8 Godzin

grupa max. 20

Profesjonalny Office Manager-Lean Office. Podnoszenie efektywności w procesach biurowych

więcej terminów () mniej terminów
 • CEL SZKOLENIA

  Na szkoleniu omówione zostaną metody Lean Office zwiększające efektywność w procesach biurowych. Uczestnicy w praktycznej formie zapoznają się z najważniejszymi narzędziami pozwalającymi na:

  zwiększenie efektywności realizowanych procesów
  poprawę organizacji pracy w zespole
  redukcję błędów jakościowych
  poprawę komunikacji
  stabilizację realizowanych procesów
  organizację wydajnego stanowiska pracy
  usprawnienie przepływu dokumentów
  skrócenie czasu realizacji procesu

  Szkolenie prowadzone w formie warsztatowej, case study, a także gry symulacyjnej angażuje pracowników w proces zmian i pozwala im w praktyczny sposób poznać najważniejsze narzędzia Lean Office.

  Lean Management to najczęściej stosowana na świecie metoda doskonalenia procesów produkcyjnych i biurowych. Dzięki zastosowaniu narzędzi redukujących marnotrawstwa z procesu pozwala ona na zwiększenie efektywności procesowej aż o 90%.

  PROGRAM SZKOLENIA
  Wprowadzenie do Lean Management

  Diagnozowanie wartości dodanej w procesach biurowych
  Statystycznie 90% czynności wykonywanych w procesach biurowych nie wnosi wartości dodanej z punktu widzenia klienta. Umiejętne diagnozowanie dodających wartość czynności to pierwszy krok do usprawnienia procesów.

  8 typów marnotrawstwa obniżających efektywność procesów
  Wyróżniamy 8 typów czynności, które blokują nam płynność realizowanych procesów. W trakcie tego modułu uczestnicy dowiedzą się jak diagnozować marnotrawstwa w codziennej pracy zespołu.

  Zmienność w procesach biurowych
  Każdego dnia zmienność występująca w 6 kategoriach utrudnia realizację codziennych zadań. Umiejętność diagnozowania i zarządzania zmiennością pomaga uzyskać większą stabilność codziennie realizowanych działań

  Przepływ w procesach biurowych
  Przepływ (tzw. Flow) w procesach biurowych to jeden z najważniejszych parametrów Lean Office. Z punktu widzenia klienta najważniejsze jest, aby dane zadanie / proces realizowane było jak najszybciej, a zatem, żeby czas przepływu był jak najkrótszy.

  Paradoks efektywności – efektywność zasobów, a efektywność przepływu
  W procesach wyróżniamy 2 podstawowe rodzaje efektywności:
  - efektywność przepływu, która koncentruje się na tym, aby dany proces realizowany był jak najbardziej wydajnie.
  - efektywność zasobów natomiast ma na celu wykorzystanie dostępnych zasobów (ludzi, urządzeń) w jak największym stopniu w ciągu dnia pracy.

  Organizacja procesów biurowych zgodnie ze strumieniem wartości
  Mając świadomość czym jest wartość dodana z punktu widzenia klienta, jakie mamy marnotrawstwa w procesach oraz jak funkcjonują przepływy w procesach biurowych, w trakcie tego modułu uczestnicy nauczą się jak organizować procesy koncentrujące się na strumieniu wartości.


  Narzędzia zwiększające efektywność procesów biurowych

  Zarządzanie wizualne w procesach biurowych
  Zastosowanie Visual Management poprawia przepływ informacji, pracę zespołową oraz reagowanie na błędy w procesie.

  Skuteczne rozwiązywanie problemów
  Szybkie wykrycie problemu w procesie i jego skuteczne wyeliminowanie to jedno z najczęstszych działań usprawniających pracę realizowaną w biurze.

  Organizacja wydajnego stanowiska pracy – metoda 5S
  Dobrze zorganizowane stanowisko pracy nie tylko wpływa na wzrost efektywności procesu, ale również pozwala na poprawę zadowolenia pracownika i jego wydajności osobistej. Metoda 5S wspiera osiągnięcie tych celów poprzez wdrożenie 5 etapów doskonalenia stanowiska pracy.

  Kaizen – rozwój procesów metodą małych kroków
  Metoda ta pozwala na ciągłe doskonalenie procesów i pracowników, poprzez wprowadzanie codziennych drobnych usprawnień pracy

  Skill Matrix – matryca rozwoju zespołu pracowników
  Jedną z częściej występujących sytuacji w organizacjach jest brak zastępowalności pracowników. Dzięki narzędziu Skill Matrix uczestnicy nauczą się nie tylko jak zarządzać kompetencjami w zespole, ale i też w jaki sposób rozwijać je, żeby zapewnić stabilność pracy.

  Zarządzanie zadaniami – system Kanban
  System Kanban wywodzi się ze środowiska produkcyjnego. Oryginalnie służył do zarządzania materiałem w toku produkcji. Jedną z jego odmian jest stosowany m.in. w środowisku IT czy zarządzania projektami Kanban wspierający zarządzanie zadaniami w zespole i priorytetyzację pracy.

  Standaryzacja pracy – zapewnienie jakości i powtarzalności procesów.
  Jedno z podstawowych narzędzi Lean Office. Dzięki wdrożeniu Standaryzacji pracy można osiągnąć powtarzalne, dobre jakościowo realizowane zadania, a także poprawić skuteczność zarządzania pracą w zespole.

 • tak

 • Szkolenie przeznaczone jest dla office managerów, kierowników administracyjnych, specjalistów ds. administracji oraz asystentek zarządzających biurem.

Ukończył Politechnikę Poznańską oraz studia podyplomowe Zarządzanie produkcją w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie usprawniania procesów biurowych i produkcyjnych m.in. w firmach z branży medycznej, motoryzacyjnej, a także w szpitalach i urzędach.

Na co dzień Dyrektor ds. Zarządzania Projektami w firmie doradczo – szkoleniowej Perfectus Group. Specjalizuje się w zwiększaniu efektywności procesów usługowych i produkcyjnych. Jest współorganizatorem największej Konferencji Lean w Europie, a także konsultantem merytorycznym i trenerem na studiach podyplomowych Lean Services, Lean Management i Lean Advanced uczelni w Poznaniu i Warszawie.

Szkolenia o podobnej tematyce