0 Godzin, 4 Dni

PRINCE 2 - przygotowanie do certyfikacji na poziomie FOUNDATION

więcej terminów () mniej terminów
 • #

  Dogłębne poznanie mechanizmów zarządzania projektami wg PRINCE 2.

  #

  Usystematyzowanie wiedzy i ujednolicenie standardów zarządzania projektami w organizacji.

  #

  Przygotowanie do certyfikacji na poziomie Foundation (bazowy poziom certyfikacji w metodyce PRINCE 2)

 • 1. WSTĘP DO SZKOLENIA

  *
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie„Łamanie lodów”
  *
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieOmówienie celów szkolenia
  *
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieUstalenia zasad obowiązujących na szkoleniu


  2. OGÓLNA CHARAKTERSTYKA PRINCE 2

  *
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieGeneza metodyki
  *
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieDlaczego niektóre projekty się nie powodzą i jak PRINCE 2 temu przeciwdziała?


  3. STRUKTURA METODYKI

  *
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePodejście procesowe
  *
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieUżywana nomenklatura


  4. CYKL ŻYCIA PROJEKTU

  *
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieCzego dotyczy PRINCE 2?
  *
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieEtapy zarządcze i techniczne


  5. OSOBY I ROLE W ZESPOLE PRJEKTOWYM

  *
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieNie tylko kierownik projektu
  *
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieZnaczenie Komitetu Sterującego Wsparcie i nadzór projektu
  *
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieJak zorganizować zespół projektowy?


  6. RZYGOTOWANIA PRZEDPROJEKTOWE

  *
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieCele projektu i oczekiwania interesariuszy
  *
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieDlaczego robimy dany projekt?
  *
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieCo powinno się znaleźć w uzasadnieniu biznesowym?


  7. INICJOWANIE PROJEKTU

  *
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieStworzenie właściwego środowiska zarządzania projektem.
  *
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieZawartość Dokumentu Inicjującego Projekt.


  8. JAKOŚĆ W PROJEKCIE

  *
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieJak zapewnić wysoką jakość produktów w projekcie.
  *
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieOmówienie techniki przeglądów jakości.
  *
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieZarządzanie konfiguracją produktów.


  9. PLANOWANIE

  *
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieMity w planowaniu projektów
  *
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieProces przejścia od celu do harmonogramu
  *
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePodejście produktowe – przepis na pamiętanie o tym co istotne
  *
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePlany się zmieniają – jak to robić?


  10. RYZYKA W PROJEKCIE

  *
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieJak kontrolować ryzyko projektowe w PRINCE 2
  *
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieIdentyfikacja, analiza i reakcje na ryzyka


  11. STEROWANIE PROJEKTEM

  *
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePrzykłady skalowalności metodyki
  *
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePodział projektu na etapy i zarządzanie nimi
  *
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieDopuszczalne tolerancje
  *
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieOkresowe oceny powodzenia projektu


  12. STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

  *
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieRelacje między Kierownikiem Projektu, a Komitetem Sterującym
  *
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePodejmowanie kluczowych decyzji


  13. WYTWARZANIE PRODUKTÓW PROJEKTU

  *
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieGrupy zadań i ich kontrolowanie
  *
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieNarzędzia bieżącej oceny postępów prac
  *
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePunkty kontrolne projektu


  14. STEROWANIE ZMIANAMI

  *
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieAnaliza wpływu zmian na różnych interesariuszy w projekcie
  *
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieZakresy decyzyjności co do zmian poszczególnych osób w projekcie


  14. ZAMYKANIE PROJEKTU

  *
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieSposoby oceny projektu
  *
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePrzegląd poprojektowy – jak ocenić sukces biznesowy projektu z perspektywy czasu?


  15. PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU CERTYFIKACYJNEGO

  *
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieStruktura certyfikacji
  *
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieJak wygląda egzamin?
  *
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieNajczęstsze błędy popełniane na egzaminie
  *
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieTypowe pytania
  *
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieEgzamin próbny


  16. ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

  *
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePodsumowanie tematyki PRINCE 2
  *
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieJak użyć PRINCE 2 w mojej organizacji?
  *
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieSesja komunikacji zwrotnej

  Szczegóły:
  http://www.oditk.com.pl/x.php/1,1627/PRINCE-2-FOUNDATION.html

Konrad Klepacki - Certyfikowany project manager. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał jako menedżer międzynarodowych projektów. Początkowo realizował w firmie Transssystem dostawy i instalacje linii montażowych fabryk samochodów dla takich klientów jak Volkswagen czy Hyundai. Następnie w globalnym koncernie IT - Advanced Digital Broadcast (ADB) z sukcesem ukończył wiele projektów z zakresu software i hardware telewizji cyfrowej dla odbiorców w całej Europie. Największym jego dokonaniem było dostarcznie kompleksowego rozwiązania technicznego dla uruchomienia Telewizji Nowej Generacji "n".Ukończył Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego ze specjalizacją Finanse i Bankowość. Od 2001 rokujest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Project Management Polska i International Project ManagementAssociation. Swoją wiedzę rozszerza uczestnicząc jako prelegent i uczestnik w wielu konferencji z zakresuzarządzania projektami w Polsce i na świecie.

Szkolenia o podobnej tematyce