16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 14

Profesjonalny Office Manager

więcej terminów () mniej terminów
 • Czego się nauczysz:
  - dowiesz się jak wystandaryzować pracę i przygotować efektywne telekonferencje,
  - poznasz zasady prowadzenia negocjacji zakupowych,
  - dowiesz się jak zaoszczędzić czas i obniżyć koszty w biurze,
  - nauczysz się jak modelować i optymalizować procesy.

 • 1. Standardy i organizacja w pracy office managera.
  2. Efektywne zebrania i telekonferencje:
  • telekonferencja krok po kroku: od przygotowania do realizacji,
  • komunikacja z uczestnikami,
  • przygotowanie i oznaczenie miejsca spotkania,
  • zarządzanie harmonogramem spotkań,
  • zasady utrwalania efektów spotkania i komunikacja z uczestnikami po zebraniu.
  3. Narzędzia Lean w pracy office managera i w procesach biurowych:
  • standaryzacja pracy,
  • organizacja miejsca pracy czyli 5S i wpływ na produktywność,
  • zapobieganie błędom,
  • kreatywne metody usprawniania swojej pracy,
  4. Modelowanie i optymalizacja procesów w biurze.
  5. Zarządzanie flotą samochodową.
  6. Efektywność w pracy office managera:
  • określanie celów zindywidualizowanych i zespołowych,
  • techniki planowania,
  • ustalanie priorytetów,
  • delegowanie zadań i odpowiedzialności,
  • monitorowanie i kontrola,
  • wzorce komunikacji poprawiające skuteczność działania,
  • trening modyfikacji nieefektywnych nawyków,
  • wywieranie wpływu na innych,
  • postawy mocy i gry statusowe: szybkie, skuteczne.
  7. Negocjacje zakupowe - jak zmniejszyć koszty w biurze?
  • zarządzanie kosztami,
  • dobrze przygotowane zapytanie ofertowe,
  • określenie pozycji negocjacyjnej sprzedającego,
  • zaplanowanie strategii i taktyki postępowania ze sprzedawcą,
  • wywieranie wpływu i obrona przed manipulacją sprzedawców,
  • negocjowanie niższych cen i lepszych warunków zakupowych,
  • negocjacje z partnerem o silnej pozycji.
  8. Negocjacje zakupowe - proces i zasady:
  • struktura negocjacji zakupowych,
  • analiza trzech stylów negocjacyjnych,
  • informacja zwrotna na temat własnego stylu,
  • skuteczne metody negocjowania dopasowane do faz negocjacji,
  • warsztat negocjacyjny,
  • rozpoznanie i obrona przed manipulacją.
  9. Trudne sytuacje w pracy office managera-case study.
  10. Podsumowanie szkolenia.

 • TAK

Szkolenia o podobnej tematyce