7 Godzin, 1 Dni

Procedury antymobbingowe oraz antydyskryminacyjne

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Podczas szkolenia przedstawiane są praktyczne aspekty przeciwdziałania w odniesieniu do patologicznych zachowań w miejscu pracy. Przedstawione są sposoby rozpoznawania i klasyfikowania tych patologicznych zachowań i postaw, a także sposoby przeciwdziałania na gruncie prawnym, zarządczym i psychologicznym. Wskazana jest rola różnych podmiotów w zwalczaniu mobbingu, molestowania i dyskryminacji, a także możliwości pomocy pracodawcy i pracownikom oraz zarówno ofiarom jak i sprawcom. Przedstawiona jest również praktyka przeciwdziałania w realiach miejsca pracy ze szczególnym naciskiem na procedury przeciwdziałania.

  Zajęcia mają również na celu wspólne wypracowanie i przekazanie gotowego schematu procedury antymobbingowej i/lub antydyskryminacyjnej, a także określenie faktycznych możliwości oddziaływania w zwalczaniu (przeciwdziałaniu, ograniczaniu, łagodzeniu skutków) tych patologii. Uczestnicy poznają również przykładowe (z praktyki) procedury i schematy postępowania w odniesieniu do poszczególnych rodzajów zachowań w miejscu pracy.

 • Temat:

  Procedury antymobbingowe oraz antydyskryminacyjne – działania pracodawcy

  MOBBING, DYSKRYMINACJA - WPROWADZENIE
  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieDefinicje mobbingu a praktyka
  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieZjawisko mobbingu – próba uchwycenia kluczowych elementów
  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieTendencje w prawie pracy – w stronę procedur
  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieCharakterystyka pojęcia dyskryminacji
  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieZmiany przepisów – konkretyzacja i uszczegółowienie
  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieDefinicja molestowania
  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieCzym jest, a czym nie jest molestowanie seksualne?
  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieDynamika i formy molestowania
  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieCechy molestowania seksualnego i specyficzne zachowania sprawcy
  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieJakie powinno być podejście pracodawców

  KONSEKWENCJE MOBBINGU, DYSKRYMINACJI, MOLESTOWANIA DLA ZAKŁADU PRACY
  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieKonsekwencje prawne
  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePraktyka sądowa
  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieKonsekwencje zarządcze
  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieKonsekwencje społeczne
  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieKonsekwencje indywidualne

  FAKTYCZNE PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM – OBOWOWIĄZEK PRACODAWCY I PRACOWNIKÓW
  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieKonieczność przełożenia prawnych zapisów na praktykę zarządzania
  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieWytyczne Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy dotyczące działań antymobbingowych
  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieMożliwy zakres działań wynikający z obowiązku pracodawcy
  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePunkt wyjścia – deklaracja woli pracodawcy
  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieDziałania diagnostyczne
  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePrzykład ankiety antymobbingowej
  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieDziałania informacyjne oraz uświadamiające
  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePrzykład zawartości biuletynu dotyczącego zjawiska mobbingu przeznaczonego dla pracowników
  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieInne rozwiązania systemowe
  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieSzczegółowe rekomendacje dotyczące obszaru rekrutacji

  TWORZENIE PROCEDURY
  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieCel procedury antymobbingowej (antydyskryminacyjnej) – realne możliwości oddziaływania
  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieZakres procedury i jej szczegółowość
  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePowołanie zespołu
  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePodział zadań
  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieNiezbędne uzgodnienia
  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieRedakcja tekstu
  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieJak wdrożyć procedurę antymobbingową (antydyskryminacyjną)
  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePrzestrzeganie zapisów – wytyczne dla działu personalnego i menedżerów w zakładzie pracy
  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieStosowanie sankcji wobec sprawców – w jakim zakresie

  PRZYKŁADY PROCEDUR I ICH OMÓWIENIE
  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePrzykład 1 procedury antymobbingowej (wersja uproszczona)
  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePrzykład 2 procedury antymobbingowej (wersja rozbudowania)
  ·Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePrzykład 3 kompleksowej procedury antymobbingowej i antydyskryminacyjnej wraz z dokumentami towarzyszącymi (formularze, zgłoszenia, protokoły)

 • dyplom Effect Group

 • Wykład w oparciu o przykłady praktyczne

  Analizy przypadków

  Dyskusja i omawianie przykładów z praktyki zawodowej uczestników

  Omawianie sytuacji problemowych i propozycje rozwiązań do zastosowania w praktyce

 • Dla menedżerów działów kadr i dyrektorów komórek personalnych, dla wszystkich osób zajmujących się problematyką porządku procesu pracy, przygotowujących procedury antymobbingowe, członków zespołów zajmujących się walką z niepożądanymi zjawiskami, pracowników działów organizacji i zarządzania, prawników pracujących na rzecz zakładów pracy (tworzących dokumenty wewnętrzne w organizacjach).

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

trener Effect Group

Szkolenia o podobnej tematyce