16 Godzin, 2 Dni

PROCES OCENY PRACOWNIKÓW oraz PROCES ROZSTAWANIA SIĘ Z PRACOWNIKAMI - czyli przygotowanie rozmowy oceniającej oraz rozmowy zwalniającej

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Poszerzenie rozumienia oceny pracowniczej jako narzędzia służącego wspieraniu rozwoju pracowników, monitorowania ich postępów oraz motywowania do efektywniejszej pracy

  Praktyczne przećwiczenie elementów rozmowy oceniającej z pracownikiem oraz narzędzi komunikacyjnych przydatnych w realizacji zadań z tego zakresu

  Zapoznanie uczestników z zasadami procedury rozstawania się z pracownikami oraz procedury outplacementu, z najczęściej występującymi problemami, począwszy od przygotowania informacji dla załogi o zwolnieniu, bądź odejściu pracownika, po prowadzenie rozmowy ostrzegawczej i zwalniającej.

  Przedstawienie zasad utrzymywania prawidłowych relacji między uczestnikami procesu oraz form odpowiedzialności kadry kierowniczej za zwolnienia pracowników

 • PROCES OCENY PRACOWNIKÓW - 1 dzień

  1. Analiza korzyści dla organizacji, menedżerów i pracowników z wykorzystania systemu ocen
  Czym jest system ocen pracowniczych? Rola i miejsce systemu ocen w świetle misji i strategii organizacji i systemu zarządzania personelem
  Możliwe zagrożenia - przykłady najczęstszych błędów we wprowadzaniu i stosowaniu systemu
  Wpływ procesu oceny pracowników na: satysfakcję z pracy, motywację do pracy, poziom identyfikacji z organizacją, efektywność pracy

  2. Poznanie cyklu oceny pracowniczej
  Planowanie: ustalanie celów i zadań, standardów, kryteriów oceny
  Ustalanie procedur
  Przeszkolenie oceniających i ocenianych
  Przedstawienie kryteriów oceniania pracownikom

  3. Kryteria systemu ocen pracowniczych
  Zasady tworzenia kryteriów oceny
  Tworzenie kryteriów oceny dla przykładowych stanowisk

  4. Metody oceniania
  Metody oceny
  Procedury postępowania

  5. Rozmowa oceniająca, ćwiczenie umiejętności związanych z prowadzeniem rozmowy oceniającej
  Metody rozmowy a kultura organizacji
  Struktura spotkania
  Zasady prowadzenia rozmów oceniających
  Umiejętności potrzebne do przeprowadzenia efektywnej rozmowy
  Działania po spotkaniu z pracownikiem
  Omówienie podstawowych błędów w spostrzeganiu społecznym zniekształcających obiektywizm i trafność oceny

  6. Wykorzystanie efektów ocen
  Informacja zwrotna dla pracownika i przełożonego
  Planowanie ścieżek rozwoju
  Stawianie celów i zadań indywidualnych
  Powiązanie z wynagrodzeniami


  PROCES ROZSTAWANIA SIĘ Z PRACOWNIKAMI - 2 dzień

  Zwalnianie pracowników z zakładu pracy – czy to na skutek likwidacji zakładu, jego restrukturyzacji, czy chwilowego załamania rynku – coraz częściej znajduje się w zakresie obowiązków każdego menedżera. Pomimo, że jest to jedno z najtrudniejszych i najbardziej nielubianych zadań, a jego wykonaniu towarzyszy ogromny stres, menedżerowie często zdani są w tych działaniach na własną intuicję i własne – nie zawsze pozytywne – doświadczenia. Prawdziwe trudności pojawiają się wówczas, gdy musimy wreszcie poinformować pracownika o zwolnieniu. Nawet wtedy, gdy był on złym pracownikiem, wahamy się z przekazaniem tej informacji. A jak powiedzieć to pracownikowi, którego znamy od lat i nie mieliśmy zastrzeżeń do jego pracy? Jak zakomunikować tę decyzję pracownicy, która sama utrzymuje dzieci, a w okolicy nie ma innego zakładu pracy? Jak żyć potem wśród tych ludzi i w otoczeniu ich rodzin? Jeśli rozwiązanie umowy o pracę stanowi źródło konfliktów, zaczyna działać czynnik emocjonalny - silny stres dla każdej ze stron. Czynność zwalniania staje się zabiegiem nieprzyjemnym. Zaniedbania w procedurze zwalniania grożą konsekwencjami sądowymi i poważnymi kosztami. Dlatego też należy zwalniać we właściwy sposób. Warto więc, by każda firma miała przygotowane odpowiednie procedury rozstawania się z pracownikami, tak aby obie strony zachowały w pamięci lata dobrej, twórczej i satysfakcjonującej współpracy.


  1. Przesunięcia, degradacje pracowników
  Negatywne skutki zwolnień – ćwiczenie

  2. Praktyka stosowania prawa pracy w redukcji zatrudnienia, czyli jak zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem?

  3. Zwalnianie pracowników jako sytuacja trudna- emocje i reakcje osób zwalnianych
  Najczęściej spotykane przyczyny odejść pracowników z firmy, przyczyny oraz propozycje przeciwdziałania – ćwiczenie

  4. Odejście dobrego pracownika
  Sygnały świadczące o chęci zmiany pracy
  Propozycje działania w celu zatrzymania dobrego pracownika – ćwiczenia

  5. Rozmowa ostrzegawcza tzw. „żółta kartka”
  Elementy wpływające na efektywny przebieg rozmowy

  6. Jak zwalniać ? - umiejętność przeprowadzania rozmów ze zwalnianym pracownikiem
  Wywiad końcowy – zasady prowadzenia spotkania
  Ankieta dla osób odchodzących z pracy – ćwiczenie

  7. Od programu łagodnych zwolnień po projekt outplacement - alternatywne formy redukcji zatrudnienia z obopólną korzyścią
  Przygotowanie zwolnień grupowych
  Szczegółowa procedura outplacementu

  8. Informacja dla załogi - znaczenie komunikacji w procesie zwolnień
  Przygotowanie informacji o zwolnieniu dyscyplinarnym, zwolnieniu słabego pracownika, odejściu dobrego pracownika - ćwiczenia

 • tak

 • Warsztat przeznaczony przede wszystkim dla osób, które podejmują decyzje i uczestniczą w procesie zwalniania, potrzebują wsparcia merytorycznego, aby jak najefektywniej przejść przez te trudne dla siebie i dla pracownika sytuacje.

  W warsztacie również mogą uczestniczyć osoby, które przygotowują się do objęcia stanowiska menedżera, i chcą zweryfikować posiadane informacje z praktyką oraz przećwiczyć trudne sytuacje w warunkach szkoleniowych.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 1490,00 zł brutto, CENA PROMOCYJNA: 1390,00 zł brutto przysługuje każdej kolejnej osobie zgłoszonej przez tę samą firmę/instytucję. Podana wyżej cena zawiera: koszty organizacji szkolenia materiały szkoleniowe rozdawane uczestnikom w trakcie szkolenia przeprowadzenie szkolenia przez cenionego eksperta imienne certyfikaty o uczestnictwie w szkoleniu pełne wyżywienie koszt noclegu w pokoju 2-osobowym

Doświadczony trener i konsultant, dyrektor personalny, z ponad 15-letnią praktyką zawodową w opracowywaniu i wdrażaniu procesów rekrutacji, adaptacji, rozwoju i zarządzania karierą w firmie, systemów motywacyjnych i oceny jakości pracy.Psycholog organizacji i pracy, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również Podyplomowe Studium Prawa Pracy w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Jagielloński oraz Międzynarodowe Studia Menedżerskie (EMBA) we Francuskim Instytucie Zarządzania.Jest ekspertem w zakresie przeprowadzania analizy strategicznej ZZL, strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem. W firmach o profilu usługowym, handlowym i produkcyjnym odpowiada za wdrożenie procesów rozwoju i zarządzania karierą w firmie, współpracuje z kadrą kierowniczą przy tworzeniu systemów motywacyjnych, wprowadzaniu oceny jakości pracy w podległych placówkach. Specjalizuje się w badaniach motywacji i satysfakcji z pracy, badaniach potencjału pracowników i kandydatów do pracy, badaniach zachowań pracowników w organizacji, badaniach efektów i kosztów pracy. Posiada doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu procesów rekrutacji i adaptacji nowozatrudnionych oraz systemów zwolnień monitorowanych pracowników. Prowadzi doradztwo w zakresie administracji personalnej i prawa pracy.Zrealizowała ok. 1000 procesów rekrutacji i selekcji; przeprowadziła ok. 1500 szkoleń i warsztatów jak również audytów funkcji personalnej, diagnozy potrzeb szkoleniowych. Wdrażała proces zarządzania szkoleniami oraz realizowała Badania Motywacji i Satysfakcji. Zajmuje się również doradztwem w zakresie systemów motywacyjnych – konsultacje od 10 lat.Wyróżnienia zawodowe:

zdobycie I miejsca w konkursie Menedżer Szkoleń Roku

laureatka konkursu Dyrektor Personalny Roku oraz specjalne wyróżnienie w konkursie Dyrektor Personalny Roku w kategorii „Styl i wizerunek HR”

zdobycie I miejsca w Konkursie LIDER ZMIAN za najlepsze studium przypadku nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi

uzyskanie dla firmy certyfikatu „Godła” w programie Inwestor w Kapitał Ludzki na rok 2001 oraz ponownie na rok 2002.

Wykładowca wielu prestiżowych uczelni w Polsce. Współautorka podręcznika "Zarządzanie zasobami ludzkimi". Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, były Prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego PSKZ.Przeszkoliła m.in. pracowników firm: Activ+, Agora SA, Amplico Life S.A., ABB Zwar S.A., Carrefour Polska, Carlson Wagonlit Travel, Contact Point, Call Center Poland, De Heus, Grupa Lotos, Geotech, INTRUM Justitia, ING Commercial Finance, Kema Quality, Katowicki Holding Węglowy, MTV Networks Polska, Murator Wydawnictwo, MGB Metro Group Buying, Pakmar, Pegasus Group, Passus, Panda, Pentacomp, PKO S.A., PKO TFI, Polskie Radio S.A., Prószyński i S-ka, Raport S.A., SITEL, Sodexho Polska Sp. z o.o., The Outlet Company, TVP S.A., Telekomunikacja Polska S.A., Universal Leaf Tobacco Poland Sp. z o.o., Volvo Auto Polska, Wamtechnik, Zibi, Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Szkolenia o podobnej tematyce