16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 14

Profesjonalny Office Manager- poziom zaawansowany plus

więcej terminów () mniej terminów
 • Czego się nauczysz?
  - dowiesz się jak zaplanować budżet biura i jak tworzyć raporty,
  - poznasz zasady archiwizacji i interpretację przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
  - nauczysz się jak optymalizować procesy w biurze.

 • 1. Planowanie budżetu w pracy office managera:
  • jak zaplanować budżet biura?
  • niezbędne elementy budżetu,
  • najczęściej popełniane błędy i ich skutki dla funkcjonowania biura.
  2. Sztuka raportowania:
  • jak powstaje raport? Rola analizy i doboru danych,
  • funkcja zarządcza raportów,
  • niezbędne elementy raportu,
  • prezentacja danych w raporcie.
  3. Kontakty z organami administracji publicznej w pracy office managera:
  • postępowanie administracyjne i decyzja administracyjna,
  • doręczenia, odwołania, zmiana i uchylenie,
  • kontrola przedsiębiorstwa.
  4. Dokumentacja firmowa - obsługa formalno-prawna:
  • rodzaje dokumentacji wewnętrznej,
  • odpowiedzialność prawna za dokumentację,
  • zewnętrzny i wewnętrzny obieg dokumentów,
  • dokumenty związane z procedurami i tworzenie procedur.
  5. Uprawnienia i dostęp do informacji w firmie:
  • regulacje, zasady,
  • podpisywanie dokumentów, pełnomocnictwa, upoważnienia,
  • udostępnianie dokumentów,
  • elektroniczny obieg dokumentów w firmie.
  6. Podstawy dokumentacji kontraktowej w biurze:
  • jak czytać umowy? co jest kluczowe?
  • proces zawierania umów, formy umów oraz formy zabezpieczenia umów,
  • tajemnica przedsiębiorstwa - czym jest, kiedy możemy ujawnić informacje
  • kiedy stosujemy formularze, zamówienia a kiedy stosujemy umowy,
  • terminy płatności,
  • zasady korzystania z wzorców umownych.
  7. Ochrony danych osobowych:
  • przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych,
  • zakres danych pracowników i kontrahentów objęty wymogami prawa,
  • prawa i obowiązki nałożone ustawą o ochronie danych osobowych,
  • zabezpieczanie i udostępnianie danych,
  • dokumentacja związana z przetwarzaniem danych,
  • kontrola GIODO, czego się można spodziewać, jak się przygotować?
  • case study.
  8. Archiwizacja dokumentów firmowych:
  • zasady archiwizacji,
  • dokumenty a przedawnienie roszczeń,
  • niszczenie dokumentów, odpowiedzialność.
  9. Prawo pracy dla office managera:
  • zwalnianie i zatrudnianie,
  • uprawnienie i obowiązki pracowników,
  • czas pracy, wynagrodzenia, delegacje.
  10. Analiza i optymalizacja procesów biznesowych w zarządzaniu biurem:
  • analiza przepływu pracy na poziomie procesu, wariantu, uczestnika, scenariusza, ścieżki,
  • optymalizacja procesu biznesowego - case study,
  • strategie usprawnień.

 • TAK

Szkolenia o podobnej tematyce