16 Godzin, 2 Dni

PROCES REKRUTACJI. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA z kandydatami na pracowników.

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Prezentacja najnowocześniejszych technik pozyskiwania pracowników z wewnętrznego i zewnętrznego rynku pracy

  Przygotowanie praktyczne do profesjonalnego prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej na różnorodne stanowiska jako ważnego instrumentu menedżerskiego

  Wypracowanie programu budowania prestiżowej marki pracodawcy „od wewnątrz”, poprzez działania samych pracowników

 • I. Zanim pojawią się kandydaci do pracy

  1. Przygotowanie Firmy do określenia potrzeb personalnych
  polityka personalna firmy, zakres obowiązków, profil poszukiwanego kandydata

  2. Przygotowanie się menedżera do przeprowadzenia rekrutacji i selekcji kandydatów
  profil społeczny i profil kompetencyjny kandydata
  przygotowywanie profilu kluczowych i pożądanych kompetencji kandydatów – co trzeba zbadać, a czego badać nie warto

  3. Źródła pozyskiwania pracowników - skanowanie rynku pracy
  sytuacja na rynku pracy (...nie dzwoń…jestem w Irlandii…)
  sposoby dotarcia do kandydata /metody tradycyjne i nowoczesne/
  dobór mediów a profil stanowiska
  zasięg mediów

  II. Atrakcyjny pracodawca to znacznie więcej niż atrakcyjne wynagrodzenia

  1. Czego oczekują dobrzy kandydaci od przyszłej pracy:
  korzyści funkcjonalnych
  wartości ekonomicznej
  korzyści psychologicznych

  2. Dlaczego pracodawcy, którzy chcą wygrać wyścig o najlepszych pracowników, powinni zadbać o swoją markę?

  3. Jak rozpoznać różnice pomiędzy dobrym i słabym pracodawcą

  III. Pomiędzy obrazem idealnym a realnym firmy – jak zbliżyć się do ideału w roli pracodawcy

  1. Realny i idealny obraz firmy jako pracodawcy, metody zmniejszania rozbieżności

  2. Wyjście poza dział marketingu - program codziennego budowania „od środka” pożądanej marki i wizerunku pracodawcy poprzez działania samych pracowników

  3. Jak markowi pracownicy pomagają budować brand i wizerunek przedsiębiorstwa
  kreowanie przez pracowników własnej marki profesjonalnej jako narzędzie wspierające ZZL

  IV. AIDA – Attention, Interest, Desire, Action (czyli zastosowanie PR w HRM)

  1. Przygotowanie informacji dla kandydatów
  ogłoszenie anonimowe, rekrutacyjno-reklamowe, promocyjne i informacyjne
  związek formy z treścią, wymagania, oferta

  2. Rekrutacja przez internet
  ogłoszenie internetowe, internetowe bazy danych, preselekcja, interview on line, banery, mailing, jobot

  3. Przyjmowanie zgłoszeń i wstępna selekcja
  zgłoszenia telefoniczne, pisemne oraz bezpośrednie
  czytanie dokumentów dostarczonych przez kandydata pod kątem rozpoznania kryteriów podlegających ocenie /list motywacyjny, życiorys zawodowy/

  V. Różne podejścia do selekcji – różne wywiady kwalifikacyjne

  1. Od chaosu do porządku – po co tworzy się kwestionariusze do rozmowy kwalifikacyjnej

  2. Rodzaje wywiadów selekcyjnych ze względu na:
  sposób przygotowania rozmowy
  sposób prowadzenia rozmowy

  3. Typy wywiadów kwalifikacyjnych: wywiad ustrukturalizowany, swobodny, stresujący, panelowy

  4. Wprowadzenie do psychodiagnozy i techniki rangowania kandydatów

  5. Sposób zaplanowania przebiegu wywiadu
  plan wywiadu


  VI. Metody i narzędzia do przygotowywania wywiadu kwalifikacyjnego

  1. Czego na temat kandydata można dowiedzieć się przez telefon – kiedy i jak posługiwać się telefonem jako narzędziem wspierającym

  2. Lista przebojów pytań, które padają w trakcie rozmów rekrutacyjnych
  jak uzyskać maksimum informacji unikając banału

  3. Modele konstruowania rozmowy kwalifikacyjnej:
  model biograficzny
  model oparty na kryteriach
  model analizy sytuacji zawodowej
  model analizy zdarzeń krytycznych
  model opary na sytuacjach

  4. Kwestionariusz do rozmowy kwalifikacyjnej – ćwiczenia symulacyjne
  błędy popełniane w trakcie rozmowy rekrutacyjnej


  VII. Rozmowa kwalifikacyjna ... a co potem?

  1. Sposoby na praktyczną weryfikację umiejętności kandydatów: próbki pracy, techniki zaczerpnięte z AC

  2. Wykorzystanie psychometrycznych technik diagnozy kandydatów

  3. Czynności dodatkowe po zakończeniu rozmowy kwalifikacyjnej: pozyskiwanie referencji i rekomendacji

  VIII. Wybór i akceptacja kandydata do pracy

  1. Złożenie propozycji pracy wybranemu kandydatowi

  2. Podziękowanie pozostałym kandydatom
  udzielenie informacji zwrotnej kandydatom wewnętrznym biorącym udział w procesie rekrutacji
  list z informacją odmowną do kandydatów zewnętrznych.

 • tak

 • Przykładowe metody szkoleniowe:  Symulacje i odgrywanie ról

  Praktyczne ćwiczenia warsztatowe

  Studia przypadków z praktyki firmy i rynku

  Metody autorskie: ćwiczenia, formularze robocze, indywidualne Karty Zmian

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 1390,00 zł brutto, CENA PROMOCYJNA: 1290,00 zł brutto przysługuje każdej kolejnej osobie zgłoszonej przez tę samą firmę/instytucję. Podana wyżej cena zawiera: koszty organizacji szkolenia materiały szkoleniowe rozdawane uczestnikom w trakcie szkolenia przeprowadzenie szkolenia przez cenionego eksperta imienne certyfikaty o uczestnictwie w szkoleniu pełne wyżywienie koszt noclegu w pokoju 2-osobowym

Doświadczony trener i konsultant, dyrektor personalny, z ponad 15-letnią praktyką zawodową w opracowywaniu i wdrażaniu procesów rekrutacji, adaptacji, rozwoju i zarządzania karierą w firmie, systemów motywacyjnych i oceny jakości pracy.Psycholog organizacji i pracy, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również Podyplomowe Studium Prawa Pracy w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Jagielloński oraz Międzynarodowe Studia Menedżerskie (EMBA) we Francuskim Instytucie Zarządzania.Jest ekspertem w zakresie przeprowadzania analizy strategicznej ZZL, strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem. W firmach o profilu usługowym, handlowym i produkcyjnym odpowiada za wdrożenie procesów rozwoju i zarządzania karierą w firmie, współpracuje z kadrą kierowniczą przy tworzeniu systemów motywacyjnych, wprowadzaniu oceny jakości pracy w podległych placówkach. Specjalizuje się w badaniach motywacji i satysfakcji z pracy, badaniach potencjału pracowników i kandydatów do pracy, badaniach zachowań pracowników w organizacji, badaniach efektów i kosztów pracy. Posiada doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu procesów rekrutacji i adaptacji nowozatrudnionych oraz systemów zwolnień monitorowanych pracowników. Prowadzi doradztwo w zakresie administracji personalnej i prawa pracy.Zrealizowała ok. 1000 procesów rekrutacji i selekcji; przeprowadziła ok. 1500 szkoleń i warsztatów jak również audytów funkcji personalnej, diagnozy potrzeb szkoleniowych. Wdrażała proces zarządzania szkoleniami oraz realizowała Badania Motywacji i Satysfakcji. Zajmuje się również doradztwem w zakresie systemów motywacyjnych – konsultacje od 10 lat.Wyróżnienia zawodowe:

zdobycie I miejsca w konkursie Menedżer Szkoleń Roku

laureatka konkursu Dyrektor Personalny Roku oraz specjalne wyróżnienie w konkursie Dyrektor Personalny Roku w kategorii „Styl i wizerunek HR”

zdobycie I miejsca w Konkursie LIDER ZMIAN za najlepsze studium przypadku nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi

uzyskanie dla firmy certyfikatu „Godła” w programie Inwestor w Kapitał Ludzki na rok 2001 oraz ponownie na rok 2002.

Wykładowca wielu prestiżowych uczelni w Polsce. Współautorka podręcznika "Zarządzanie zasobami ludzkimi". Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, były Prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego PSKZ.Przeszkoliła m.in. pracowników firm: Activ+, Agora SA, Amplico Life S.A., ABB Zwar S.A., Carrefour Polska, Carlson Wagonlit Travel, Contact Point, Call Center Poland, De Heus, Grupa Lotos, Geotech, INTRUM Justitia, ING Commercial Finance, Kema Quality, Katowicki Holding Węglowy, MTV Networks Polska, Murator Wydawnictwo, MGB Metro Group Buying, Pakmar, Pegasus Group, Passus, Panda, Pentacomp, PKO S.A., PKO TFI, Polskie Radio S.A., Prószyński i S-ka, Raport S.A., SITEL, Sodexho Polska Sp. z o.o., The Outlet Company, TVP S.A., Telekomunikacja Polska S.A., Universal Leaf Tobacco Poland Sp. z o.o., Volvo Auto Polska, Wamtechnik, Zibi, Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Szkolenia o podobnej tematyce