowego.(dobór typu stroju, fasonu).


  8. Profesjonalny makijaż w biznesie.
  • Pokaz makijażu na uczestniczkach szkolenia.

 • imienny certyfikat ukończenia szkolenai

 • Szkolenie ma charakter treningu umiejętności – podstawowe treści przekazywane są w formie prezentacji, następnie uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne, biorą udział w symulacjach, rozwiązują testy pozwalające dokonać samooceny umiejętności.

  Stosowane metody dydaktyczne to:

  analiza przypadku,

  grupowe i indywidualne rozwiązywanie ćwiczeń z problemem do rozwiązania, symulacje,

  gry menedżerskie,

  testy,

  dyskusja i prezentacja trenera,

  konsultacje.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Alina Piorun - Trener, wykładowca pracująca od ponad 10 lat dla wielu znanych firm i instytucji. Posiada doświadczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu szkoleń i wykładów. Ceniona za bardzo dobrą komunikatywność, umiejętność kierowania pracą w zespole. Specjalizuje sie w prowadzeniu szkoleń z komunikacji pozawerbalnej, zarządzania zespołami ludzkimi, negocjacji,budowanie spójności zespołów, autoprezentacji, sztuki sprzedaży.Małgorzata Karkowska - wizażystka, trenerka. Współpracuje z Oriflame, Miraculum oraz z firmami szkoleniowymi kształcącymi kadry biznesu. Współpracuje z agencją reklamową będącą przedstawicielem Elite Model Look na Polskę Południową. Prowadzi szkolenia oraz konsultację z wizażu i stylizacji.

Szkolenia o podobnej tematyce