16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 15

Prawo ochrony środowiska oraz ustawy powiązane - Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne.

6 000,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenie jest przekazanie Uczestnikom wiedzy i kwalifikacji w zakresie prawa ochrony środowiska oraz ustaw powiązanych.
  Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom na zdobycie cennych praktycznych umiejętności dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach.
  Celem szkolenia jest omówienie problematyki i obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska, z którymi spotykają się pracownicy nowoczesnych zakładów produkcyjnych, przedsiębiorstw usługowych oraz pracownicy sektora publicznego.

 • DZIEŃ PIERWSZY

  Systematyzacja norm dotyczących ochrony środowiska w ustawie Prawo Ochrony Środowiska, ustawach powiązanych oraz ustawodawstwie międzynarodowym i unijnym
  - zakres regulacji poszczególnych ustaw i systematyzacja ich rozporządzeń
  - wzajemne odniesienia w ustawach

  Definicje kluczowych pojęć w ramach Prawa Ochrony Środowiska - aktualne interpretacje pojęć i najważniejszych instytucji

  Najważniejsze zmiany w ostatnich latach w Prawie Ochrony Środowiska i ustawach powiązanych

  Uchwalone i projektowane zmiany – omówienie najważniejszych zmian

  Organy oraz instytucje do spraw ochrony środowiska – zakres kompetencji

  Normy prawne dotyczące ochrony zasobów środowiska:
  1) ochrona powietrza;
  2) ochrona wód;
  3) ochrona powierzchni ziemi i rekultywacja terenów zdegradowanych;
  4) ochrona przed hałasem;
  5) ochrona przed polami elektromagnetycznymi;
  6) ochrona kopalin;
  7) ochrona zwierząt oraz roślin.

  Pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii
  1) pozwolenia zintegrowane;
  2) pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
  3) pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
  4) pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

  Obowiązki ewidencyjne, monitoringowe i sprawozdawcze podmiotów korzystających ze środowiska
  - źródła obowiązków
  - sposób i zakres przekazywanych informacji
  - prowadzenie pomiarów
  - sankcje

  Opłaty za korzystanie ze środowiska

  Odpowiedzialność za szkody zaistniałe w środowisku (odpowiedzialność administracyjna, cywilna i karna)


  DZIEŃ DRUGI
  Rozstrzygnięcia administracyjne i normy postępowania obowiązujące w postępowaniach administracyjnych związanych z ochroną środowiska

  Proces inwestycji budowlanych a ochrona środowiska
  - postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć
  - kwalifikacja inwestycji
  - udział społeczeństwa oraz organizacji w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
  - Natura 2000 a inwestycja
  - opinie i uzgodnienia w procesie określania środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

  Zasady gospodarowania odpadami
  - odpad a produkt uboczny
  - obowiązki nałożone na przedsiębiorców
  - opłaty związane z gospodarką odpadami
  – obowiązki i uprawnienia organów

  Zasady odpowiedzialności w zakresie zapobiegania szkodom w środowisku
  - zakres zastosowania
  - obowiązki sprawcy szkody oraz organów
  - kalkulacja wysokości potencjalnych kosztów

  System zarządzania jakością w ochronie środowiska (norma ISO 14001) – minimalizacja ryzyka biznesowego.


  Informacje organizacyjne:

  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  Harmonogram zajęć
  szkolenie trwa 2 dni (16h)
  zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
  ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
  w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad

  Dzień I
  Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.12:00 -przerwa kawowa
  Godz.14.00 -przerwa obiadowa
  Godz.16.00 -przerwa kawowa
  Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
  Dzień II
  Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.11:00 -przerwa kawowa
  Godz.13.00 – przerwa obiadowa
  Godz.15.00 -przerwa kawowa
  Godz.17:00 -zakończenie szkolenia


  Inwestycja:

  1250 zł netto (+23% VAT)
  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
  -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

  Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
  Warszawa: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1590 zł netto (+23% Vat)
  Kraków: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1520 zł netto (+23% Vat)
  Wrocław: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1520 zł netto (+23% Vat)

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

  Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

 • Grupa docelowa:

  pracownicy wydziałów ochrony środowiska i gospodarki komunalnej w jednostkach sektora publicznego;
  pracownicy zakładów produkcyjnych, przedsiębiorstw usługowych;
  pracownicy laboratoriów badawczych i kontrolnych;
  pracownicy instytucji odpowiedzialnych za ochronę środowiska;
  oraz wszystkie osoby pragnące zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania systemu prawnego w zakresie ochrony środowiska.

 • 6000 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do dni po szkoleniu

Łukasz Czarnecki

Szkolenia o podobnej tematyce