16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 12

Profesjonalny Office Manager - Warsztaty praktyczne dla asystentek i sekretarek

Wrocław Termin pewny 1 390,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Cele szkolenia
  • poznanie zasad etykiety biznesu w porównaniu z tradycyjną etykietą towarzyską – świadomość różnic,
  • poszerzenie umiejętności interpersonalnych pomocnych w kontaktach służbowych,
  • uświadomienie zasad obsługi klienta wewnętrznego,
  • organizacja spotkań z udziałem klientów, ważnych gości,
  • organizacja pracy biura,
  • zdobycie umiejętności dostosowania odpowiednich zachowań do sytuacji (profesjonalna autoprezentacja, dobór stroju dla zdobycia autorytetu),
  • stworzenie „Standardów Profesjonalnej Asystentki”.

  Korzyści dla uczestników
  • wzrost kompetencji w zakresie budowania wizerunku osobistego i wizerunku reprezentowanej organizacji,
  • doskonalenie umiejętności i pogłębianie wiedzy z zakresu prowadzenia biura,
  • nabycie umiejętności zarządzania zadaniami i organizacji czasu pracy,
  • pogłębienie wiedzy z zakresu savoir vivre’u prowadzenia biura, organizacji wizyt, delegacji, przyjęć,
  • podniesienie kompetencji negocjacyjnych w zakresie relacji z dostawcami firmy i biura.

 • Dzień I

  1. Profesjonalna autoprezentacja oraz zasady etykiety biznesu w porównaniu z tradycyjną etykietą towarzyską – świadomość różnic.

  2. Zainicjowanie krótkiej rozmowy z gościem - tematy „zakazane”.

  3. Przedstawianie osób – różnice w zasadach etykiety biznesu i etykiety towarzyskiej.

  4. Anonsowanie gościa/gości u przełożonych.

  5. Zasady precedencji, zasada alternatu.

  6. Zapamiętywanie imion i nazwisk.

  7. Tytułowanie – tyt. kurtuazyjne, służbowe i naukowe w rozmowie i korespondencji.

  8. Jak przygotować i podać kawę, herbatę i inne napoje w biurze.

  9. Etykieta w komunikacji telefonicznej.

  10. Zasady telefonowania: telefon stacjonarny, komórkowy, przełączanie, jednocześnie dzwoni telefon i wchodzi klient..., poczta głosowa, dźwięki przez telefon.

  11. Praca nad intonacją w rozmowie telefonicznej i bezpośredniej.

  12. Kto i jak kończy rozmowę, scenariusze rozmów telefonicznych.

  13. Proces komunikacji – kanały przekazu informacji.

  14. Komunikacja werbalna – przekazywanie informacji, przyczyny błędów i przekłamań, unikanie błędów komunikacji werbalnej: pytania, słuchanie, parafrazy, klaryfikacje.

  15. Komunikacja z klientem wewnętrznym i zewnętrznym – zrozumienie, zaangażowanie i dostosowanie; przyczyny braku zrozumienia.

  16. Trudny klient - sposoby reakcji.

  17. Przyczyny i rodzaje zachowań emocjonalnych.

  18. Opanowanie własnych emocji i reakcja na emocje klienta.

  19. Analiza transakcyjna (reakcje na prowokacje, szukanie porozumienia z pozycji dorosłego).

  20. Komunikacja niewerbalna - właściwa postawa, gesty, które obrażają innych, gesty, które należy wyeliminować.

  Dzień II

  1. Korespondencja służbowa, tworzenie oficjalnych pism.

  2. Najczęściej popełniane błędy językowe.

  3. Język niestosowny w komunikacji służbowej (kolokwializmy, zdrobnienia, stopery językowe).

  4. Układ stałych elementów korespondencji.

  5. Zwroty grzecznościowe na rozpoczęcie i zakończenie listu.

  6. Komunikacja elektroniczna.

  7. Tworzenie protokołów, przygotowywanie dokumentacji Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia Akc., tworzenie sprawozdań.

  8. Podstawowe elementy ubioru służbowego dla kobiety i mężczyzny.

  9. Kryteria doboru garderoby.

  10. Dodatki niezbędne w stroju w biurze.

  11. Niewłaściwe elementy stroju.

  12. Ubiór w dostosowaniu do urody – jak poruszać się w obrębie zasad i dobrze wyglądać.

  13. Inne elementy wizerunku: włosy, makijaż, paznokcie, zapach.

  14. Ubiór odpowiedni do okazji - nazwy na zaproszeniach dot. stroju.

 • ukończenia szkolenia

 • 1 390,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.

Szkolenia o podobnej tematyce