16 Godzin, 3 Dni

PRAWO CELNE. Praktyczne aspekty funkcjonowania obsługi celnej w logistyce międzynarodowej. Prawo podatkowe w tym zakresie

więcej terminów () mniej terminów
 • 1. Podstawowe akty prawa celnego w UE
  a. Rozporządzenia UE w prawie celnym
  b. Dyrektywy UE w prawie podatkowym

  2. Struktura służby celnej i zakres kompetencji
  a. Właściwość miejscowa
  b. Właściwość rzeczowa
  c. Organy administracji
  d. Kompetencje Służby celnej

  3. Obowiązek przedstawienia towaru na granicy UE
  a. obowiązki podmiotów przy wprowadzaniu/wyprowadzaniu towarów
  b. deklaracja skrócona
  c. nadanie przeznaczenia celnego

  4. Przeznaczenia celne
  a. wprowadzenie towaru do wolnego obszaru celnego/składu wolnocłowego
  b. zniszczenie towaru
  c. zrzeczenie się towaru na rzecz skarbu państwa
  d. powrotny wywóz
  e. zgłoszenie towaru do procedury celnej

  5. Zgłoszenie towaru do procedury celnej
  a. dopuszczenie do obrotu
  b. wywóz
  c. tranzyt
  d. odprawa czasowa
  e. skład celny
  f. uszlachetnianie bierne
  g. uszlachetnianie czynne
  h. przetwarzanie pod kontrolą

  6. Formy zgłoszeń celnych
  a. pisemna
  b. za pomocą elektronicznych technik przetwarzania danych
  c. ustna
  d. inna/behawioralna

  7. Istota procedur gospodarczych
  a. zastosowanie procedur gospodarczych
  b. pozwolenie na stosowanie procedury
  c. korzyści dla podmiotów gospodarczych ze stosowania procedur gospodarczych

  8. Elementy kalkulacyjne zgłoszenia celnego
  a. wartość celna towaru
  b. pochodzenie towaru
  c. taryfikacja

  9. Podatek VAT w obrocie towarowym z zagranicą
  a. obowiązek podatkowy
  b. stosowane stawki VAT
  c. obowiązek potwierdzenia zastosowania 0% VAT w obrocie towarowym z zagranicą

  10. Wyroby akcyzowe i obowiązek podatkowy
  a. wyroby akcyzowe unijne
  b. wyroby akcyzowe krajowe
  c. instytucja składu podatkowego
  d. zawieszony i zapłacony pobór akcyzy

  11. Obrót towarowy w UE
  a. obowiązek sprawozdawczy obrotu w UE
  b. progi statystyczne

  12. Ograniczenia w obrocie towarowym z krajami trzecimi
  a. towary strategiczne
  b. bezpieczeństwo produktów
  c. zabawki
  d. inne

  13. Najnowsze wprowadzone zagadnienia z zakresu obsługi celnej.

 • Imienne zaswiadczenie o ukończeniu szkolenia

adiunkt na Akademii Obrony Narodowej na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia w Instytucie Logistyki; wykładowca UTH (WSCiL oraz WSZiP) im. Heleny Chodkowskiej; właściciel firmy: doradztwo celne

Szkolenia o podobnej tematyce