8 Godzin, 1 Dni

grupa max. 12

Profesjonalna recepcja

Warszawa Trwa nabór 690,00 PLN + VAT
Warszawa Trwa nabór 690,00 PLN + VAT
Warszawa Trwa nabór 690,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Czego dowiesz się na szkoleniu

  jaką rolę pełni recepcja w sprawnym funkcjonowaniu firmy/urzędu/instytucji
  jak reprezentować firmę/urząd/instytucję w kontaktach z klientami i gośćmi
  jakie są najlepsze praktyki pracy w recepcji
  jak radzić sobie w trudnych sytuacjach w kontakcie osobistym i telefonicznym
  jak współpracować w zespole recepcyjnym

 • 1. Rola recepcji w skutecznym funkcjonowaniu firmy

  reprezentacyjna, czyli jak wygląd pracownika recepcji i jego zachowanie wpływa na postrzeganie firmy przez osoby z zewnątrz /Klientów i Kontrahentów/
  informacyjna – jak sposób mówienia, przyjmowania i przekazywania informacji wpływa na funkcjonowanie firmy
  wspierająca
  administracyjna

  2. Profesjonalna sylwetka pracownika recepcji:

  główne zadania, umiejętności i zakres odpowiedzialności
  zasady budowania profesjonalnego wizerunku recepcji
  wygląd w recepcji - dress code

  3. Profesjonalne zachowania pracowników recepcji i współpraca w zespole recepcyjnym:

  niedozwolone zachowania werbalne i niewerbalne pracownika recepcji
  dyskrecja – o czym mówić, a o czym nie pracownikom i osobom z zewnątrz
  komunikacja formalna i komunikacja nieformalna w firmie – kiedy stosować jedną a kiedy drugą
  podstawowe zasady współpracy w zespole recepcyjnym

  4. Wizyta gości firmy:

  czego oczekuje gość od pracownika recepcji
  zachowanie pracownika recepcji podczas wizyty gości
  typologia trudnych sytuacji podczas wizyty gości w firmie i jak sobie z nimi radzić
  opanowanie własnych emocji w trudnych sytuacjach
  standardy profesjonalnej obsługi gości
  podstawowe zasady savoir-vivre e biznesie
  zachowanie pracownika recepcji podczas wizyty gości w firmie
  kolejność obsługi
  powitanie gości
  anonsowanie wizyty pracownikowi/przełożonemu
  odprowadzenie do drzwi/sali konferencyjnej/gabinetu/szatni
  serwowanie napojów /w gabinecie i sali konferencyjnej/
  pożegnanie gościa/gości
  "gotowce", czyli przydatne formuły, zwroty i określenia

  5. Reprezentowanie firmy w kontaktach telefonicznych:

  budowanie pozytywnego wizerunku firmy przez telefon
  profesjonalne powitanie przez telefon /dla rozmów przychodzących i wychodzących/
  etapy rozmowy telefonicznej
  filtrowanie rozmów
  łączenie i zapowiadanie rozmów
  sposób udzielania informacji w rozmowie telefonicznej
  polityka prywatności przez telefon – jakie informacje można w recepcji przekazywać przez telefon, a jakie nie
  przerwana rozmowa – kto powinien ponownie się połączyć
  przydatne formularze i narzędzia
  typologia trudnych sytuacji podczas rozmów telefonicznych i jak sobie z nimi radzić
  "gotowce" - przydatne formuły, zwroty i określenia

 • certyfikat Akademii Asystentek i Sekretarek

 • W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które dopiero rozpoczynają pracę w recepcji jak również osoby posiadające już pewne doświadczenie zawodowe.

 • 690,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Agnieszka Korach

Dyrektor Projektów Szkoleniowych, psycholog społeczny, dyplomowany trener grupowy (SWPS/Laboratorium Psychoedukacji), archiwista, pełnomocnik ds ochrony informacji niejawnych. Specjalizuje się m.in. w konsultingu zmian psycho-społecznych w organizacjach, rekrutacji i szkoleniach. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z czołowych firm doradczych w Polsce. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Jest autorką artykułów w prasie biznesowej, m.in.: "Personel i Zarządzanie", "Sekretariat". Autorka wielu projektów, m.in. : szkoleniadlasekretarek.pl, portaldlasekretarek.pl, klubasystentek.pl. Prowadzi m.in. szkolenia w zakresie: rozwoju zawodowego i osobistego dla kadry zarządzającej oraz pracowników biurowych, szkolenia dot. porozumiewania się i budowania relacji w zespole, szkolenia dla trenerów wewnętrznych.

Szkolenia o podobnej tematyce