6 Godzin, 0 Dni

Problemy stosowania nowej ustawy o finansach publicznych w sektorze samorządowym

599,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • - Systematyka nowej ustawy. Zakres przepisów o gospodarce finansowej sektora samorządowego
  Znaczenie „odesłań” do przepisów dotyczących sektora rządowego.
  - Nowe obowiązki z zakresu jawności i przejrzystości finansów publicznych.
  - Zapewnienieciągłości usług świadczonych przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze po utracie dochodów z majątku.
  - Zasady i tryb umarzania lub odraczania zapłaty należności samorządu terytorialnego i jego jednostek organizacyjnych.
  - Regulacje dotycząca odpowiedzialności kierownika jednostki sektora finansów publicznych oraz statusu głównego księgowego.
  - Dług publiczny, deficyt budżetu, potrzeby pożyczkowe oraz poręczenia i gwarancje udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego.
  - Zagadnienia uchwały budżetowej.
  - Dotacje i inne wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
  - Układ wykonawczy, zmiany uchwały budżetowej i układu wykonawczego oraz harmonogram realizacji budżetu.
  - Zakres podmiotowy i przedmiotowy informacji półrocznych za 2006 rok oraz sprawozdań rocznych z wykonania budżetu za 2005 rok wraz z informacją o wykonaniu planów samorządowych osób prawnych.
  - Statuty jednostek budżetowych.
  - Zakres oraz moc obowiązująca „przepisów wykonawczych” do ustawy o finansach publicznych z 26.11.1998 r.
  - Odpowiedzi na pytania Uczestników dotyczące innych zagadnień gospodarki finansowej sektora samorządowego.

 • tak

 • Szkolenie adresowane jest do:

  Skarbników JST i związków komunalnych,

  Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów, członków Zarządów Powiatów i Zarządów Województw, a także członków Zarządów związków komunalnych,

  Pracowników referatów, wydziałów i departamentów finansowych urzędów gmin, miast, starostw i urzędów marszałkowskich,

  Kierowników i Głównych Księgowych jednostek organizacyjnych samorządowego sektora finansowego,

  Radnych – członków Komisji właściwej ds. Budżetu i członków Komisji Rewizyjnej.

 • 599 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Wojciech Lachiewicz - licencjonowany trener ds. wdrażania reform administracji publicznej (lic.nr 578), autor publikacji i wzorów dokumentów finansowych zamieszczanych w Finansach Komunalnych, oraz Wydawnictwie C.H. Becka, doświadczony praktyk i wykładowca tematyki finansów publicznych na uczelniach państwowych oraz w firmach szkolących samorządy terytorialne i administrację rządową.

Szkolenia o podobnej tematyce