14 Godzin, 2 Dni

Profesjonalne wystąpienia publiczne

Warszawa Trwa nabór 1 350,00 PLN + VAT
Poznań Trwa nabór 1 350,00 PLN + VAT
Warszawa Trwa nabór 1 350,00 PLN + VAT
Wrocław Trwa nabór 1 350,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Przekazanie narzędzi do podnoszenia jakości wystąpień publicznych, wzrost swobody i skuteczności wypowiedzi, umiejętność doboru właściwych środków przekazu, stworzenie profesjonalnego i wiarygodnego wizerunku.  Przekazanie pracownikom wiedzy i narzędzi do ciągłego udoskonalania wizerunku własnego i Firmy, do podnoszenia jakości wystąpień publicznych.

 • PREZENTER

  Analiza pożądanych cech osobowości
  Nastawianie, wyobrażenie, obraz siebie
  Wybrane procedury dążenia do celu
  Rozpoznawanie własnych mocnych i słabych stron
  Rola i ćwiczenie głosu, techniki polepszania jego cech
  Sposoby radzenia sobie z lękiem, tremą, obawą
  PROFESJONALNY WIZERUNEK

  Wizerunek pracownika a wizerunek firmy
  Rola zajmowanego stanowiska
  Składowe profesjonalnego wizerunku
  Ubiór
  Pierwsze wrażenie
  Odpowiednie zachowanie
  TREŚĆ PREZENTACJI

  Przygotowanie i selekcja materiałów do wystąpienia
  Sposoby przygotowania
  Zasady organizacji wystąpienia
  Wykorzystywanie pomocy technicznych w prezentacjach
  Sposoby konstruowania ciekawych i atrakcyjnych wypowiedzi
  FORMA WYSTĄPIENIA

  Rodzaje wystąpień publicznych
  Waga komunikacji niewerbalnej w wystąpieniach publicznych
  Tworzenie odpowiedniego pierwszego wrażenia
  Techniki podnoszące skuteczność komunikacji z publiką
  Sposoby wywołania zainteresowania
  Bariery komunikacyjne zewnętrzne i wewnętrzne
  Techniki wpływu na słuchaczy przez właściwe wykorzystanie przestrzeni i ruchu
  PRZYGOTOWANIE DO POLEMIKI

  Rodzaje dyskusji ze słuchaczami
  Ogólne zasady konwersacji
  Metody i techniki odpowiadania na pytania słuchaczy
  Trudne sytuacje i możliwe ,,wpadki” prelegenta
  Język perswazji
  Techniki nawiązywania i utrzymywania kontaktu wzrokowego
  Techniki zarządzania emocjami podczas prezentacji
  WARSZTAT WYSTĄPIENIA PUBLICZNEGO

  Praca przed kamerą
  Analiza wystąpienia
  Korekta wystąpienia
  Wytyczne do pracy na przyszłość
  PODSUMOWANIE SZKOLENIA

  Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00

 • dyplom Effect Group

 • Metodologia:

  Szkolenie rozpoczyna się tzw. Kontraktem, ustalającym zasady współpracy i zachowania na zajęciach.

  Szkolenie podzielone jest na moduły, dotyczące pojedynczych zagadnień. Każdy moduł zawiera niezbędną, minimalną ilość teorii oraz praktykę (w formie gier, ćwiczeń i warsztatów) dla całej grupy uczestników i podgrup. Każdy z uczestników praktycznie ćwiczy przyswojone umiejętności w warunkach symulujących środowisko pracy.

  Uczestnicy stymulowani i aktywizowani są do samodzielnej pracy, do wytworzenia wewnętrznej motywacji w poprawianiu efektywności kontaktów z klientem i efektów spotkań sprzedażowych.

  Formy przekazu informacji i utrwalania zdobytych umiejętności: wykład, dyskusja, wspólna analiza przypadków, praca grupowa, gry i ćwiczenia.

 • 1 350,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

trener Effect Group

Szkolenia o podobnej tematyce