0 Godzin, 2 Dni

Profesjonalna obsługa klienta

5 000,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Na kształtowanie wizerunku firmy bezpośredni wpływ mają jego pracownicy. To oni budują zaufanie zarówno wobec firmy, jak i oferowanego produktu, tworzą jej image, sprawiają, że przypadkowi klienci stają się klientami stałymi.  Na sukces firmy wpływa nie tylko poziom merytoryczny jej pracowników, ale również ich sprawność organizacyjna i umiejętności interpersonalne, zwłaszcza dotyczące zachowania się w sytuacjach trudnych oraz zarządzanie „wewnętrznym procesem”, którego efektem jest zadowolony klient.  PRZEZNACZENIE

  Szkolenie skierowane jest do pracowników działów obsługi klientów (banki, serwis, recepcje) oraz do ekspedientów w firmach handlowo-usługowych.  KORZYŚCI

  Uzyskanie umiejętności:

  - aktywnego słuchania i identyfikowania rzeczywistych potrzeb klientów

  - uwzględniania w procesie obsługi zarówno potrzeb klienta jak i interesu macierzystej firmy

  - odpowiadania na pytania w sposób jasny, rzeczowy, uwzględniający nastawienie klienta oraz stopień zainteresowania produktem

  - obsługi w sytuacjach trudnych (reklamacje, błąd poprzednika)

  - radzenia sobie z „trudnymi klientami”

  - konstruktywnego reagowania na krytykę

  - asertywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych

  - wzbudzania zaufania

 • 1. Gry i ćwiczenia symulacyjne wpływające na kształtowanie pożądanych postaw i zachowań uczestników

  2. Studium przypadku umożliwiające analizowanie i rozwiązywanie trudnych sytuacji dotyczących specyfiki zawodowej uczestników szkolenia

  3. Warsztaty w podgrupach dające możliwość efektywnej pracy w oparciu o doświadczenie zawodowe

  4. Mini wykłady, podczas których jest przekazywana wiedza teoretyczna dotycząca omawianych zagadnień, uzupełniające i porządkujące posiadaną wiedzę

  5. Dyskusje mające na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów

  6. Odgrywanie ról umożliwiające indywidualną analizę i korektę zachowań uczestników

 • 5000 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

 • 5000 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Psychologowie i praktycy z wieloletnim doświadczeniem w działach sprzedaży

Szkolenia o podobnej tematyce