16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 10

PROFESJONALNE NEGOCJACJE HANDLOWE

Warszawa Trwa nabór Last minute 1550 PLN 1 350,00 PLN + VAT
Katowice Trwa nabór Last minute 1550 PLN 1 350,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie to pozwoli na zapoznanie się z strategiami i technikami negocjacyjnymi oraz na poznanie własnych zasobów i predyspozycji w tym zakresie. Nasze warsztaty zostały zaprojektowane z myślą o osobach, którym zależy na podniesieniu kompetencji w obszarze prowadzenia skutecznych negocjacji oraz wzmocnieniu umiejętności budowania pozytywnych i długofalowych relacji zawodowych.


  KORZYŚCI

  Dzięki odpowiedniemu doborowi strategii i zastosowaniu technik negocjacyjnych firma podniesie wartość zawieranych kontraktów oraz zwiększy marże handlowe.

  Uczestnicy szkolenia będą potrafili sterować procesem negocjacji, tak aby realizować cele handlowe (finansowe i pozafinansowe), jeszcze skuteczniej niż dotychczas, z jednoczesnym budowaniem mocnych i długotrwałych relacji z klientami.

  Każdy z uczestników szkolenia będzie umiał dobrać odpowiednią strategie negocjacyjną do specyfiki klienta i prowadzonych negocjacji oraz precyzyjnie określi swoje cele negocjacyjne, które mają kluczowy wpływ na efektywność finansową kontraktów.

  Przy pomocy autotestu każdy będzie mógł zweryfikować swoje umiejętności negocjacyjne, nawyki oraz stosowane strategie.

  Uczestnicy nauczą się praktycznego stosowania prostego i skutecznego modelu przygotowania do negocjacji, opartego na autorskiej metodzie trenera szkolenia.

  Będą także wiedzieć, jaki styl przekonywania (argumentowania) zastosować w odniesieniu do konkretnego typu partnera negocjacyjnego.

  Nauczą się dostosowywać swój sposób komunikacji i perswazji tak, aby stanowisko było postrzegane przez drugą stronę jako najbardziej wiarygodne i satysfakcjonujące.

  Poznają techniki badania celów i oczekiwań partnerów negocjacyjnych oraz wypracują własne argumenty, które będą uzasadniały ich punkt widzenia.

  Poznają typologię negocjatorów, wykorzystywaną przez najskuteczniejszych negocjatorów.

  Będą potrafił świadomie korzystać z nieuświadamianych zazwyczaj aspektów komunikacji w negocjacjach uzyskując efekt emocjonalny drugiej strony.

  Jednocześnie poznają najczęściej stosowane sztuczki negocjacyjne swoich klientów i będą potrafił się przed nimi obronić, co wpłynie na wartość zawieranych kontraktów.

  Poznają podstawowe i częściowo zaawansowane techniki negocjacyjne, a w trakcie gier symulacyjnych nauczą się nimi posługiwać, jednocześnie radząc sobie z standardowymi „zagrywkami’ negocjatorów lub klientów.

  Będą także potrafili rozpoznać, czy ich partnerzy właśnie jednej z nich nie chcą na nich wypróbować.

  Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję sprawdzić w praktyce, czy potrafią takie techniki zastosować na w grze negocjacyjnej.

  Dzięki interaktywnej formule dwóch gier negocjacyjnych, będą mogli praktycznie zastosować poznane techniki negocjacyjne.

  ! Praca w małych grupach szkoleniowych pozwala na zastosowanie metod coachingowych oraz gwarantuje intensywną, warsztatową formę prowadzenia szkolenia.

 • POSTAWA I NASTAWIENIE WARUNEK SUKCESU W NEGOCJACJACH


  Różne spojrzenia na temat efektywności w negocjacjach

  Cechy dobrych negocjatorów

  Style negocjacyjne - postawa uległa, dominująca i współpracująca

  Budowanie współpracy w negocjacjach – jak „wymuszać” współpracę na trudnych partnerach negocjacyjnych  SKUTECZNA KOMUNIKACJA W NEGOCJACJACH I BUDOWANIE RELACJI Z KLIENTEM


  Rola indywidualnego podejścia do klienta

  Jak wpływać na optymalny klimat w negocjacjach?

  Sposoby reagowania na emocjonalne zachowania partnerów negocjacyjnych.

  Strategie otwarcia rozmowy i przełamywanie lodów

  Nawiązywanie kontaktu i podtrzymywania relacji

  Określenie i zrozumienie potrzeb klienta  TYPY KLIENTA – SPOSÓB SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI W NEGOCJACJACH


  Rozpoznanie charakterystyki klienta

  Dopasowanie stylu do typu klienta  JAK BRONIĆ ALAMO? - STRATEGIA NEGOCJIACJI


  Techniki negocjacji dostosowane do strategii i sytuacji

  Stworzenie „neutralnych” parametrów dających przewagę w negocjacjach

  Jak być elastycznym, a nie uległym?

  Jak sprawdzać, o co naprawdę chodzi drugiej stronie? - poszukiwanie sposobów realizacji własnych - celów poprzez rozpoznanie potrzeb partnerów negocjacji.

  Jak radzić sobie z impasami?

  Budowanie porozumienia negocjacyjnego.  ZASADY NEGOCJACJI TWARDYCH I MIĘKKICH


  Podział negocjacji na twarde i miękkie

  Zarządzanie ustępstwami

  Praktyczne zastosowanie twardych technik negocjacyjnych
  PLANOWANIE I PROWADZENIE ROZMÓW - ETAPY NEGOCJACJI


  BATNA

  planowanie

  role uczestników procesu negocjacji

  analiza stron negocjacji i poznanie drugiej strony

  opracowanie i analiza możliwych scenariuszy

  wybór właściwej strategii negocjacyjnej

  przygotowanie planu działania i argumentowania

  rozpoczęcie negocjacji

  prezentacja ofert

  określenie właściwego klimatu negocjacji – wzbudzenie sympatii i zaufania

  faza środkowa negocjacji

  zakończenie negocjacji  KOMUNIKACJA WERBALNA I NIEWERBALNA W PROCESIE NEGOCJACYJNYM – UMIEJĘTNOŚCI WSPOMAGAJĄCE NEGOCJOWANIE


  Język korzyści i język strat – dobór słów i ich ważność

  Zadawanie pytań – strategia perswazji

  Prowadzenie rozmowy – elastyczność

  Sztuka słuchania

  Operowanie przestrzenią i gestami

  Interpretacja mowy ciała

  Gesty wzmacniające i sugerujące  PODSUMOWANIE: WDROŻENIE ZDOBYTEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI
  ! Konsultacja rozwiązań negocjacyjnych.

  Uczestnicy poszukują rozwiązań w trudnych sytuacjach negocjacyjnych, formułowanych „na gorąco” na szkoleniu. Zadania negocjacyjne rozgrywane są na forum grupy (lub rejestrowane na video), a następnie grupa formułuje rekomendowany algorytm postępowania w wybranej (trudnej) sytuacji.

 • tak

 • Dużym atutem naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter oraz nowoczesne aktywne metody warsztatowe.

  Zgodnie z CYKLEM KOLBA, by zagwarantować SKUTECZNOŚĆ szkolenia:

  20% czasu – poświęcamy teorii

  80% czasu poświęcone jest na:

  symulacje,
  mini- wykłady
  ćwiczenia
  prace indywidualne, w parach i grupowe,
  dyskusje moderowane przez trenera,
  burze mózgów,
  case study
  GRY NEGOCJACYJNE


  Warsztatowy charakter szkolenia umożliwi uczestnikom zdobycie niezbędnej wiedzy oraz pozyskanie konkretnych umiejętności praktycznych.

  Zasadą pracy będzie wspólne wypracowywanie rozwiązań. Feedback ze strony trenera będzie miał charakter motywujący, otwierający na rozwój.

 • Szkolenie polecane jest doświadczonym osobom, które w codziennej pracy negocjują z klientami, chcą rozszerzyć wachlarz swoich kompetencji i poznać tajniki profesjonalnych negocjatorów; menadżerom, kierownikom właścicielom przedsiębiorstw, pracownikom działu sprzedaży, key account managerom, product managerom oraz osobom pracownikom odpowiadającym za tworzenie wizerunku i budowanie długotrwałych relacji.

 • 1 550,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

Szkolenia o podobnej tematyce