14 Godzin, 2 Dni

Profesjonalne wystąpienia publiczne

Wrocław Trwa nabór 1 350,00 PLN + VAT
Warszawa Trwa nabór 1 350,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Przekazanie narzędzi do podnoszenia jakości wystąpień publicznych, wzrost swobody i skuteczności wypowiedzi, umiejętność doboru właściwych środków przekazu, stworzenie profesjonalnego i wiarygodnego wizerunku.  Przekazanie pracownikom wiedzy i narzędzi do ciągłego udoskonalania wizerunku własnego i Firmy, do podnoszenia jakości wystąpień publicznych.

 • PROFESJONALNE WYSTĄPIENIA PUBLICZNE
  PREZENTER  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieAnaliza pożądanych cech osobowości

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieNastawianie, wyobrażenie, obraz siebie

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieWybrane procedury dążenia do celu

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieRozpoznawanie własnych mocnych i słabych stron

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieRola i ćwiczenie głosu, techniki polepszania jego cech

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieSposoby radzenia sobie z lękiem, tremą, obawą  PROFESJONALNY WIZERUNEK  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieWizerunek pracownika a wizerunek firmy

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieRola zajmowanego stanowiska

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieSkładowe profesjonalnego wizerunku

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieUbiór

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePierwsze wrażenie

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieOdpowiednie zachowanie  TREŚĆ PREZENTACJI  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePrzygotowanie i selekcja materiałów do wystąpienia

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieSposoby przygotowania

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieZasady organizacji wystąpienia

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieWykorzystywanie pomocy technicznych w prezentacjach

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieSposoby konstruowania ciekawych i atrakcyjnych wypowiedzi  FORMA WYSTĄPIENIA  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieRodzaje wystąpień publicznych

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieWaga komunikacji niewerbalnej w wystąpieniach publicznych

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieTworzenie odpowiedniego pierwszego wrażenia

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieTechniki podnoszące skuteczność komunikacji z publiką

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieSposoby wywołania zainteresowania

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieBariery komunikacyjne zewnętrzne i wewnętrzne

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieTechniki wpływu na słuchaczy przez właściwe wykorzystanie przestrzeni i ruchu  PRZYGOTOWANIE DO POLEMIKI  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieRodzaje dyskusji ze słuchaczami

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieOgólne zasady konwersacji

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieMetody i techniki odpowiadania na pytania słuchaczy

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieTrudne sytuacje i możliwe ,,wpadki” prelegenta

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieJęzyk perswazji

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieTechniki nawiązywania i utrzymywania kontaktu wzrokowego

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieTechniki zarządzania emocjami podczas prezentacji  WARSZTAT WYSTĄPIENIA PUBLICZNEGO  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePraca przed kamerą

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieAnaliza wystąpienia

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieKorekta wystąpienia

  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieWytyczne do pracy na przyszłość

  Rozkład godzinowy:
  Dzień pierwszy: 10:00 – 17:00
  Dzień drugi: 9:Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie:00


  *Szkolenia interpersonalne:

  ,,Zarządzanie zmianą organizacyjną"" 04-05.11 Warszawa;
  ,,Trening dla trenerów"" 04-05.11 Warszawa;
  ,,Trening kontroli emocji i stresu permanentnego" 15.11 Warszawa;
  ,,Trening asertywności - doskonalenie umiejętności interpersonalnych" 15-16.11 Warszawa;
  ,,Skuteczne rozwiązywanie problemów - podejmowanie decyzji""Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.11 Warszawa;
  “Psychologia negocjacji i wywierania wpływu – elementy pracy z trudnym klientem” 18-19.11 Warszawa
  “Negocjacje handlowe międzynarodowe” 25-26.11 Warszawa
  “Zarządzanie sobą w czasie” 22-23.11 Warszawa
  ,,Doskonalenie kompetencji kierowniczych"" 25-26.11 Kraków; 13-14.12 Warszawa
  ,,Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej"" 22-23.11 Warszawa,Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.12 Kraków;
  ,,Taktyki wywiadu poznawczego w praktyce cywilnej-trening prowadzenia przesłuchań i oceny wiarygodności zeznań"" 22-23.11 Warszawa;
  ,,Przywództwo-budowanie i motywowanie zespołu""Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.11 Kraków;
  ,,Brygadzista, mistrz-mały menadżer"" 22-23.11 Kraków; 6-7.12 Warszawa
  ,,Obsługa klienta i budowanie długotrwałych relacji"" 2-3.12 Warszawa;
  “Finanse dla niefinansistów” 2-3.12 Warszawa,
  “Indywidualny system zarządzania stresem” 2-3.12 Warszawa
  “Kierowanie pracą zespołu – warsztat umiejętności interpersonalnych” 7-8.12 Warszawa

 • dyplom Effect Group

 • Metodologia:

  Szkolenie rozpoczyna się tzw. Kontraktem, ustalającym zasady współpracy i zachowania na zajęciach.

  Szkolenie podzielone jest na moduły, dotyczące pojedynczych zagadnień. Każdy moduł zawiera niezbędną, minimalną ilość teorii oraz praktykę (w formie gier, ćwiczeń i warsztatów) dla całej grupy uczestników i podgrup. Każdy z uczestników praktycznie ćwiczy przyswojone umiejętności w warunkach symulujących środowisko pracy.

  Uczestnicy stymulowani i aktywizowani są do samodzielnej pracy, do wytworzenia wewnętrznej motywacji w poprawianiu efektywności kontaktów z klientem i efektów spotkań sprzedażowych.

  Formy przekazu informacji i utrwalania zdobytych umiejętności: wykład, dyskusja, wspólna analiza przypadków, praca grupowa, gry i ćwiczenia.

 • 1 350,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

trener Effect Group

Szkolenia o podobnej tematyce