16 Godzin, 2 Dni

PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • - Celem szkolenia jest kształtowanie pozytywnej postawy wobec kontaktów z klientami i nabycie umiejętności potrzebnych do budowania długotrwałych relacji z klientami w oparciu o standardy jakości wypracowane przez firmę.

  - Drugoplanowym celem szkolenia jest podniesienie pewności siebie i gotowości do współpracy z klientem zewnętrznym

 • Orientacja na klienta w kulturze firmy:

  - Kultura obsługi klienta tworzona przez Firmę i kryteria jakości obsługi klienta stosowane w Firmie
  - Czym jest obsługa Klienta?
  - definiowanie procesu obsługi Klienta w firmie
  - cele stojące przed Pracownikami obsługującymi Klientów
  - Czynniki budujące lojalność Klienta
  - "efekt falowy"
  - Prawa Klienta i prawa Pracownika


  Percepcja społeczna - jak spostrzegamy i jak jesteśmy spostrzegani przez innych

  - Pierwsze wrażenie Klienta
  - Twoje pierwsze wrażenie
  - Efekt halo

  Komunikacja interpersonalna

  - Czym jest komunikacja i jak komunikujemy się
  - Znaczenie komunikacji jako odpowiedzi, którą otrzymujemy


  Komunikacja niewerbalna - blok ćwiczeń z wykorzystaniem videotreningu

  - Kontakt wzrokowy a samopoczucie Klienta
  - Twarz i mimika jako zwierciadło postaw i odczuć
  - Gesty i postawa ciała - jak skutecznie je wykorzystać
  - Przestrzeń osobista i odległość w kształtowaniu komfortowego dialogu
  - Adekwatność tonu głosu i sposobu mówienia do konkretnych sytuacji
  - Zachowania niewerbalne przydatne i niepożądane w kontakcie z Klientem
  Komunikacja werbalna- jak mówić, by być rozumianym i skutecznym

  - Łatwe porozumiewanie się dzięki mówieniu "wieloma kanałami"
  - Precyzja języka i znajomość tematu
  - Odpowiedzialność za informację
  - Spójność komunikacji werbalnej i niewerbalnej
  - Aktywne słuchanie

  o test - Jak dobrymi słuchaczami jesteśmy?
  o ćwiczenie umiejętności skupiania się na rozmowie z Klientem
  o podążanie za Klientem
  o parafraza jako potwierdzenie dobrego kontaktu
  - Zadawanie pytań w celu optymalizacji proponowanych usług
  - pytania otwarte i zamknięte
  - wypracowanie konkretnego repertuaru pytań do zastosowania w
   obsłudze Klientów
  - "5 Zwrotów Zakazanych" w przyjaznej obsłudze Klienta
  - Atrakcyjna prezentacja oferty: zasada "usługa – cecha – korzyść"


  Efektywne prowadzenie rozmów telefonicznych
  - Test kompetencji prowadzenia rozmów telefonicznych - wskazówki do osobistej analizy
  - Określenie standardów prowadzenia rozmów telefonicznych w firmie
  - Bariery w komunikacji przez telefon: "9 Tele-Grzechów Głównych"
  - Dopasowanie się do stylu komunikowania się klienta
  - Etapy rozmowy telefonicznej: powitanie, przedstawienie albo rozpoznanie celu kontaktu, analiza potrzeb lub prezentacja oferty, potwierdzenie uzgodnień, zakończenie rozmowy
  - Przygotowanie się do każdej inicjowanej rozmowy


  Asertywność w relacjach z klientem
  - Znaczenie jakości kontaktu z klientem
  - Rozpoznawanie potrzeb klientów
  - Dbałość o interesy firmy i klienta
  - Ochrona siebie samego
  - Pasywność, asertywność i agresywność - możliwe zachowania w kontaktach z Klientami
  - Asertywność w mowie ciała
  - Asertywne sposoby rozwiązywania problemów i konfliktów:
  o oddzielanie ludzi od problemów
  o koncentracja na interesach, zamiast na stanowiskach (pytania służące rozpoznawaniu interesów i potrzeb klienta)
  - Sposoby radzenia sobie z "trudnymi Klientami"
  - Techniki NLP: dopasowanie i przeramowanie
  - Jak być asertywnym wobec reklamacji klienta:
  o reklamacji uzasadnionej
  o reklamacji roszczeniowej

 • Imienny

 • Nasze szkolenia realizowane są na trzech poziomach:

  – nabywanie wiedzy - poziom teoretyczny,

  – rozwój umiejętności, kompetencji - poziom praktyczny,

  – rozpoznawanie indywidualnych predyspozycji - poziom osobistych kompetencji.

  Oparte są o najefektywniejszy model uczenia się dorosłych: obserwacja – analiza – planowanie – działanie (cykl uczenia się Kolba).

  Odbywają się w formie interaktywnego treningu umiejętności

  z wykorzystaniem metod aktywizujących m.in.: gier symulacyjnych, ćwiczeń w małych grupach, symulacji realnych zdarzeń z jakimi spotykają się uczestnicy szkolenia w trakcie pracy, analizy przypadków (case study), a także uzupełniająco mini - wykładów, prezentacji i kwestionariuszy.

  Podczas treningów jest miejsce na autorefleksję i sesję informacji zwrotnych. Każde ćwiczenie i szkolenie jako całość jest omawiane przez trenera i uczestników. Taki feed-back umożliwia zintensyfikowanie procesu rozwoju umiejętności.

  Zwracamy uwagę na indywidualne potrzeby uczestników grupy, dostosowując treść

  i przebieg warsztatów do ich propozycji, uwarunkowań sytuacyjnych oraz ujawnionych kompetencji.

  Po zakończeniu szkolenia zleceniodawca otrzymuje raport dotyczący jego przebiegu oraz opisujący potencjał i wskazówki dotyczące dalszych potrzeb rozwojowych uczestników.

  Kończąc zajęcia uczestnicy posiadają nową wiedzę i umiejętności,

  w większym zakresie korzystają z posiadanych zasobów wewnętrznych, co zostaje potwierdzone uzyskaniem imiennego certyfikatu Grupy Doradczo - Szkoleniowej TransMisja.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Maciej Olsztyński

Konsultant, coach i trener. Psycholog absolwent UAM w Poznaniu. Praktyk NLP (certyfikat Practitioner NLP). Od kilku lat prowadzi konsultacje, szkolenia i coaching dla kadry zarządzającej, zespołów handlowych oraz specjalistów innych działów firm. W praktyce zawodowej łączy elementy Analizy Transakcyjnej, Programowania Neurolingwistycznego. Pracuje w ujęciu systemowym traktując organizację, jej kulturę, technologię, zasoby ludzkie jako całość. Zajmuje się również badaniem świadomych i nieświadomych aspektów organizacji oraz wprowadzaniem zmian w obrębie kultury organizacyjnej.

Szkolenia o podobnej tematyce