16 Godzin, 8 Dni

grupa max. 15

Profesjonalna rekrutacja pracowników w praktyce. Inspirujące warsztaty zwiększające efektywność procesów rekrutacyjnych w organizacji.

Kraków Termin pewny 1 350,00 PLN + VAT
Poznań Termin pewny 1 350,00 PLN + VAT
Warszawa Termin pewny 1 350,00 PLN + VAT
Wrocław Termin pewny 1 350,00 PLN + VAT
Gdańsk Termin pewny 1 350,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Cel szkolenia:
  •Zdobycie umiejętności profesjonalnej analizy dokumentów aplikacyjnych kandydatów;
  •Zdobycie umiejętności prowadzenia skutecznych rozmów kwalifikacyjnych;
  •Poznanie specjalistycznych metod selekcji takich jak:testy wiedzy, testy psychometryczne, Assessment center itd.

 • Program szkolenia:

  1.Proces rekrutacji i selekcji:
  -kluczowe elementy skutecznej rekrutacji i selekcji;
  -etapy rekrutacji.

  2.Skuteczna rekrutacja:
  -sporządzanie specyfikacji kandydata i jego kompetencji;
  -struktura wywiadu;
  -kwestionariusze kompetencji;
  -profile cech;
  -nauka tworzenia poprawnych i przyciągających odpowiednich kandydatów ogłoszeń;
  -prowadzenie interview telefonicznego;
  -nauka pisania i analizowania dokumentów aplikacyjnych.

  3.Równe szanse:
  -stosowanie dobrych praktyk;
  -omówienie kwestii prawnych.

  4.Metody selekcji:
  -zapoznanie z wieloma metodami selekcji (testy wiedzy, testy psychometryczne, próbki prac, case study, prezentacje, referencje, assessment center itp.);
  -przygotowanie i prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych;
  -błędy w spostrzeganiu wpływające na ocenę kandydata;
  -rodzaje pytań;
  -badanie kompetencji kandydata za pomocą pytań;
  -omówienie metod selekcji;
  -sporządzanie raportów z przebiegu rekrutacji i selekcji;
  -radzenie sobie z subiektywnością decyzji;
  -umiejętność prowadzenia skutecznego wywiadu/rozmowy;
  -techniki gromadzenia dokładnych i szczegółowych informacji o kandydatach;
  -stworzenie odpowiedniej atmosfery do rozmowy kwalifikacyjnej.

  5.Warsztaty praktyczne:
  -role-playing wywiad wyboru, opinie i analizy po każdej rozmowie;
  -sporządzanie przydatnych notatek;
  -oceny kandydatów;
  -planowanie działań;
  -nauka udzielania informacji zwrotnej kandydatom odrzuconym.

  6.Podsumowanie warsztatów - dyskusja moderowana.

  Informacje organizacyjne:
  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  Harmonogram zajęć
  szkolenie trwa 2 dni (16h)
  zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
  ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
  w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad

  Dzień I
  Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.12:00 -przerwa kawowa
  Godz.14.00 -przerwa obiadowa
  Godz.16.00 -przerwa kawowa
  Godz.18:00 -zakończenie szkolenia

  Dzień II
  Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.11:00 -przerwa kawowa
  Godz.13.00 – przerwa obiadowa
  Godz.15.00 -przerwa kawowa
  Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

  Inwestycja:
  1350 zł netto (+23% VAT)
  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
  -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

  Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
  Warszawa: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1710 zł netto (+23% Vat)
  Pozostałe miasta: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1670 zł netto (+23% Vat)

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

  Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

 • Korzyści dla użytkowników:
  Po szkoleniu uczestnik:
  -będzie posiadał wiedzę, która pozwoli rozpocząć profesjonalny proces rekrutacji, jego przygotowanie i dalsze prowadzenie;
  -pozna metody i etapy procesu rekrutacji;
  -zdobędzie umiejętność prawidłowego poszukiwania odpowiednich kandydatów;
  -będzie potrafił poprawnie analizować przesyłane dokumenty i dokonać selekcji aplikacji;
  -zwiększy efektywność i skuteczność przeprowadzanych rozmów kwalifikacyjnych;
  -będzie potrafił przeprowadzić proces rekrutacji aż po zatrudnienie nowego pracownika.

 • 1 350,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  egzaminy certyfikujące
  przerwy kawowe
  wyżywienie

Zygmunt Dolata

Trener biznesu, wykładowca i konsultant HR. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menedżerskich (Dyrektor Oddziału, Kierownik marketingu) oraz handlowych. Specjalizuje się w szkoleniach i konsultacjach dla zarządzających zespołami pracowniczymi. Stosuje Regułę Pareto w prowadzonych przez siebie szkoleniach: 80 % zajęć warsztatowych i 20% mini wykład wraz z podsumowaniem przez trenera. Pracował w charakterze Trenera Regionalnego (zarządzał zespołem Trenerów Obszarowych) i Głównego specjalisty w korporacjach: TP SA., oraz Ergo Hestia. Ekspert w zakresie zarządzania ludźmi, HR, przywództwa i sprzedaży. Autor wielu publikacji w prasie specjalistycznej i serwisach internetowych z zakresu kierowania zespołami, negocjacji i HR. Twórca instrukcji procesu coaching’owego oraz finalista konkursu „Mówca znakomity. Twórca wielu programów szkoleniowych. Absolwent Politechniki Warszawskiej (mgr inż.) i kilku studiów podyplomowych (zarządzanie, komunikacja i promocja w biznesie,

Szkolenia o podobnej tematyce