16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 15

Prawo energetyczne w praktyce. Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty i konsultacje.

Warszawa Termin pewny 1 350,00 PLN + VAT
Gdańsk Termin pewny 1 350,00 PLN + VAT
Wrocław Termin pewny 1 350,00 PLN + VAT
Kraków Termin pewny 1 350,00 PLN + VAT
Poznań Termin pewny 1 350,00 PLN + VAT
Warszawa Termin pewny 1 350,00 PLN + VAT
Wrocław Termin pewny 1 350,00 PLN + VAT
Poznań Termin pewny 1 350,00 PLN + VAT
Kraków Termin pewny 1 350,00 PLN + VAT
Warszawa Termin pewny 1 350,00 PLN + VAT
Wrocław Termin pewny 1 350,00 PLN + VAT
Gdańsk Termin pewny 1 350,00 PLN + VAT
Poznań Termin pewny 1 350,00 PLN + VAT
Kraków Termin pewny 1 350,00 PLN + VAT
Warszawa Termin pewny 1 350,00 PLN + VAT
Gdańsk Termin pewny 1 350,00 PLN + VAT
Warszawa Termin pewny 1 350,00 PLN + VAT
Wrocław Termin pewny 1 350,00 PLN + VAT
7 500,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • • Głównym celem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom aktualnych rozporządzeń i najistotniejszych zmian, jakie przewiduje nowelizacja ustawy Prawo energetyczne.
  • Szkolenie ma również na celu uzyskanie przez Uczestników odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące nowych obowiązków OSP, OSD oraz wytwórców energii.
  • Istotnym celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom wiedzy i nauczenie stosowania najlepszych praktyk w zakresie gospodarowania nośnikami energii.
  • Szkolenie kładzie nacisk na przekazanie wiedzy z zakresu gospodarowania energią w jego aspekcie praktycznym.

 • Program szkolenia:
  1. Charakterystyka rynku energetycznego w Polsce.

  2. Polski rynek energetyczny a wytyczne (regulacje) prawa unijnego.
  a. Prawo energetyczne a wymogi prawa europejskiego.
  b. Implementacja i stosowanie przepisów prawa europejskiego (dyrektywy / rozporządzenia).
  c. Trzeci pakiet energetyczny – cel, zakres przedmiotowy, elementy (akty) składowe.
  d. Unbundling jako element trzeciego pakietu energetycznego.

  3. Prawo energetyczne: założenia ustawy, podstawowe definicje.
  a. Zakres przedmiotowy ustawy Prawo energetyczne.
  b. Cele (regulacji) ustawy Prawo energetyczne.
  c. Słownik pojęć ustawowych – charakterystyka, znaczenie prawne, zakres przedmiotowy.
  d. Podstawowe obowiązki ustawowe przedsiębiorstwa energetycznego.

  4. Koncesja jako warunek działalności przedsiębiorstwa energetycznego.
  a. Zakres przedmiotowy systemu koncesyjnego.
  b. Postępowanie (o udzielenie, przedłużenie, cofnięcie, ograniczenie koncesji).
  c. Przesłanki negatywne wydania koncesji.

  5. Taryfa opłat oraz rozporządzenie dot. taryf w obrocie energią.
  a. Reguły kalkulacji taryf.
  b. Procedura zatwierdzania taryf.

  6. Plany rozwoju przedsiębiorstw rynku energetycznego oraz plany wprowadzania ograniczeń w dostawach energii (ciepła).
  a. Obowiązek uzgodnienia planów rozwoju z prezesem URE.
  b. Zakres przedmiotowy i przeznaczenie planu rozwoju.
  c. Konsultacje / obowiązywanie / aktualizacja planu rozwoju.
  d. Elementy obligatoryjne planu rozwoju.

  7. Certyfikaty energetyczne.
  a. Rynek certyfikatów energetycznych (świadectw pochodzenia energii).
  b. Świadectwo pochodzenia / świadectwo pochodzenia energii z kogeneracji / świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego.
  c. Podmiotu zobowiązane do aktywnego uczestnictwa w systemie (nabywania certyfikatów w celu umorzenia).
  d. Przedmiot obowiązku i obowiązki towarzyszące (sprawozdawcze).
  e. Opłata zastępcza.

  8. Obowiązkowe rezerwy energetyczne.
  a. Rezerwy mocy wytwórczych.
  b. Zapasy paliw.

  9. Ograniczenia sprzedaży paliw stałych, dostaw i poboru energii elektrycznej oraz ciepła.
  a. Podstawy prawne wprowadzania ograniczeń.
  b. Przesłanki, charakterystyka i wymogi formalnoprawne wprowadzania, utrzymania oraz cofnięcia ograniczeń.
  c. Kontrola.

  10. Umowa przyłączeniowa, sprzedaży i umowa kompleksowa.
  a. Umowa przyłączeniowa – charakterystyka prawna, funkcja i elementy składowe.
  b. Umowa sprzedaży - charakterystyka prawna, funkcja i elementy składowe.
  c. Umowa kompleksowa / usługa kompleksowa - charakterystyka prawna, funkcja i elementy składowe.
  d. Obowiązki informacyjne sprzedawcy wobec odbiorcy energii (strony umowy).

  11. Odbiorca wrażliwy.
  a. Ubóstwo energetyczne i jego konsekwencje.
  b. Obiorca wrażliwy energii elektrycznej.
  c. Odbiorca wrażliwy paliw gazowych.
  d. System (-y) wsparcia odbiorców wrażliwych.

  12. Uprawnienie konsumenta do zmiany sprzedawcy.
  a. Zasada ustawowa – swoboda zmiany sprzedawcy (energii elektrycznej, paliw gazowych) przez konsumenta.
  b. Reguły ustawowe zmiany sprzedawcy i obowiązki przedsiębiorstw energetycznych.

  13. Uprawnienia kontrolne przedsiębiorstwa energetycznego, wstrzymanie dostaw, reklamacje.
  a. Charakter (cel) i zakres kontroli.
  b. Kontrolujący / kontrolowany, wymogi formalnoprawne kontroli.
  c. Konsekwencje kontroli – uprawnienia kontrolowanego i przedsiębiorstwa energetycznego.

  14. Obowiązki archiwizacyjne przedsiębiorstwa energetycznego.
  a. Sprzedaż energii elektrycznej lub paliw gazowych.
  b. Zarządzanie systemem dystrybucyjnym.

  15. Certyfikat niezależności przedsiębiorstwa energetycznego.
  a. Charakterystyka i przeznaczenie certyfikatu niezależności.
  b. Kryteria niezależności.
  c. Procedura i przesłanki przyznania certyfikatu niezależności.

  16. Rola i zadania Prezesa URE w kontekście praw i obowiązków przedsiębiorstw energetycznych.
  a. Pozycja ustrojowa Prezesa URE.
  b. Uprawnienia zasadnicze (podstawowe) oraz sfery aktywności Prezesa URE.
  c. Reguły postępowania (procedur) przed Prezesem URE.

  17. Zbiór praw konsumenta – praktyczne wskazówki Prezesa URE i Prezesa UOKiK.

  Informacje organizacyjne:
  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  Harmonogram zajęć
  szkolenie trwa 2 dni (16h)
  zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
  ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
  w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad

  Dzień I
  Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.12:00 -przerwa kawowa
  Godz.14.00 -przerwa obiadowa
  Godz.16.00 -przerwa kawowa
  Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
  Dzień II
  Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.11:00 -przerwa kawowa
  Godz.13.00 – przerwa obiadowa
  Godz.15.00 -przerwa kawowa
  Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

  Inwestycja:
  1350 zł netto (+23% VAT)
  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
  -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

  Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
  Warszawa: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1710 zł netto (+23% Vat)
  Pozostałe miasta: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1670 zł netto (+23% Vat)

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

  Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

 • Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy:
  pracowników administracji publicznej wykorzystujących prawo energetyczne w praktyce
  przedstawicieli branży energetycznej, w tym: wytwórców energii elektrycznej lub ciepła (elektrownie,elektrociepłownie), spółki przesyłu i obrotu
  przemysłowych odbiorców energii
  głównych energetyków
  firmy doradcze
  audytorów energetycznych, weryfikatorów
  banki
  kancelarie prawne świadczące usługi dla rynku energii
  wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas warsztatów tematyką.

 • 7500 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do dni po szkoleniu

 • 1 350,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  egzaminy certyfikujące
  przerwy kawowe
  wyżywienie
  -uczestnictwo w szkoleniu, -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych] -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis] -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia -konsultacje poszkoleniowe -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

dr Małgorzata Dobrzyńska-Dąbska
Specjalizacja trenerska:

Radca prawny, specjalizuje się w zagadnieniach pomocy publicznej, prawa energetycznego, administracyjnego, zamówień publicznych oraz projektów inwestycyjnych, finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Obroniła rozprawę doktorską dotyczącą funduszy UE. Jest wspólnikiem kancelarii radcowskiej, która świadczy kompleksowe usługi prawne dla jednostek sektora finansów publicznych zwłaszcza w zakresie umów inwestycyjnych, zamówień publicznych i dyscypliny finansów publicznych. Opracowuje pod kątem prawnym oraz pomocowo-publicznym studia wykonalności projektów unijnych oraz jest autorką licznych opinii prawnych dotyczących pomocy publicznej. Reprezentuje przedsiębiorstwa w sprawach o zawarcie umowy o udzielenie dofinansowań unijnych, o zwrot dotacji, o nałożenie korekt finansowych oraz „wyłudzenie dotacji”. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw energetycznych między innymi w zakresie prowadzenia postępowań dotyczących służebności przesyłu, wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz ustalenia odszkodowanie za ograniczenie korzystania z nieruchomości. Od kilku lat jest pełnomocnikiem procesowym operatora systemu przesyłowego. Sporządzała opinie i analizy prawne dla wiodących uczestników energetycznych w zakresie spraw dotyczących pomocy publicznej w energetyce, odnawialnych źródeł energii, ograniczeń emisji, instrukcji ruchu i eksploatacji sieci, taryfowania i koncesjonowania oraz umów energetycznych. Jest wykładowcą Prawa Gospodarczego w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Elementów z zakresu prawa energetycznego i Prawa energetycznego i pomocy publicznej w energetyce w Podyplomowym Studium Akademia Energetyki w Szkole Głównej Handlowej oraz Prawa energetycznego w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji. Jest ponadto autorką szeregu publikacji w prasie branżowej i fachowej.

Szkolenia o podobnej tematyce