16 Godzin, 2 Dni

PROFESJONALNA ORGANIZACJA PRACY I ZARZĄDZANIE CZASEM

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • • Uświadomienie roli zarządzania czasem.

  • Uświadomienie uczestnikom mocnych stron w zarządzaniu czasem i obszarów, które należy udoskonalać.

  • Poprawa organizacji i planowania pracy własnej.

  • Ćwiczenie kluczowych elementów efektywnego zarządzania czasem. • „Żyjący świadomie człowiek poddany jest presji czasu
  zmuszającej go do pozytywnego działania!”
  Erich J. Lejeune

  Czas jako zasób - wprowadzenie w tematykę zarządzania czasem.
  Określenie własnych kompetencji w zakresie zarządzania czasem.
  Postawy wobec życia i czasu.
  Ograniczenie i przeszkody na drodze efektywnego gospodarowania czasem.
  Identyfikacja podstawowych problemów i trudności w zarządzaniu czasem.
  Umiejętność wyznaczania celów, ich znaczenie i parametry w odniesieniu do czasu (konflikty między celami, odwlekanie, lęk przed ryzykiem i odpowiedzialnością, brak jasnej wizji)
  Analiza pracy własnej i podwładnych.
  Organizowanie siebie i innych w pracy.
  Metody organizowania czasu pracy.
  Systemy planowania i kontrolowania czasu.
  Obecnie stosowane narzędzia w organizacji czasu.
  Rejestr czasu.
  Umiejętność ustalania priorytetów – zadania ważne, pilne.
  Delegowanie.
  Plany krótko – i długoterminowe.
  Inwentaryzacja pożeraczy czasu.
  Walka z "pożeraczami" czasu.
  Indywidualny plan efektywnego wykorzystania czasu – przygotowanie i prezentacja uczestników.

 • Certyfikat Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu.

 • Szkolenie ma charakter typowo warsztatowy, dzięki czemu uczestnicy mogą na bieżąco wykorzystywać w praktyce zdobytą wiedzę.

  Metody szkoleniowe:

  - ćwiczenia indywidualne i grupowe,

  - odgrywanie ról,

  - mini-wykład,

  - prezentacje,

  - autotesty,

  - dyskusja - wymiana doświadczeń,

  - symulacje,

  - analiza przypadków.

 • Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które chcą skuteczniej organizować i planować własną pracę.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Trener Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu.Szkolenia o podobnej tematyce